Návrh VZN

Návrh VZN Záriečie o záväzných častiach ÚPN-O Záriečie vyvesené 21.5.2024

Návrh_VZN_ 2023MŠ   vyvesené : 27.11.2023

Návrh_VZN_2023 ŠJ    vyvesené : 27.11.2023

Návrh_VZN_2023 ŠKD  vyvesené : 27.11.2023

Návrh_VZN_2023 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v základnej škole vyvesené : 27.11.2023

Návrh dodatok-č.2-k-VZN-č-62019-–DzN   vyvesené 20.11.2023

Návrh VZN _2023 o miestnom poplatku TDO  vyvesené 20.11.2023

Dodatok č. 1 VZN_č.1/2022  k dotáciám na stravu  vyvesené 23.03.2023

Návrh VZN č. …2022 _o určení výšky finančných príspevkov  vyvesené 30.11.2022

návrh dodatok č. 1 VZN č.6_2019 o miestnych daniach  vyvesené 30.11.2022

dodatok č1 k VZN 2_2020 o miestnom poplatku TDO  vyvesené 30.11.2022

návrh dodatok č.4 k VZN č 32019

vyvesené : 01.07.2022

návrh Dodatok č.4 k VZN č 22019

vyvesené : 01.07.2022

Návrh Dodatok č. 1 VZN č.6_2019 o miestnych daniach

vyvesené: 25.11.2021

Návrh Dodatok č.3 k VZN č 3_2019

Dodatok č.3 VZN č.2_2019  

vyvesené : 10.09.2021

legislatíva : Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021

vyvesené : 20.07.2021

návrh VZN xx_2020 o miestnom poplatku TDO

vyvesené : 12.11.2020

Dodatok č.1 k VZN č 32019 návrh

vyvesené : 21.09.2020

Dodatok č.1 k VZN č 22019 návrh

vyvesené: 15.11.2019

VZN 4 2019 dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy návrh  

vyvesené : 18.10.2019

VZN 5_2019 o miestnom poplatku TDO návrh

vyvesené: 24.10.2019

VZN č.6_2019 o miestnych daniach návrh

vyvesené: 24.10.2019

Comments are closed.