Návrh VZN

Dodatok č.1 k VZN č 32019 návrh

vyvesené : 21.09.2020

Dodatok č.1 k VZN č 22019 návrh

vyvesené: 15.11.2019

VZN 4 2019 dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy návrh  

vyvesené : 18.10.2019

VZN 5_2019 o miestnom poplatku TDO návrh

vyvesené: 24.10.2019

VZN č.6_2019 o miestnych daniach návrh

vyvesené: 24.10.2019

Comments are closed.