Aktuality a oznamy

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Záriečie
 
   Testovanie COVID-19 v obci Záriečie bude prebiehať počas víkendu 31.10. – 1.11.2020 v priestoroch hlavného vchodu do základnej školy a v telocvični, ktoré boli schválené zástupcom Ozbrojených síl SR a hygieničkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.   Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod., s výnimkou prestávky vyhradenej pre občerstvenie testovacieho tímu v čase od 12:00 do 13:00 hod. a od 17:00 do 17:30 hod.

   Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť obyvatelia od 10 do 65 rokov- všetci s ochranným rúškom. Neodporúča sa obyvateľom nad 65 rokov a všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou, či zdravotnými obmedzeniami.

   Pred testovaním sa treba preukázať dokladom totožnosti, deti do 15 rokov preukazom poistenca. Cez hlavný vchod do školy sa vstúpi do priestorov určených pre administratívu, odber a vyhodnotenie bude v telocvični. Na priebeh a koordináciu testovania bude dohliadať zodpovedný príslušník Ozbrojených síl SR a príslušník Policajného zboru SR. Zdravotnícky personál odoberie a vyhodnotí vzorky, administratívni pracovníci majú na starosti evidenciu a odovzdávanie výsledkov.   Pred, počas testovania i po jeho ukončení sa treba riadiť pokynmi pracovníkov testovacieho tímu. Na verejný poriadok a dodržiavanie odstupov budú dohliadať dobrovoľníci a členovia DHZ Záriečie.   Pre hladký a efektívny priebeh testovania sme vypracovali harmonogram, aby si podľa neho mohli ľudia upraviť vlastný víkendový program. Vychádzali sme zo skúseností obcí na Orave, kde testovanie prebehlo bez problémov, ľudia boli disciplinovaní a ohľaduplní.

   Prosíme ľudí, aby boli dochvíľni, snažili sa dodržať časový rozpis a boli tolerantní a umožnili prednostné otestovanie vo výnimočných prípadoch ( napr. vychádzka počas PN, tehotenstvo, sprievod s dieťaťom alebo zdravotne postihnutým, atď.)

Rešpektujte usmernenia zodpovedných osôb (armáda, polícia, starosta, odberové tímy, dobrovoľní hasiči), používajte rúško a dodržiavajte odstupy.
Upozorňujeme, že na ulicu pred vchodom do školy bude platiť dopravná uzávera, autá bude možné dočasne parkovať v areáli základnej školy.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.        Ing. Jozef Kollár, starosta obce

Harmonogram testovania- sobota- 31.10.2020

7:00- 8:00     prednostne došlí z nočnej zmeny

8:00- 9:00     súp.č.1- 50

9:00- 10:00   súp.č.51- 63

10:00- 11:00 súp.č.64- 84

11:00- 12:00 súp.č.85- 100

12:00- 13:00 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.101- 110

14:00- 15:00 súp.č.111- 118

15:00- 16:00 súp.č.119- 138

16:00- 17:00 súp.č.139- 150

17:00- 17:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 19:00 súp.č.151- 169

19:00- 20:00 súp.č.170- 182

20:00- 22:00 ostatní- podľa potreby

 Harmonogram testovania- nedeľa- 1.11.2020

7:00- 8:00     prednostne došlí z nočnej zmeny

8:00- 9:00     súp.č.183- 208

9:00- 10:00   súp.č.209- 229

10:00- 11:00 súp.č.230- 254

11:00- 12:00 súp.č.255- 268

12:00- 13:00 PRESTÁVKA NA OBED

13:00- 14:00 súp.č.269- 276

14:00- 15:00 súp.č.277- 583

15:00- 17:00 ostatní, bližšie neurčení

17:00- 17:30 PRESTÁVKA NA VEČERU

17:30- 22:00 ostatní- podľa potreby

Harmonogram na základe odporúčaní ráta s testovaním 30 osôb za hodinu

Celoplošné testovanie : Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/ a bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

Opatrenia_22_10_2020_covid-19

SODB 2021 -Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Výzva v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných

Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1 (1)

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  odstávky elektrickej energie

dňa 15.10 2020 /štvrtok/ a 19.10 2020 / pondelok/   

                          Z A T V O R E N Ý

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.10.2020 – doplnené

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  odstávky elektrickej energie

dňa 08.10. 2020 /štvrtok/      Z A T V O R E N Ý

Pozvánka_10.OcZ_7.10.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.10.2020

zverejnené : 02.07.2020

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:
 Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
e-mail:
tomas.sinkovic@minv.sk
tel.: 032/7411 688
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
“ Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 – 2027″ Stiahnuť

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

 v dňa  28.08.2020 /piatok/  a   31.08.2020 /pondelok/

Matrika –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  počas stránkových hodín.

Pracovníčka –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk

                                                                                                                                                 Ing. Jozef Kollár

https://www.puchovskenoviny.sk/vystava-puchovska-dolina-svudna-krasavice/

Pozvánka_6.OcZ_10.6.2020

Rozhodnutie zriaďovateľa o vyučovaní  v ZŠ s MŠ Záriečie a prevádzke ŠK a ŠJ od 1.6.2020

Pozvánka_5.OcZ_6.5.2020

Zápis do MŠ v Záriečí pre školský rok 2020/2021 bude 06. mája 2020   od 9.30 do 15.30 hod.

Vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa, tentokrát bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od lekára, zákonný zástupca  doručí do MŠ vo vyššie uvedenom termíne alebo si ju vypíše priamo na mieste. Počas zápisu budú dodržané všetky  hygienické pravidlá.

Žiadosť o prijatie dieťaťa si rodičia môžu vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ v uvedenom termíne alebo si ho stiahnu TU .  Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

dňa    09.04. 2020 /štvrtok/


Základná škola s materskou školou oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 bude 15. apríla 2020 od 9,30 do 15,30. Zápis sa uskutoční tentokrát bez detí. 

Na webovej stránke školy https://zszariecie.edupage.org/ sú k  dispozícii  tlačivá na stiahnutie( žiadosť a prihlášku, prípadne žiadosť o odklad). Tieto vypíšte a doneste na sekretariát školy spolu s rodným listom a občianskym preukazom. K dispozícii je aj elektronická prihláška.

Zároveň tam nájdete informácie o škole.

Ak Vám čas zo závažných dôvodov nevyhovuje, volajte na tel. č. 0905 850 164 (riaditeľka školy).

Tešíme sa na Vás.


V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie bude obecný úrad zatvorený v čase od 16.3.2020 do 27.3.2020. Žiadame občanov, aby sa snažili veci riešiť telefonicky alebo mailom a len v nevyhnutnom prípade na obecnom úrade osobne po dohovore.

Telefonický kontakt: 042/ 4692 110

Mailový kontakt: obec@zariecie.sk


UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR  zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení  v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení  budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením:

 SAD Trenčín: x10

Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

 SAD Prievidza: x10, x18,     25,     26

Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x43, x46, x56, x61 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

 V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom.

Ďakujeme za porozumenie.


„Základná škola s materskou školou oznamuje, že od 13.3.2020 bude škola zatvorená do odvolania- minimálne 14 dní. „

Riaditeľstvo školy  dnešným dňom , piatok 13. 3. 2020  do odvolania, zakazuje žiakom, študentom a  obyvateľom obce, aby sa počas vyhlásenia  mimoriadnej situácie na území SR zdržiavali v školskom areáli a na ihriskách.  Prosíme všetkých, aby sa správali zodpovedne, zdržiavali sa doma, nevyhľadávali skupiny ľudí.

Pozvánka_4.OcZ_11.3.2020

Koronavirus   

Koronavirus 2

Letak_SD_cistych_ruk_2020

Vážení občania, podľa zverejnenej informácie z registra ponúkaného majetku štátu je v ponuke dom súpisné číslo 101- dom po zosnulom Ľubomírovi Vráblovi. 

https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/ponuka/dom-zariecie-2

Pozvánka_3.OcZ 19.02.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Pozvánka_2.OcZ_12.2.2020

Pozvánka_1.OcZ_15.1.2020

16Pozvánka OcZ_16.12.2019

14Pozvánka OcZ_11.12.2019

13Pozvánka OcZ_20.11.2019


Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Vážení občania,

v súlade s § 11 písmena b Zákona o obecnom zriadení č. 369/1991 Z.z. zvoláva obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie občanov dňa 29.11.o 17,00 hod. vo veľkej sále DK v Záriečí s nasledovným programom:

Otvorenie

Informácia starostu obce o prebiehajúcich projektoch

Odpadové hospodárstvo v obci dnes a zmeny do budúcna

Rôzne

Diskusia

Záver

Prosíme občanov, aby si pripravili otázky. Môžete tak urobiť aj anonymne tak, že vhodíte otázku do schránok poslancov alebo v budove DK pri hlavnom vchode na stene vľavo vo vstupnej časti. Ďakujeme.

Tešíme sa na vašu účasť


12Pozvánka_OcZ_28.10.2019

Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR.Púchov – začatie konania EIA
 Bližšie info na Obecnom úrade v Záriečí

11Pozvánka_OcZ_9.10.2019

OZNAM
Oznamujeme občanom, že Zberný
dvor v Lúkach bude dňa
06.09.2019 a 10.09.2019
zatvorený.

10Pozvánka OcZ_4.9.2019

9 Pozvánka OcZ_7.8.2019

8_Pozvánka_OcZ 15.7.


Obec     Z  á  r  i  e  č  i  e ,  Obecný   úrad v Záriečí,    020 52   Z á r i e č i e ,

 E-mail: obec@zariecie.sk  Tel. 042/4692110 , 0905 850 827   

———————————————————————————————————

 VEC: Oznámenie sa o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Záriečí – nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.Z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Záriečie.

Podľa zápisnice obecnej volebnej komisie v Záriečí o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal  Štefan Chodúr, nar. ……………., Záriečie č. …., 020 52 Záriečie.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Záriečie uvoľnila  Zuzana Brtišová, Záriečie č. ….. a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa  01.07.2019.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

V Záriečí 01.07.2019


Pozvánka_7.OcZ_3.7.2019

06_Pozvánka_OcZ_

Zberný dvor_spustenie

Obyvatelia obcí Dohňany, Mestečko, Záriečie, Vydrná, Lúky, Lazy pod Makytou a Lysá pod Makytou

 Združenie obcí Púchovská dolina“ oznamuje svojim občanom, že zberný dvor pre občanov bude spustený do prevádzky od 3.6. 2019.

Sídlo zberného dvora: obec Lúky, Zberný dvor sa nachádza v obci Lúky, na konci obce – medzi cestou I/49 smerom na Lysú pod Makytou a cestou III/1936 smerom na Lazy pod Makytou na oplotenom pozemku k.ú. Lúky KN -C 294/6 o výmere 1641 m2.

Prevádzkové hodiny:

Pondelok        od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 16,30 hod.

Utorok            od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 16,30 hod.

Streda             od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 18,00 hod.

Štvrtok            od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 16,00 hod.

Piatok od 8,00 – 12,00 a od 13,00-do 15,30 hod.

Sobota            po telefonickej dohode

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného (resp. spoplatneného) legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Iný, ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.

ZD je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Združenia obcí Púchovská dolina a sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Zbierané odpady v ZD podľa Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a sadzba poplatkov za ich prevzatie podľa Zákona 582/2004 Zb.z.:

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu  
20 01 10 šatstvo O bezodplatne
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O bezodplatne
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O bezodplatne
20 03 07 Objemový odpad O bezodplatne
20 03 08 Drobný stavebný odpad O 0,078 €/kg

 


05_Pozvánka OcZ

04- Pozvánka OcZ

Oznámenie o vyhlásení výberového konania -ZŠ s MŠ Záriečie

ČIPOVANIE PSOV

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove.

V zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods.8,9 psy narodené do 31.8.2018  musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku.

Podľa § 19 ods.8/ je súkromný veterinárny lekár  oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží v zmysle §48 ods.4/, písm.j pokutu od 300 eur do 800 eur.

Postup pri čipovaní psa, vlastníkom ktorého je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva tento postup pri uplatňovaní § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona
č. 184/2018 Z. z., ktorý stanovuje, že za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú u psov narodených do 31.10.2019 vlastníkom, ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Vlastník psa – max.1 pes (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku):

  • predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):
  1. a) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1),

alebo

  1. b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č.2)
  • dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1.9.2018 a po dátume 24.1.2020.

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

Súkromný veterinárny lekár

  • po predložení originálu potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne vykoná trvalé označenia psa transpondérom (mikročipom)

Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe transpondér (mikročip), aby vedel zabezpečiť trvalé označenie psa v cene maximálne 10,-€.

03_Pozvánka_OcZ

Výluka Púchov – Žilina – Horní Lideč


Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

grafické znázornenie – registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Registrácia chovu 1 ks OŠ – Príloha č1

Predaj 1 ks OŠ – Príloha č2


02_Pozvánka OcZ

01_Pozvánka OcZ

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

dňa 27.12  – 28.12. 2018 / štvrtok, piatok / a dňa 31.12. 2018 /pondelok/

Matrika ( v prípade úmrtia) –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  počas stránkových hodín.  Pracovníčka –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk

Ing. Jozef Kollár

TDO harmonogr.2019

9. Pozvánka -OcZ 12.12.2018

8 Pozvánka OcZ 30.11.2018

7 Pozvánka OcZ 29_11_2018

Pozvánka R6 – príprava EIA 

Výsledky Komunálne voľby 2018

Pozvánka_zhromaždenie_obyvateľov obce 30.10.2018

6.Pozvánka OcZ 2018_06

Zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov OcZ

5.Pozvánka OcZ 2018_05

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Oznámenie o elektronickom podaní o delegovaní do MK

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Predseda NR SR vydal dňa 10.7.2018 rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na deň 10.11.2018.

Počet obyvateľov Obce Záriečie ku dňu 10.7.2018 bol 701.

Oznámenie počtu poslancov


4. Pozvánka OcZ_2018_04 úprava

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Pozvánka OcZ _2018_03

Deň obce Záriečie 2018

Pozvánka_OcZ_2018_02


Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

          dňa 22.12. 2017 /piatok/,  27.12. 2017 /streda/         29.12. 2017 /piatok/

27.12. 2017 /streda /   Matrika –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  po dohode s pracovníčkou –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk 


Pozvánka OcZ 11.12.2017


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Obec Záriečie; Názov zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu Záriečie ; Stručný opis zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Záriečie; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, 13:00 hod.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Obec Záriečie; Názov zákazky: Investície do využívania OZE- Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu; Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/. Lehota na predkladanie ponúk: do 27.11.2017, 13:00 hod.


Pozvánka_OcZ_30.10._2017

Zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu TSK

Zoznam zaregistrovanych kandidatov VO8

Pozvánka OcZ 20.09.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA –Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O -VV – Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie “ Územný plán obce Záriečie ( ÚPN-O Záriečie)“

zverejnené : 18.09.2017

Pozvánka OcZ 23.08.2017

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2017

ELEKTRONICKÁ ADRESA

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a

náhradníka do okrskovej volebnej komisie

obec@zariecie.sk


 

VYHLÁSENIE   VÝZVY   VOĽBY   HLAVNÉHO   KONTROLÓRA   OBCE  

Znenie výzvy : Voľba hlavného kontrolóra – vyhlásenie


Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

– výkon trestu odňatia slobody,

– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Pozvánka_OcZ_26 06 2017

Pozvánka_OcZ_14.06.2017

Pozvánka OcZ 18.05.2017

Pozvánka OcZ 5.4.2017

Pozvánka OcZ 1_3_2017

Pozvánka_OcZ_03_2017_

Pozvánka VZ

Pozvánka_OcZ_01_2017

 Pozvánka_OcZ_06_2016_