Aktuality a oznamy


Obecný  úrad  v Záriečí  má skrátené  s t r á n k o v é     h o d i n y

dňa    10.07. /streda/ a  11.07.2024  /štvrtok/    do 12:00 hod

Zdravé leto: Veľký manuál letných horúčav – Portál úradov – Liferay (uvzsr.sk)

 


Dňa 4.7.2024 /štvrtok/ bude Obecný úrad v Záriečí  z a t v o r e n ý


Vzhľadom k tomu, že, pominulo  nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a ďalších škôd v zmysle § 3b a § 15 ods. 1 písmeno j)  zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

Odvolávam dňa 28.06.2024 o 12:00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce Záriečie.    Peter Haluška, starosta obce

Peter Haluška, ako starosta obce Záriečie, v zmysle § 3b a § 15 ods. 1 písmeno j)  zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlasujem dňa 26.06.2024 o 19:00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce Záriečie.


Dňa 27.6.2024 /štvrtok/ bude Obecný úrad v Záriečí  z a t v o r e n ý

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.7.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.7.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

Oznámenie o prerušení distribucie elektriny 5.6.2024

3 Pozvánka_OcZ_05.06.2024

Výzva na uskutočnenie volieb do RŠ Záriečie   zverejnené 27.5.2024

Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica oznamuje občanom, že v dňoch 7. 5 až 10.5. 2024 bude vykonávať odpis vodomerov. Žiadame občanov o sprístupnenie vodomerných šácht.


 

Miestny odbor Matice slovenskej a Obec Záriečie pozýva občanov na spomienkovú akciu pri príležitosti 105. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, a to v nedeľu 5.5. 2024 po skončení služieb božích, približne o 10:30 hod. pri jeho buste.


 

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad za rok 2024.
 
Obec Záriečie ako správca miestnej dane oznamuje daňovníkom, že od 2. mája 2024 je  možné počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Záriečí  uhradiť v hotovosti daň z nehnuteľnosti a psa, a poplatok za komunálny odpad,  alebo si prevziať  vydané  rozhodnutia.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali nestránkový deň – utorok.

Fyzickým a  právnickým osobám, ktoré majú zriadené a aktivované elektronické schránky, sú  rozhodnutia o výške daní za nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad automaticky doručené do ich schránok.

 Preto je potrebné, aby si schránku skontrolovali, nakoľko tieto rozhodnutia už nebudú doručované v písomnej podobe.

Ing. Andrea Pecková , tel.: 042/4692110   peckova@zariecie.sk

2 Pozvánka_OcZ_03.04.2024

Obecný  úrad  v Záriečí  dňa  28.03. 2024 /štvrtok/  Z A T V O R E N Ý      z dôvodu  čerpania dovolenky

1 Pozvánka_OcZ_31.01.2024

Obecný úrad v Záriečí je z dôvodu čerpania dovolenky
Z A T V O R E N Ý
dňa 22.12. 2023 /piatok/
a
dňa 27.12. 2023 /streda/ až 29.12. 2023 /piatok/
Matrika – Obecný úrad v Lúkach po dohode s
pracovníčkou –Dana Janíčková, 042/4691501, mobil 0905 634 433

09 Pozvánka_OcZ_14.12.2023

 

08 Pozvánka_OcZ_13.11.2023

 

07 Pozvánka_OcZ_19.09.2023

 

 

06 Pozvánka_OcZ_23.08.2022

Voľba hl. kontrolóra obce – vyhlásenie

Oznamujeme občanom, že v sobotu 22.7.2023 sa v našej obci uskutoční

povinné očkovanie psov proti besnote.

Očkovať sa bude na obvyklých miestach v nasledovných časoch:

10:10 – 10:30 pri OcÚ Záriečie

10:35 v Klecenci.

 Očkujú sa zvieratá staršie ako 3 mesiace. Poplatok za očkovanie je 10,- Eur.

Psy musia mať náhubky a doprevádzať ich musia osoby schopné ich udržať!

Je možné si dohodnúť individuálny termín na t.č. 0908 490 460 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.07.2023

05 Pozvánka_OcZ_14.06.2023

Obecný úrad v Záriečí  Vás pozýva na brigádu – kosenie cintorína, v piatok 9.6.2023, zraz pred požiarnou zbrojnicou o 17:00 hod. Benzín do krovinorezov bude zabezpečený. 

Považská vodárenská spoločnosť a.s., oznamujeme občanom, že v týchto dňoch od 16.05.2023 sa budú realizovať odpočty vodomerov v Záriečí.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom.

Stav vodomeru môžu nahlásiť aj telefonicky na č. 042/46 34 775 v pracovných dňoch od 06.00 hod.  do  14.00 hod.

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti. Adresa webovej stránky resp. formuláru:

http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.05.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.05.2023

04 Pozvánka_OcZ_10.05.2023

03 Pozvánka_OcZ_03.05.2023

Vážení občania,

Miestny odbor Matice slovenskej Záriečie Vám oznamuje, že v sobotu 29.04.2023 organizuje výstup na Stodôlky, kde si uctíme pamiatku  zastrelených občanov Záriečia na konci druhej svetovej vojny.                        Tešíme sa na Vašu účasť !

Obecný úrad v Záriečí dňa 06.04. 2023 /štvrtok/  Z A T V O R E N Ý  z dôvodu čerpania dovolenky

Pozvánka Rozmarínek

02 Pozvánka_OcZ_29.03.2023

Oznámenie o prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lúky pod Makytou.

   UPOZORNENIE pre vlastníkov pôdy :     Farmíto

Upozorňujeme Vás, že v poslednom období dostávajú vlastníci pozemkov v okrese Púchov do schránok listy od spoločnosti – FARMÍTO, za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy. Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkúpenie Vašich pozemkov, ktorá však nezohľadňuje aktuálny druh pozemku ani jeho bonitu. Podobné aktivity s rovnakým scenárom sa objavili v rôznych lokalitách Slovenska aj u iných poľnohospodárov. Upozorňujeme vlastníkov pôdy, že ponuky tejto spoločnosti sú zvláštne a pochybné. Žiadame vlastníkov o opatrnosť a zváženie komunikácie s takýmito firmami. Uvedené subjekty vznikli za jediným účelom: získať pôdu a ďalej predávať o čom svedčí aj ich predmet činností.  Na takéto praktiky upozornili aj viaceré spravodajské relácie.

Poľnohospodárske družstvo Mestečko, ako užívateľ poľnohospodárskej pôdy, sa od uvedenej aktivity tejto spoločnosti úplne dištancuje.

CHRÁŇME SI VŠETCI SVOJU PÔDU PRED ŠPEKULANTMI !!!

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor Lúky bude pre chorobu
od 10.02.2023-do 17.02.2023 z a t v o r e n ý

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

dňa  23.12. 2022 /piatok/ a   dňa   27.12. 2022 /utorok/  30.12. 2022 /piatok/

  Matrika –   Obecný úrad v Dohňanoch  po dohode s  pracovníčkou –Viera Paganíková  042/4450914, 0910915828,  matrika@dohnany.sk

O Z N A M
Oznamujeme občanom, že Zberný dvor Lúky bude
dňa 16.12.2022 do 11.00 hod.
dňa 19.12.2022  z a t v o r e n ý

Pozvánka__OcZ_14.12_2022

Pozvánka_nové_OcZ_10_2022

Obecný  úrad  v Záriečí  dňa  18.11. 2022 /piatok/

Z A T V O R E N Ý

 z dôvodu  čerpania dovolenky

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Vážení občania,

v súlade s § 11 písmena b Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. zvoláva obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie občanov dňa 21.10. 2022 o 18,00 hod. do veľkej sály DK v Záriečí s nasledovným programom:

 • Otvorenie
 • Predstavenie kandidátov na post starostky/starostu obce
 • Predstavenie kandidátov na poslancov OcZ
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Prosíme občanov, aby si pripravili otázky. Môžete tak urobiť aj  tak, že vhodíte otázku do schránok poslancov alebo do schránky na zábradlí pred budovou obecného úradu. Ďakujeme.

Tešíme sa na vašu účasť.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.10.2022

Pozvánka_8_2022

Pozvánka_7_2022

Pozvánka_6_13.7.2022

Plagát_Mašik_cup_2022

Pozvánka_OcZ 15.6._2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022  voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


Oznamujeme občanom, že Zberný dvor Lúky bude

dňa 10.06.2022       z a t v o r e n ý

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 28.06.2022

Pozvánka_4_2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 31.5.2022

P O Z V Á N K A 

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Záriečí Vás pozývajú na oslavy

             77.výročia oslobodenia obce Záriečie,

ktoré sa uskutočnia dňa  29. apríla 2022 /piatok/ o 10:00  hod.

na miestnom cintoríne v Záriečí.

Pozvánka_3_OcZ 13.4.2022

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor Lúky bude v dňoch

11.04.2022 – 14.04.2022    z a t v o r e n ý

Pozvánka_2_OcZ 30.3.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 4.4.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 31.3.2022

Informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Každým dňom prejde cez hranice Slovenskej republiky viac a viac vojnových utečencov.  Prinášame Vám potrebné informácie ohľadom ubytovania a poskytovania pomoci.

Ohľadne ubytovania cudzincov je zriadená internetová stránku www.pomocpreukrajinu.sk alebo môžete ponuku nahlásiť na telefónnom čísle: 02/4859 3312.

Na internetovej stránke www.pomocpreukrajinu.sk je možné nájsť aj zoznam ubytovacích zariadení (štátne, hotelové, súkromné) spolu s kontaktom a informáciou o voľnej kapacite.

–          v prípade poskytovania pomoci od jednotlivcov a podnikateľských subjektov je potrebné túto ponuku odoslať na email Uosppz@minv.sk.

–          V prípade otázok o humanitárnej pomoci sa treba obrátiť na internetovú stránku ua.gov.sk, sekcia dôležité odkazy – mimovládna pomoc sa objaví informácia o druhoch pomoci. V časti materiálna pomoc sa objaví dotazník o poskytnutí humanitárnej pomoci (spolu s typom komodity).

–          telefonická linka pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov UKR,  ktorí dopytujú informácie je: +421 513 816 111 a +421 259 765 111.

–          v prípade otázok ohľadom registrácie/evidencie ukrajinských utečencov je potrebné ich odkázať na Oddelenie cudzineckej polície.


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1.4.2022

Slovanet, a.s.   oddelenia technickej podpory a monitoringu siete

Vážená zákazníčka / Vážený zákazník,  

   oznamujeme Vám, že v noci zo stredy 2.3.2022 na štvrtok 3.3.2022 v predpokladanom čase medzi 00:30 až 08:00 nastane prerušenie vysielania káblovej televízie (CATV).  

   Dôvodom prerušenia sú prípravne technologické prace, potrebne pre ďalšie zlepšovanie Vašich služieb v budúcnosti.  

   Servisný tím sa bude snažiť dobu prerušenia prevádzky minimalizovať a všetky stanice by ste mali mat následne opäť plne dostupne.

   V prípade akéhokoľvek zaznamenaného problému s príjmom niektorej zo staníc po skončení vyššie uvedených prac kontaktuje prosím, Technickú podporu (tel. číslo 02/208 28 208, voľba č.2).  

PETÍCIA ZA REFERENDUM

https://www.zmos.sk/peticia.html

Pozvánka_OcZ 1_2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.3.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3.3.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.02.2022


O Z N A M:  Oznamujeme občanom,  že Zberný dvor Lúky bude

od   22.12.2021   do   10.01.2022               z a t v o r e n ý

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

dňa 23.12. 2021 /štvrtok/ a dňa 27.12. 2021 /pondelok/ 31.12. 2021 /piatok/

Matrika –   Obecný úrad v Dohňanoch  po dohode s

pracovníčkou –Viera Paganíková  042/4450914, 0910915828, matrika@dohnany.sk

Vláda schválila nové opatrenia

Vláda v stredu schválila nové opatrenia v súvislosti s pandémiou. Od piatka 10. decembra sa otvoria obchody a kostoly v režime OP. Od pondelka 13. decembra prejdú žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl na dištančné vyučovanie. Návštevy blízkych nebudú počas Vianoc povolené, opatrenie má trvať do 9. januára. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Od piatka sa otvoria v režime OP okrem všetkých obchodov aj základné služby starostlivosti o ľudské telo, ďalej lyžiarske strediská, vleky či otvorené lanovky. Uzavreté lanovky budú môcť byť otvorené maximálne na 25 percent kapacity s podmienkou vetrania a dezinfekcie.

Umožnené bude ľuďom tiež chodiť na bohoslužby, na tých bude môcť byť maximálne 30 osôb alebo na 25 štvorcových metrov bude môcť byť jedna osoba. Otvoria sa aj fitnes, a to buď maximálne pre šesť osôb, alebo na 25 štvorcových metrov jedna osoba.
OTP režim má platiť pre diaľkové autobusy, IC vlaky či napríklad pre rýchliky.
 V režime OP budú môcť od 25. decembra otvoriť hotely a penzióny, umožnené bude spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti, wellness pre ubytovaných, donáška stravy na izbu, ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, antigénový test, samotest v hoteli).

Hraničnou hodnotou, pri ktorej by minister zdravotníctva  navrhol vláde sprísnenie opatrení, bude 3800 hospitalizovaných.

(Zdroj: TASR) Dátum: 8. decembra 2021

ZMENA V CESTOVNOM PORIADKU SAD TRENČÍN OD 13.12.2021

Z dôvodu uznesenia vlády Slovenskej republiky od pondelka 13. decembra 2021, kedy prejdú stredné školy a druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, budú spoje prímestskej autobusovej dopravy oboch zmluvných prepravcov – SAD Trenčín a SAD Prievidza premávať v prázdninovom režime s posilovými spojmi pre zabezpečenie dochádzky žiakov prvého stupňa základných škôl.

Od pondelka 20. decembra 2021 bude prímestská autobusová doprava zabezpečovaná v riadnom prázdninovom režime v zmysle platných cestovných poriadkov.

 Ďalšie informácie s výpisom posilových spojov budú zverejnené na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk.

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/zatvorene-skoly-sa-od-pondelka-dotknu-aj-primestskej-autobusovej-dopravy-modre-autobusy-budu-jazdit-v-prazdninovom-rezime


Pozvánka 10 OcZ 10.12.21

Upozornenie na možné nebezpečenstvo vzniku požiaru pri vývoze KO web

Uznesenie vlády 695_2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu.

Pozvánka_9_OcZ_24.11.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.12.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1.12.2021

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Záriečie 136, zverejnené 4.11.2021

Obec Záriečie_- Oznámenie o výberovom konaní


Informácia pre verejnosť Oznámenie o strategickom dokumente, zverejnené 28.10.2021


VV – prerokovanie Návrhu ÚPN-O Záriečie ,

LEHOTA NA PODANIE PRIPOMIENOK OBČANMI  SA PREDLŽUJE  DO 24.11. 2021


Pozvánka_8_ OcZ_13.10.2021_

Pozvánka_7_2021_nová

Pozvánka_7_2021_8.9.2021

Mimoriadne veterinárne opatrenia pre situáciu šírenia afrického moru ošípaných.  Mimoriadne opatrenia AMO 2


Vážení občania.

Na základe iniciatívy ministerstva školstva zvýšiť mieru zaočkovanosti žiakov (od 12 rokov), rodičov, učiteľov i ostatných zamestnancov školy, zisťujeme záujem o očkovanie, nakoľko je možnosť zabezpečiť mobilnú očkovaciu jednotku do našej školy, v prípade záujmu je možné zaočkovať aj občanov obce – vakcína pfizer/biontech. 

Občania, ktorí majú záujem, prosím, nahláste sa na :

Obecnom úrade v Záriečí – tel. 042/4692110  alebo na mailovej adrese obec@zariecie.sk do 15. 08. 2021.


Pozvánka_6.OcZ_11.8.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.08.2021


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27.07.2021


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  v územnom obvode                                          okresov Považská Bystrica a Púchov

                             od 21.6.2021, 12:00 hod. do odvolania


Oznamujeme občanom, že zberný dvor v Lúkach bude z dôvodu práceneschopnosti otvorený v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 len pod telefonickej dohode na tel. čísle 0902 061 976.

Pozvánka_5.OcZ_09.06.2021

Testovanie Covid-19 obyvateľov obci Púchovskej doliny bude v sobotu 5.6.2021 od 8:00 do12:00 hod. v Kultúrnom Dome v Lysej pod Makytou.

Očkovanie proti ochoreniu COVID 19 

 Trenčiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. V tejto súvislosti zriadil a prevádzkuje dve veľkokapacitné krajské vakcinačné centrá v Trenčíne na výstavisku Expo Center a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpečujú vakcináciu obyvateľov, ktorí sú na očkovanie prihlásení cez objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií.

Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania v domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica  a NsP Myjava.

Občania, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém NCZI  a majú záujem o očkovanie a to buď:

 • vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre VKOC
 • v obci
 • resp. o očkovanie v domácom prostredí

aby   telefonicky prípadne osobne kontaktovali Obecný úrad v Záriečí.

Tel: 042/4692110    0911 297 129  mail: obec@zariecie.sk

Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech

 Termín nahlásenia je  2 a 3. júna 2021.

Usmernenie OU PB k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce.

Zberný dvor Lúky bude v utorok a stredu t.j. 25 a 26.5.2021 zatvorený.

Pozvánka_4.OcZ_26.5.2021

Obec Záriečie oznamuje, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa v Mestečku  v sobotu  15.05.2021 TESTOVANIE NA COVID-19  neuskutoční.

Pokiaľ majú občania záujem o testovanie, v obci Dohňany bude otvorené odberné miesto  – Dom kultúrnych tradícií v nedeľu 16. mája 2021 v čase od 8.00 do 13.00 hod.
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 4

Od 6.5.2021 do ukončenia rekonštrukcie kultúrneho domu je OcU presťahovaný do základnej školy-kancelária je pri vchode pred multifunkčným ihriskom.


Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Záriečie dňa 1.5.2021
 
   Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať pre obyvateľov obcí s trvalým a prechodným pobytom v obciach Záriečie a Mestečko v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.   Testovanie bude prebiehať v SKRÁTENOM ČASE od 8:00 hod. do 16:40 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 11:40 do 13:00 hod.   Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca. Cez hlavný vchod do školy sa vstúpi do priestorov určených pre administratívu a odber, vyhodnotenie bude v telocvični. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR.

         Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.).Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb, používajte rúško a dodržiavajte odstupy.

Dôležité upozornenia:

Na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera!

Odporúča sa minimálne pol hodinu pred testovaním nepiť alkohol a nefajčiť!

Netestujú sa osoby podľa aktuálne platných pravidiel!

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.  Ing. Jozef Kollár, starosta obce

 Harmonogram testovania- sobota 1.5.2021

8:00- 10:00     obec Záriečie súp.č.1- 150,

10:00- 11:40   obec Mestečko súp.č.1-44

12:00- 13:00   PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 15:00   obec Záriečie súp.č. nad 150

15:00- 16:40   obec Mestečko súp. č. nad 44

17:00                KONIEC TESTOVANIA


INFORMÁCIE K CELOPLOŚNEMU TESTOVANIU NA  COVID – 19 V OBCI MESTEČKO DŇA  24.04.2021       Vážení spoluobčania,

v obci Mestečko bude v sobotu  dňa 24.04.2021  v čase od 08,00 hod do 17,00 hod  prebiehať v Kultúrnom dome v Mestečku celoplošné testovanie pre občanov obce s trvalým a prechodným pobytom v Záriečí  a trvalým a prechodným pobytom v obci Mestečko. Testovanie bude prebiehať  v Dome kultúry v Mestečku, je potrebné si so sebou priniesť doklad totožnosti, deti do 15 rokov preukaz poistenca.  Testovaní občania budú vchádzať cez hlavný vchod do odberového miesta  a následne po  vykonaní testu a vyhodnotení testu cez veľkú sálu budú odchádzať cez terasu domov. Na testy sa nerozdávajú časenky, ale sa postupuje podľa harmonogramu. Odporúčame občanom, aby  v prípade, že pred príchodom k odberovému miestu bude pred Obecným úradom Mestečko zhromaždených viacej osôb dodržiavali odstupy. Je potrebné, aby pred príchodom na odberové miesto mali  ochranné rúško, dodržiavali určené rozostupy a pokyny pracovníkov odberového miesta.

Poradie a čas na deň  24.04.2021 sobota

Domácnosti  z obce Záriečie od 08- 10,00 hod. súpisné číslo č.1  až 150

Domácnosti z obce Mestečko od 10-12,00 hod,  hod. súpisné číslo 1 až 44

Posledný odber o 11,45 hod.

             Od 12,00 do 13,00  Obedňajšia prestávka – netestuje sa

Domácnosti  z obce Záriečie od 13,00- 15,00 hod. nad č.d. 150

Domácnosti z obce Mestečko od 15.00 h do 17,00 hod. súpisné číslo 44 až 243 . Posledný odber o 16,45 hod. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR. Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.).

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb, používajte rúško a dodržiavajte odstupy.       Ján HLINKA,  Starosta obce

Pozvánka_3 OcZ_21.4.2021

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Záriečie dňa 17.4.2021
 
   Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať pre obyvateľov obcí s trvalým a prechodným pobytom v obciach Záriečie a Mestečko v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.   Testovanie bude prebiehať v SKRÁTENOM ČASE od 8:00 hod. do 16:40 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 11:40 do 13:00 hod.   Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca. Cez hlavný vchod do školy sa vstúpi do priestorov určených pre administratívu a odber, vyhodnotenie bude v telocvični. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR.         Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.).

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb, používajte rúško a dodržiavajte odstupy.
Dôležité upozornenia:Na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera!

Odporúča sa minimálne pol hodinu pred testovaním nepiť alkohol a nefajčiť!

Netestujú sa osoby podľa aktuálne platných pravidiel!

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.       Ing. Jozef Kollár, starosta obce

Harmonogram testovania- sobota 17.4.2021

8:00- 10:00     obec Záriečie súp.č.1- 150,

10:00- 11:40   obec Mestečko súp.č.1-44

12:00- 13:00   PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 15:00   obec Záriečie súp.č. nad 150

15:00- 16:40   obec Mestečko súp. č. nad 44

17:00                KONIEC TESTOVANIA


Základná škola s materskou školou Záriečie 136, elokované pracovisko MŠ

www.zszariecie.edupage.org

INFORMÁCIE K CELOPLOŚNEMU TESTOVANIU NA  COVID – 19 V OBCI MESTEČKO DŇA  10.04.2021

Vážení spoluobčania,

v obci Mestečko bude v sobotu  dňa 10.04.2021  v čase od 08,00 hod do 17,00 hod  prebiehať v Kultúrnom dome v Mestečku celoplošné testovanie pre občanov obce s trvalým a prechodným pobytom v Záriečí  a trvalým a prechodným pobytom v obci Mestečko. Testovanie bude prebiehať  v Dome kultúry v Mestečku, je potrebné si so sebou priniesť doklad totožnosti, deti do 15 rokov preukaz poistenca.  Testovaní občania budú vchádzať cez hlavný vchod do odberového miesta  a následne po  vykonaní testu a vyhodnotení testu cez veľkú sálu budú odchádzať cez terasu domov.

Na testy sa nerozdávajú časenky, ale sa postupuje podľa harmonogramu. Odporúčame občanom, aby  v prípade, že pred príchodom k odberovému miestu bude pred Obecným úradom Mestečko zhromaždených viacej osôb dodržiavali odstupy. Je potrebné, aby pred príchodom na odberové miesto mali  ochranné rúško, dodržiavali určené rozostupy a pokyny pracovníkov odberového miesta.

Poradie a čas na deň  10.04.2021 sobota

Domácnosti  z obce Záriečie od 08- 10,00 hod. súpisné číslo č.1  až 150

Domácnosti z obce Mestečko od 10-12,00 hod,  hod. súpisné číslo 1 až 44

Posledný odber o 11,45 hod.

             Od 12,00 do 13,00  Obedňajšia prestávka – netestuje sa

Domácnosti  z obce Záriečie od 13,00- 15,00 hod. nad č.d. 150

Domácnosti z obce Mestečko od 15.00 h do 17,00 hod. súpisné číslo 44 až 243 .

 Posledný odber o 16,45 hod.

Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR. Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.).

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb, používajte rúško a dodržiavajte odstupy.            Ján HLINKA, Starosta obce


Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Záriečie dňa 3.4.2021
Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať pre obyvateľov obcí s trvalým a prechodným pobytom v obciach Záriečie a Mestečko v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.
Testovanie bude prebiehať v SKRÁTENOM ČASE od 8:00 hod. do 16:40 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 11:40 do 13:00 hod.
Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca. Cez hlavný vchod do školy sa vstúpi do priestorov určených pre administratívu a odber, vyhodnotenie bude v telocvični. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR.
Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.). Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb, používajte rúško a dodržiavajte odstupy.

Dôležité upozornenia:
Na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera!
Odporúča sa minimálne pol hodinu pred testovaním nepiť alkohol a nefajčiť! Netestujú sa osoby podľa aktuálne platných pravidiel!
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

                Ing. Jozef Kollár, starosta obce

Harmonogram testovania- sobota 3.4.2021

8:00- 10:00 obec Záriečie súp.č.1- 150,
10:00- 11:40 obec Mestečko súp.č.1-44
12:00- 13:00 PRESTÁVKA NA OBED
13:00- 15:00 obec Záriečie súp.č. nad 150
15:00- 16:40 obec Mestečko súp. č. nad 44
17:00 KONIEC TESTOVANIA


 INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU  NA  COVID – 19 V OBCI MESTEČKO DŇA  27.03.2021

Vážení spoluobčania,

v obci Mestečko bude v sobotu  dňa 27.03.2021  v čase od 08,00 hod do 17,00 hod  prebiehať v Kultúrnom dome v Mestečku celoplošné testovanie pre občanov obce s trvalým a prechodným pobytom v Záriečí  a trvalým a prechodným pobytom v obci Mestečko.

Testovanie bude prebiehať  v Dome kultúry v Mestečku, je potrebné si so sebou priniesť doklad totožnosti, deti do 15 rokov preukaz poistenca.  Testovaní občania budú vchádzať cez hlavný vchod do odberového miesta  a následne po  vykonaní testu a vyhodnotení testu cez veľkú sálu budú odchádzať cez terasu domov.

Na testy sa nerozdávajú časenky, ale sa postupuje podľa harmonogramu. Odporúčame občanom, aby  v prípade, že pred príchodom k odberovému miestu bude pred Obecným úradom Mestečko zhromaždených viacej osôb dodržiavali odstupy. Je potrebné, aby pred príchodom na odberové miesto mali  ochranné rúško, dodržiavali určené rozostupy a pokyny pracovníkov odberového miesta.

Poradie a čas na deň  27.03.2021 sobota

Domácnosti  z obce Záriečie od 08- 10,00 hod. súpisné číslo č.1  až 150

Domácnosti z obce Mestečko od 10-12,00 hod,  hod. súpisné číslo 1 až 44

Posledný odber o 11,45 hod.

             Od 12,00 do 13,00  Obedňajšia prestávka – netestuje sa

Domácnosti  z obce Záriečie od 13,00- 15,00 hod. nad č.d. 15

Domácnosti z obce Mestečko od 15.00 h do 17,00 hod. súpisné číslo 44 až 243 . Posledný odber o 16,45 hod.              

Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR. Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.).

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb, používajte rúško a dodržiavajte odstupy.        Ján HLINKA  Starosta obce Mestečko


Bratislava – 21. marca 2021 – Ministerstvo informatizácie dnes spustilo skúšobnú verziu digitálneho Covid automatu. Verejnosť vďaka nej získa prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia platia v každom okrese v daný deň.

Digitálny Covid automat je prístupný z internetovej adresy automat.gov.sk pre mobilné zariadenia aj pre klasické počítače.


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 2

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNEMU TESTOVANIU NA  COVID – 19 V OBCI ZÁRIEČIE DŇA  20.03.2021

Spoločné testovanie obyvateľov obcí Záriečie a Mestečko je naplánované túto sobotu 20.3.2021 od 8.hod. do 16:40. hod. v ZŠ Záriečie

pre obyvateľov s trvalým  a prechodným pobytom v obciach Záriečie a Mestečko.

Prestávka bude od 11:40. do 13. hod.

Harmonogram testovania:

8.- 10. hod. Záriečie č. d. 1 až 150

10.- 11:40 hod. Mestečko č. d. 1 až 44

12.- 13. hod. Obed

13.- 15. hod. Záriečie č. d. nad . 150

15.- 16:40 hod. Mestečko č. d. nad 44

 1. hod. Olovrant

17:30 hod. ukončenie testovania


INFORMÁCIE K CELOPLOŠNEMU TESTOVANIU NA  COVID – 19 V OBCI MESTEČKO DŇA  27.02.2021

Vážení spoluobčania,

v obci Mestečko bude v sobotu  dňa 27.02.2021  v čase od 08,00 hod do 19,00 hod  prebiehať v Kultúrnom dome v Mestečku celoplošné testovanie pre občanov obce s trvalým a prechodným pobytom v Záriečí  a trvalým a prechodným pobytom v obci Mestečko.

Testovanie bude prebiehať  v Dome kultúry v Mestečku, je potrebné si so sebou priniesť doklad totožnosti, deti do 15 rokov preukaz poistenca.  Testovaní občania budú vchádzať cez hlavný vchod do odberového miesta  a následne po  vykonaní testu a vyhodnotení testu cez veľkú sálu budú odchádzať cez terasu domov.

Na testy sa nerozdávajú časenky, ale sa postupuje podľa harmonogramu. Odporúčame občanom, aby  v prípade, že pred príchodom k odberovému miestu bude pred Obecným úradom Mestečko zhromaždených viacej osôb dodržiavali odstupy. Je potrebné, aby pred príchodom na odberové miesto mali  ochranné rúško, dodržiavali určené rozostupy a pokyny pracovníkov odberového miesta.

Poradie a čas na deň  27.02.2021 sobota

Domácnosti  z obce Záriečie od 08- 10,00 hod. súpisné číslo č.1  až 150

Domácnosti z obce Mestečko od 10-12,00 hod,  hod. súpisné číslo 1 až 44

Posledný odber o 11,45 hod.

             Od 12,00 do 13,00  Obedňajšia prestávka – netestuje sa

Domácnosti  z obce Záriečie od 13,00- 15,00 hod. nad č.d. 150

Domácnosti z obce Mestečko od 15.00 h do 17,00 hod. súpisné číslo 44 až 243 . Posledný odber o 16,45 hod.

               Od 17,00 do 17,30  prestávka na večeru  – netestuje sa

Od 17.30 h do 19,00 hod. osoby, ktoré sa nemohli zúčastniť testovania podľa harmonogramu a občania s trvalým pobytom iných obcí. Prosíme občanov, aby dodržiavali stanovený harmonogram. Posledný odber o 18,40 hod.

UPOZORNENIE – V prípade zvýšeného záujmu o testovanie v čase od 17,30 h do 19,00 hod. občanov z iných obcí budú mať prednosť  občania s trvalým pobytom v obci Mestečko a Záriečie.

                                                                      Ján HLINKA       Starosta obce


Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Záriečie dňa 20.2.2021
 
   Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať pre obyvateľov obcí s trvalým a prechodným pobytom v obciach Záriečie a Mestečko v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.

   Testovanie bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 19:00 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 12:00 do 13:00 hod. a od 17:00 do 17:30 hod.

   Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca. Cez hlavný vchod do školy sa vstúpi do priestorov určených pre administratívu a odber, vyhodnotenie bude v telocvični. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR.

         Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.).

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb, používajte rúško a dodržiavajte odstupy.

Dôležité upozornenia:

Na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera!

Odporúča sa minimálne pol hodinu pred testovaním nepiť alkohol a nefajčiť!

Netestujú sa osoby podľa aktuálne platných pravidiel!

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

                                                    Ing. Jozef Kollár, starosta obce

  

Harmonogram testovania- sobota- 20.2.2021

8:00- 10:00     obec Záriečie súp.č.1- 150,

10:00- 12:00   obec Mestečko súp.č.1-44

12:00- 13:00   PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 15:00   obec Záriečie súp.č. nad 150

15:00- 17:00   obec Mestečko súp. č. nad 44

17:00- 17:30   PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 19:00   ostatní


Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19 v obci Mestečko dňa 13.2.2021  Harmonogram testovania

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.3.2021

Pozvánka_1.OcZ_3.2.2021

Informácia k spôsobu podávania priznania k dani z nehnuteľnosti počas mimoriadnej situácie. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu k spôsobu podávania priznania k dani z nehnuteľností počas mimoriadnej situácie, ktorú sme komunikovali s rezortom financií. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-sposobu-podavania-priznania-k-dani-z-nehnutelnosti-pocas-mimoriadnej-situacie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výsledky screening   SR  od 18.1 – 26.1.2021

Potvrdené výsledky testovania 23.1.2021 : Záriečie 351,pozitívni 0,

okres PU:9473, pozitívni 46, 0,49%

Ďakujeme testovaciemu tímu a občanom za spoluprácu .

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Záriečie dňa 23.1.2021
 
   Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať v sobotu 23.1.2021 v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.

   Testovanie bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 12:00 do 13:00 hod. a od 17:00 do 17:30 hod.

   Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca. Cez hlavný vchod do školy sa vstúpi do priestorov určených pre administratívu a odber, vyhodnotenie bude v telocvični. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR.

         Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.).

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb, používajte rúško a dodržiavajte odstupy.

Dôležité upozornenia:

Na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera!

Odporúča sa minimálne pol hodinu pred testovaním nepiť alkohol a nefajčiť!

Netestujú sa osoby, ktoré sú v povinnej karanténe a majú zákaz vychádzania!

Ďalej platia všetky vyhlásené pravidlá pre toto testovanie.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.   Ing. Jozef Kollár, starosta obce

  Harmonogram testovania- sobota- 23.1.2021

8:00- 9:00     súp.č.1- 59,

9:00- 10:00   súp.č.60- 89

10:00- 11:00 súp.č.90- 112

11:00- 12:00 súp.č.113- 135

12:00- 13:00 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.136- 153

14:00- 15:00 súp.č.154- 182

15:00- 16:00 súp.č.183- 216

16:00- 17:00 súp.č.217- 250

17:00- 17:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 18:00 súp.č.251- 261

18:00- 19:00 súp.č.262- 583

19:00- 20:00 ostatníObec

Počet OM

OM

Termín testovania

Dohňany

2

Dom kultúrnych tradícii

9.1.2021 a 10.1.2021

Streženice

1

Kultúrny dom

9.1.2021 a 10.1.2021

Beluša

3

2x ZŠ telocvičňa, 1x bývalá ŠJ

9.1.2021 a 10.1.2021

Lednické Rovne

3

Kultúrny dom – kaviareň, Kultúrny dom – hl. sála, Areál kúpaliska – kolkáreň

9.1.2021 a 10.1.2021

Zubák

1

Kultúrny dom

9.1.2021

Lednica

1

Kultúrny dom

9.1.2021

Dolná Breznica

1

Kultúrny dom

10.1.2021

Lysá pod Makyotu

2

2x Kultúrny dom

9.1.2021 a 10.1.2021

Nimnica

1

Kultúrny dom

9.1.2021

Púchov

11

10x + 1 x pre continental

9.1.2021 a 10.1.2021

Obec Lysá pod Makytou oznamuje občanom obce, ale aj občanom okresu Púchov, že naša obec sa zapája do Celoplošného testovania v okrese Púchov pre zlepšenie situácie na ochorenie COVID-19.

Vďaka primátorke mesta Púchov JUDr. Kataríne Henekovej sme dostali túto možnosť a samozrejme prikladáme ruku na pomoc nášmu okresu.

Preto pozývam občanov nielen našej obce, ale aj okolitých obci, aby využili túto možnosť a ak majú záujem naše dve odberné miesta budú v  

Dome kultúry v Lysej pod Makytou

v dňoch 9. a 10.januára otvorené 

v čase od 08.00 do 20:00hod.

 

Prestávka od 12h do 13h. a od 17h. do 17:30h.

 

Aktuálnu situáciu odberného miesta budete môcť opäť sledovať na ONLINE kamerách pred odberným miestom na stránke obce Lysá pod Makytou alebo na Youtube.


Starosta obce Záriečie  v súlade s Uznesením vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 a v záujme ochrany zdravia občanov a zamestnancov obce na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 vydáva nasledovné nariadenie:

Obecný úrad v Záriečí bude

PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ

 od   05.01.2021 do 24.01.2021 /

V neodkladných záležitostiach môžete kontaktovať tel.č. 0911 297 129 , 0905 850 827

Matričný úrad je zatvorený v rovnakej lehote.

V nevyhnutných prípadoch vybavenia úmrtia prosíme kontaktovať   

pracovníčku –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk 


Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky  Z A T V O R E N Ý

dňa 23.12. 2020 /streda/ a dňa 28.12. 2020 /pondelok/   31.12. 2020 /štvrtok/

VYHLÁŠKA  č.2   PB, PU,IL

Pozvánka_12.OcZ_14.12.2020

Vyhláška PB,PU,IL

Pozvánka_11 OcZ_9.12.2020

Informácie k III. kolu celoplošného testovania v obci Záriečie   Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať počas víkendu 21.11. – 22.11.2020 v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené zástupcom Ozbrojených síl SR a hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.   Testovanie bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 12:00 do 12:45 hod. a od 17:00 do 17:30 hod.

   Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca.   Pred, počas testovania i po jeho ukončení sa treba riadiť pokynmi pracovníkov testovacieho tímu. Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb (armáda, polícia, starosta, odberové tímy, dobrovoľní hasiči), používajte rúško a dodržiavajte odstupy.
Na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera!

Odporúča sa minimálne pol hodinu pred testovaním nepiť alkohol a nefajčiť!

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.  Ing. Jozef Kollár, starosta obce

 Harmonogram testovania- sobota- 21.11.2020

8:00- 9:00     došlí z nočnej zmeny, súp.č.1- 50,

9:00- 10:00   súp.č.51- 63

10:00- 11:00 súp.č.64- 84

11:00- 12:00 súp.č.85- 100

12:00- 12:45 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.101- 110

14:00- 15:00 súp.č.111- 118

15:00- 16:00 súp.č.119- 138

16:00- 17:00 súp.č.139- 150

17:00- 17:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 19:00 súp.č.151- 169

19:00- 20:00 súp.č.170- 182,  ostatní- podľa potreby

 Harmonogram testovania- nedeľa- 22.11.2020

8:00- 9:00     došlí z nočnej zmeny, súp.č.183- 208

9:00- 10:00   súp.č.209- 229

10:00- 11:00 súp.č.230- 254

11:00- 12:00 súp.č.255- 268

12:00- 12:45 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.269- 276

14:00- 15:00 súp.č.277- 583

15:00- 17:00 ostatní podľa potreby

17:00- 17:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 20:00 ostatní- podľa potreby


Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

dňa    16.11.2020 /pondelok/


Správa z druhého víkendového testovania v Záriečí

 Testovanie prebehlo organizovane a pokojne- tak- ako minulý týždeň, len s lepšími výsledkami.

V obci Záriečie sme uplynulý otestovali celkom 517 ľudí, z toho 358 Záriečanov a 159 návštevníkov z iných obcí. Celkový počet infikovaných bol 11. Percento pozitívne testovaných z minulého týždňa sa zo 6,67% znížilo na 2,13%. čo je 2/3 zlepšenie.

Za druhé celovíkendové testovanie COVID-19 v Záriečí týmto ďakujem všetkým, ktorí ho zabezpečovali a organizačne pomohli.

Testovaciemu tímu v zložení:

-za OS SR nadrotmajster Milan Kupka, za PZ SR nadporučík Peter Macko,

-zdravotníci: Milka Draganová, Janka Bošková, Hanka Vráblová, Jana Drábiková

-administratívni pracovníci: Róbert Šidlík, Lucia Bošková, Veronika Vráblová, Táňa Eštoková.

Dobrovoľníkom za zabezpečenie chutných obedov: Anna Pastorková, Eva Almássyová.

Peter Janíček- Pizzéria u Janíčka.

Členom DHZ Záriečie: Miloš Zvonek, Tibor Holčík.

Ostatnej technickej podpore: OcÚ Záriečie- Karol Furo, Andrea Pecková, Eva Oklepková, Lenka Túčková, ZŠ Záriečie- Katarína Brezinová, Peter Pastorek, Renáta Žiaková, ostatným dobrovoľníkom- Darina Húževková, Anna Beňová.

Ďakujem tiež obyvateľom a návštevníkom za slušný a disciplinovaný prístup, ktorým spoločne prispeli k hladkému priebehu.

Týmto vyzývame všetkých pozitívne testovaných, aby sa riadili pokynmi uvedenými na zadnej strane vydaného certifikátu, riadne dodržiavali karanténu a oznámili túto informáciu svojmu lekárovi.

Pozitívny výsledok testovania je fakt, nie je to žiadna hanba, môže sa to stať aj ďalším. Buďme preto zodpovední nielen voči sebe, ale i svojim rodinám, spolupracovníkom a svojmu okoliu.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.           Ing. Jozef Kollár, starosta obce


Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Záriečie
 
   Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať počas víkendu 7.11. – 8.11.2020 v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené zástupcom Ozbrojených síl SR a hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.  

Testovanie bude prebiehať v skrátenom čase od 8:00 hod. do 20:00 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 12:00 do 12:45 hod. a od 17:00 do 17:30 hod.

   Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca. Cez hlavný vchod do školy sa vstúpi do priestorov určených pre administratívu a odber, vyhodnotenie bude v telocvični. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR a príslušník Policajného zboru SR.

   Pred, počas testovania i po jeho ukončení sa treba riadiť pokynmi pracovníkov testovacieho tímu. Na verejný poriadok a dodržiavanie odstupov budú dohliadať dobrovoľníci a členovia DHZ Záriečie.

      Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.).

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb (armáda, polícia, starosta, odberové tímy, dobrovoľní hasiči), používajte rúško a dodržiavajte odstupy.
Na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera!

Odporúča sa minimálne pol hodinu pred testovaním nepiť alkohol a nefajčiť!

Netestujú sa osoby, ktoré sú v povinnej karanténe a majú zákaz vychádzania!

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.      Ing. Jozef Kollár, starosta obce

Harmonogram testovania- sobota- 7.11.2020

8:00- 9:00     došlí z nočnej zmeny, súp.č.1- 50,

9:00- 10:00   súp.č.51- 63

10:00- 11:00 súp.č.64- 84

11:00- 12:00 súp.č.85- 100

12:00- 12:45 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.101- 110

14:00- 15:00 súp.č.111- 118

15:00- 16:00 súp.č.119- 138

16:00- 17:00 súp.č.139- 150

17:00- 17:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 19:00 súp.č.151- 169

19:00- 20:00 súp.č.170- 182,  ostatní- podľa potreby

 Harmonogram testovania- nedeľa- 8.11.2020

8:00- 9:00     došlí z nočnej zmeny, súp.č.183- 208

9:00- 10:00   súp.č.209- 229

10:00- 11:00 súp.č.230- 254

11:00- 12:00 súp.č.255- 268

12:00- 12:45 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.269- 276

14:00- 15:00 súp.č.277- 583

15:00- 17:00 ostatní podľa potreby

17:00- 17:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 20:00 ostatní- podľa potreby

Harmonogram na základe odporúčaní ráta s testovaním 30 osôb za hodinu


Poďakovanie

Za celovíkendové testovanie COVID-19 v Záriečí týmto ďakujem všetkým, ktorí ho zabezpečovali a organizačne podporili.

Testovaciemu tímu v zložení: Milan Kupka- OS SR, Peter Macko, PZ SR, zdravotníci: Emília Draganová, Janka Bošková, administrátori: Róbert Šidlík, Lucia Bošková, Veronika Vráblová.

Dobrovoľníkom za zabezpečenie obedov: Anna Pastorková, Eva Almássyová

Pizzéria u Janíčka- Peter Janíček

Členom DHZ Záriečie: Miloš Zvonek, Tibor Holčík, Patrik Puchoň

Ostatnej technickej podpore: OcÚ Záriečie, ZŠ Záriečie, Renáta Žiaková, Karol Furo, Darina Húževková, Anna Beňová.

Ďakujem tiež obyvateľom a návštevníkom za slušný a disciplinovaný prístup, ktorým spoločne prispeli k hladkému priebehu.

V obci Záriečie sme otestovali celkom 615 ľudí, z toho 383 Záriečanov a 232 návštevníkov z iných obcí. Celkový počet infikovaných bol 41.

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Záriečie
 
Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať počas víkendu 31.10. – 1.11.2020 v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené zástupcom Ozbrojených síl SR a hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.

   Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 12:00 do 12:45 hod. a od 18:00 do 18:30 hod.

   Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Neodporúča sa obyvateľom nad 65 rokov a všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou, či zdravotnými obmedzeniami.

   Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca. Cez hlavný vchod do školy sa vstúpi do priestorov určených pre administratívu, odber a vyhodnotenie bude v telocvični. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR a príslušník Policajného zboru SR. Zdravotnícky personál odoberie a vyhodnotí vzorky, administratívni pracovníci majú na starosti evidenciu a odovzdávanie výsledkov.

   Pred, počas testovania i po jeho ukončení sa treba riadiť pokynmi pracovníkov testovacieho tímu. Na verejný poriadok a dodržiavanie odstupov budú dohliadať dobrovoľníci a členovia DHZ Záriečie.

   Pre hladký a efektívny priebeh testovania sme vypracovali harmonogram, aby si podľa neho mohli ľudia upraviť vlastný víkendový program. Vychádzali sme zo skúseností obcí na Orave, kde testovanie prebehlo bez problémov, ľudia boli disciplinovaní a ohľaduplní.

   Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.)

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb (armáda, polícia, starosta, odberové tímy, dobrovoľní hasiči), používajte rúško a dodržiavajte odstupy.
Upozorňujeme, že na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera, autá bude možné dočasne parkovať v areáli základnej školy.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.        Ing. Jozef Kollár, starosta obce

Harmonogram testovania- sobota- 31.10.2020

7:00- 8:00     prednostne došlí z nočnej zmeny

8:00- 9:00     súp.č.1- 50

9:00- 10:00   súp.č.51- 63

10:00- 11:00 súp.č.64- 84

11:00- 12:00 súp.č.85- 100

12:00- 12:45 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.101- 110

14:00- 15:00 súp.č.111- 118

15:00- 16:00 súp.č.119- 138

16:00- 17:00 súp.č.139- 150

17:00- 18:00 súp.č.151- 169

18:00- 18:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

18:30- 19:00 súp.č.151- 169

19:00- 20:00 súp.č.170- 182

20:00- 22:00 ostatní- podľa potreby

 Harmonogram testovania- nedeľa- 1.11.2020

7:00- 8:00     prednostne došlí z nočnej zmeny

8:00- 9:00     súp.č.183- 208

9:00- 10:00   súp.č.209- 229

10:00- 11:00 súp.č.230- 254

11:00- 12:00 súp.č.255- 268

12:00- 12:45 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.269- 276

14:00- 15:00 súp.č.277- 583

15:00- 17:00 ostatní, bližšie neurčení

18:00- 18:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 22:00 ostatní- podľa potreby

Harmonogram na základe odporúčaní ráta s testovaním 30 osôb za hodinu

Celoplošné testovanie : Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/ a bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

Opatrenia_22_10_2020_covid-19

SODB 2021 -Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Výzva v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných

Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1 (1)

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  odstávky elektrickej energie

dňa 15.10 2020 /štvrtok/ a 19.10 2020 / pondelok/   

                          Z A T V O R E N Ý

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.10.2020 – doplnené

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  odstávky elektrickej energie

dňa 08.10. 2020 /štvrtok/      Z A T V O R E N Ý

Pozvánka_10.OcZ_7.10.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.10.2020

13.- 15. hod. Záriečie č. d. nad . 150

15.- 16:40 hod. Mestečko č. d. nad 44

17. hod. Olovrant

17:30 hod. ukončenie testovania

——————————————————————————————————————-

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

zverejnené : 02.07.2020

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:
 Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
e-mail:
tomas.sinkovic@minv.sk
tel.: 032/7411 688
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
“ Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 – 2027″ Stiahnuť

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

 v dňa  28.08.2020 /piatok/  a   31.08.2020 /pondelok/

Matrika –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  počas stránkových hodín.

Pracovníčka –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk

                                                                                                                                                 Ing. Jozef Kollár

https://www.puchovskenoviny.sk/vystava-puchovska-dolina-svudna-krasavice/

Pozvánka_6.OcZ_10.6.2020

Rozhodnutie zriaďovateľa o vyučovaní  v ZŠ s MŠ Záriečie a prevádzke ŠK a ŠJ od 1.6.2020

Pozvánka_5.OcZ_6.5.2020

Zápis do MŠ v Záriečí pre školský rok 2020/2021 bude 06. mája 2020   od 9.30 do 15.30 hod.

Vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa, tentokrát bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od lekára, zákonný zástupca  doručí do MŠ vo vyššie uvedenom termíne alebo si ju vypíše priamo na mieste. Počas zápisu budú dodržané všetky  hygienické pravidlá.

Žiadosť o prijatie dieťaťa si rodičia môžu vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ v uvedenom termíne alebo si ho stiahnu TU .  Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

dňa    09.04. 2020 /štvrtok/


Základná škola s materskou školou oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 bude 15. apríla 2020 od 9,30 do 15,30. Zápis sa uskutoční tentokrát bez detí. 

Na webovej stránke školy https://zszariecie.edupage.org/ sú k  dispozícii  tlačivá na stiahnutie( žiadosť a prihlášku, prípadne žiadosť o odklad). Tieto vypíšte a doneste na sekretariát školy spolu s rodným listom a občianskym preukazom. K dispozícii je aj elektronická prihláška.

Zároveň tam nájdete informácie o škole.

Ak Vám čas zo závažných dôvodov nevyhovuje, volajte na tel. č. 0905 850 164 (riaditeľka školy).

Tešíme sa na Vás.


V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie bude obecný úrad zatvorený v čase od 16.3.2020 do 27.3.2020. Žiadame občanov, aby sa snažili veci riešiť telefonicky alebo mailom a len v nevyhnutnom prípade na obecnom úrade osobne po dohovore.

Telefonický kontakt: 042/ 4692 110

Mailový kontakt: obec@zariecie.sk


UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR  zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení  v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení  budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením:

 SAD Trenčín: x10

Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

 SAD Prievidza: x10, x18,     25,     26

Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x43, x46, x56, x61 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

 V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom.

Ďakujeme za porozumenie.


„Základná škola s materskou školou oznamuje, že od 13.3.2020 bude škola zatvorená do odvolania- minimálne 14 dní. „

Riaditeľstvo školy  dnešným dňom , piatok 13. 3. 2020  do odvolania, zakazuje žiakom, študentom a  obyvateľom obce, aby sa počas vyhlásenia  mimoriadnej situácie na území SR zdržiavali v školskom areáli a na ihriskách.  Prosíme všetkých, aby sa správali zodpovedne, zdržiavali sa doma, nevyhľadávali skupiny ľudí.

Pozvánka_4.OcZ_11.3.2020

Koronavirus   

Koronavirus 2

Letak_SD_cistych_ruk_2020

Vážení občania, podľa zverejnenej informácie z registra ponúkaného majetku štátu je v ponuke dom súpisné číslo 101- dom po zosnulom Ľubomírovi Vráblovi. 

https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/ponuka/dom-zariecie-2

Pozvánka_3.OcZ 19.02.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Pozvánka_2.OcZ_12.2.2020

Pozvánka_1.OcZ_15.1.2020

16Pozvánka OcZ_16.12.2019

14Pozvánka OcZ_11.12.2019

13Pozvánka OcZ_20.11.2019


Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Vážení občania,

v súlade s § 11 písmena b Zákona o obecnom zriadení č. 369/1991 Z.z. zvoláva obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie občanov dňa 29.11.o 17,00 hod. vo veľkej sále DK v Záriečí s nasledovným programom:

Otvorenie

Informácia starostu obce o prebiehajúcich projektoch

Odpadové hospodárstvo v obci dnes a zmeny do budúcna

Rôzne

Diskusia

Záver

Prosíme občanov, aby si pripravili otázky. Môžete tak urobiť aj anonymne tak, že vhodíte otázku do schránok poslancov alebo v budove DK pri hlavnom vchode na stene vľavo vo vstupnej časti. Ďakujeme.

Tešíme sa na vašu účasť


12Pozvánka_OcZ_28.10.2019

Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR.Púchov – začatie konania EIA
 Bližšie info na Obecnom úrade v Záriečí

11Pozvánka_OcZ_9.10.2019

OZNAM
Oznamujeme občanom, že Zberný
dvor v Lúkach bude dňa
06.09.2019 a 10.09.2019
zatvorený.

10Pozvánka OcZ_4.9.2019

9 Pozvánka OcZ_7.8.2019

8_Pozvánka_OcZ 15.7.


Obec     Z  á  r  i  e  č  i  e ,  Obecný   úrad v Záriečí,    020 52   Z á r i e č i e ,

 E-mail: obec@zariecie.sk  Tel. 042/4692110 , 0905 850 827   

———————————————————————————————————

 VEC: Oznámenie sa o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Záriečí – nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.Z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Záriečie.

Podľa zápisnice obecnej volebnej komisie v Záriečí o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal  Štefan Chodúr, nar. ……………., Záriečie č. …., 020 52 Záriečie.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Záriečie uvoľnila  Zuzana Brtišová, Záriečie č. ….. a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa  01.07.2019.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

V Záriečí 01.07.2019


Pozvánka_7.OcZ_3.7.2019

06_Pozvánka_OcZ_

Zberný dvor_spustenie

Obyvatelia obcí Dohňany, Mestečko, Záriečie, Vydrná, Lúky, Lazy pod Makytou a Lysá pod Makytou

 Združenie obcí Púchovská dolina“ oznamuje svojim občanom, že zberný dvor pre občanov bude spustený do prevádzky od 3.6. 2019.

Sídlo zberného dvora: obec Lúky, Zberný dvor sa nachádza v obci Lúky, na konci obce – medzi cestou I/49 smerom na Lysú pod Makytou a cestou III/1936 smerom na Lazy pod Makytou na oplotenom pozemku k.ú. Lúky KN -C 294/6 o výmere 1641 m2.

Prevádzkové hodiny:

Pondelok        od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 16,30 hod.

Utorok            od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 16,30 hod.

Streda             od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 18,00 hod.

Štvrtok            od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 16,00 hod.

Piatok od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 15,30 hod.

Sobota            po telefonickej dohode

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného (resp. spoplatneného) legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Iný, ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.

ZD je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Združenia obcí Púchovská dolina a sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Zbierané odpady v ZD podľa Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a sadzba poplatkov za ich prevzatie podľa Zákona 582/2004 Zb.z.:

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu  
20 01 10 šatstvo O bezodplatne
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O bezodplatne
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O bezodplatne
20 03 07 Objemový odpad O bezodplatne
20 03 08 Drobný stavebný odpad O 0,078 €/kg

 


05_Pozvánka OcZ

04- Pozvánka OcZ

Oznámenie o vyhlásení výberového konania -ZŠ s MŠ Záriečie

ČIPOVANIE PSOV

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove.

V zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods.8,9 psy narodené do 31.8.2018  musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku.

Podľa § 19 ods.8/ je súkromný veterinárny lekár  oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží v zmysle §48 ods.4/, písm.j pokutu od 300 eur do 800 eur.

Postup pri čipovaní psa, vlastníkom ktorého je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva tento postup pri uplatňovaní § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona
č. 184/2018 Z. z., ktorý stanovuje, že za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú u psov narodených do 31.10.2019 vlastníkom, ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Vlastník psa – max.1 pes (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku):

 • predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):
 1. a) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1),

alebo

 1. b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č.2)
 • dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1.9.2018 a po dátume 24.1.2020.

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

Súkromný veterinárny lekár

 • po predložení originálu potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne vykoná trvalé označenia psa transpondérom (mikročipom)

Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe transpondér (mikročip), aby vedel zabezpečiť trvalé označenie psa v cene maximálne 10,-€.

03_Pozvánka_OcZ

Výluka Púchov – Žilina – Horní Lideč


Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

grafické znázornenie – registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Registrácia chovu 1 ks OŠ – Príloha č1

Predaj 1 ks OŠ – Príloha č2


02_Pozvánka OcZ

01_Pozvánka OcZ

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

dňa 27.12  – 28.12. 2018 / štvrtok, piatok / a dňa 31.12. 2018 /pondelok/

Matrika ( v prípade úmrtia) –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  počas stránkových hodín.  Pracovníčka –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk

Ing. Jozef Kollár

TDO harmonogr.2019

9. Pozvánka -OcZ 12.12.2018

8 Pozvánka OcZ 30.11.2018

7 Pozvánka OcZ 29_11_2018

Pozvánka R6 – príprava EIA 

Výsledky Komunálne voľby 2018

Pozvánka_zhromaždenie_obyvateľov obce 30.10.2018

6.Pozvánka OcZ 2018_06

Zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov OcZ

5.Pozvánka OcZ 2018_05

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Oznámenie o elektronickom podaní o delegovaní do MK

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Predseda NR SR vydal dňa 10.7.2018 rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na deň 10.11.2018.

Počet obyvateľov Obce Záriečie ku dňu 10.7.2018 bol 701.

Oznámenie počtu poslancov


4. Pozvánka OcZ_2018_04 úprava

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Pozvánka OcZ _2018_03

Deň obce Záriečie 2018

Pozvánka_OcZ_2018_02


Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

          dňa 22.12. 2017 /piatok/,  27.12. 2017 /streda/         29.12. 2017 /piatok/

27.12. 2017 /streda /   Matrika –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  po dohode s pracovníčkou –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk 


Pozvánka OcZ 11.12.2017


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Obec Záriečie; Názov zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu Záriečie ; Stručný opis zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Záriečie; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, 13:00 hod.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Obec Záriečie; Názov zákazky: Investície do využívania OZE- Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu; Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/. Lehota na predkladanie ponúk: do 27.11.2017, 13:00 hod.


Pozvánka_OcZ_30.10._2017

Zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu TSK

Zoznam zaregistrovanych kandidatov VO8

Pozvánka OcZ 20.09.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA –Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O -VV – Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie “ Územný plán obce Záriečie ( ÚPN-O Záriečie)“

zverejnené : 18.09.2017

Pozvánka OcZ 23.08.2017

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2017

ELEKTRONICKÁ ADRESA

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a

náhradníka do okrskovej volebnej komisie

obec@zariecie.sk


 

VYHLÁSENIE   VÝZVY   VOĽBY   HLAVNÉHO   KONTROLÓRA   OBCE  

Znenie výzvy : Voľba hlavného kontrolóra – vyhlásenie


Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

– výkon trestu odňatia slobody,

– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Pozvánka_OcZ_26 06 2017

Pozvánka_OcZ_14.06.2017

Pozvánka OcZ 18.05.2017

Pozvánka OcZ 5.4.2017

Pozvánka OcZ 1_3_2017

Pozvánka_OcZ_03_2017_

Pozvánka VZ

Pozvánka_OcZ_01_2017

 Pozvánka_OcZ_06_2016_