Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

Absolvujte sčítanie v bezpečí cez online formulár
 

V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou, ako si pri sčítaní chrániť zdravie svoje aj iných. Preto neváhajte a využite možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak to nevedia a požiadajú vás o to. Termín elektronického sčítania je do 31. 3. 2021.

Sčítavate sa bezpečne online bez kontaktu s cudzím človekom a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Táto nekontaktná forma je aj z pohľadu Úradu verejného zdravotníctva SR ideálna a nepredstavuje žiadne riziko. Preto odporúčame neodkladať sčítanie a ak ste si ešte zákonnú povinnosť sčítať sa neplnili, urobte tak elektronicky v najbližšom možnom čase. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka                        31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie môžete do 31.3.2021 absolvovať na tejto adrese: https://www.scitanie.sk/

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska bolo spustené 15. februára a potrvá až do 31. marca. Od jeho začiatku sa elektronicky sčítalo 74 % obyvateľstva. V prípade obce Mestečko tento pomer presahuje 84%. 

Ďalšie kolo sčítania obyvateľstva, tzv. asistované sčítanie, sa uskutoční od 1. apríla do 31. októbra, počas šiestich týždňov – presný termín bude určený v závislosti od pandemickej situácie. Počas tejto fázy budú mať naši občania možnosť navštíviť kontaktné miesto vytvorené na prízemí Obecného úradu v Mestečku, kde im s vyplnením formulára pomôže asistent. Obyvateľ môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ale len v prípade, že je ťažko chorý alebo telesne postihnutý. Ten ho po dohodnutí presného termínu navštívi priamo doma. Mobilný asistent bude povinný preukázať sa platným dokladom.

 Polícia už pred časom vydala varovanie, že situáciu by mohli zneužiť podvodníci, vydávajúci sa za mobilných asistentov. Apeluje na seniorov, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojho obydlia a nekomunikovali s osobami, ktoré nepoznajú a ponúkajú pomoc so sčítaním obyvateľstva. V prípade, že majú podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami, majú kontaktovať políciu na čísle 158 alebo obecný úrad.

 Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

www.scitanie.sk

1.https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2.https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3 

3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

Comments are closed.