Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

výsledky : https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0228513814

Predseda Štatistického úradu SR vydal rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania

Konečný stav samosčítania k 31.3. 2021 v obci Záriečie – 93,99 %

     Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania pre SODB 2021.

     Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania obec po dobu 6 týždňov. Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Samospráva zriadila kontaktné miesto v budove Obecného úradu v Záriečí, pracujúce v priestoroch budovy Základnej školy s materskou školou v Záriečí, vchod od ihriska.

Tu bude k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám.

Objednanie služby MOBILNÉHO ASISTENTA je potrebné vykonať z vlastnej iniciatívy prostredníctvom telefonického kontaktu 042/4692110  počas stránkových hodín.

Mobilný asistent sa s Vami dohodne na presnom čase, kedy Vás navštívi s tabletom doma, aby Vás sčítal. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

 Asistované sčítanie bude zabezpečovať.

Kontaktné miesto: Obecný úrad v Záriečí, Záriečie 190, 020 52 (budova Základnej školy súp.č.136)

Stacionárny asistent, Mobilný asistent: Ing.  Andrea Pecková,

pevná linka: 042/4692110,  mail :  obe@zariecie.sk

Po:  10:00 – 12:00
Ut:   10:00 – 12:00
Str:  14:00 – 16:00
Štv:  10:00 – 12:00
Pia:  10:00 – 12:00

https://www.scitanie.sk

https://prevenciakriminality.sk/clanok/4-bezpecna-komunita/247-na-mozne-podvody-pocas-asistovaneho-scitania-upozorni-informacna-kampan

Absolvujte sčítanie v bezpečí cez online formulár
 

V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou, ako si pri sčítaní chrániť zdravie svoje aj iných. Preto neváhajte a využite možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak to nevedia a požiadajú vás o to. Termín elektronického sčítania je do 31. 3. 2021.

Sčítavate sa bezpečne online bez kontaktu s cudzím človekom a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Táto nekontaktná forma je aj z pohľadu Úradu verejného zdravotníctva SR ideálna a nepredstavuje žiadne riziko. Preto odporúčame neodkladať sčítanie a ak ste si ešte zákonnú povinnosť sčítať sa neplnili, urobte tak elektronicky v najbližšom možnom čase. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka                        31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie môžete do 31.3.2021 absolvovať na tejto adrese: https://www.scitanie.sk/

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska bolo spustené 15. februára a potrvá až do 31. marca. Od jeho začiatku sa elektronicky sčítalo 74 % obyvateľstva. V prípade obce Mestečko tento pomer presahuje 84%. 

Ďalšie kolo sčítania obyvateľstva, tzv. asistované sčítanie, sa uskutoční od 1. apríla do 31. októbra, počas šiestich týždňov – presný termín bude určený v závislosti od pandemickej situácie. Počas tejto fázy budú mať naši občania možnosť navštíviť kontaktné miesto vytvorené na prízemí Obecného úradu v Mestečku, kde im s vyplnením formulára pomôže asistent. Obyvateľ môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ale len v prípade, že je ťažko chorý alebo telesne postihnutý. Ten ho po dohodnutí presného termínu navštívi priamo doma. Mobilný asistent bude povinný preukázať sa platným dokladom.

 Polícia už pred časom vydala varovanie, že situáciu by mohli zneužiť podvodníci, vydávajúci sa za mobilných asistentov. Apeluje na seniorov, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojho obydlia a nekomunikovali s osobami, ktoré nepoznajú a ponúkajú pomoc so sčítaním obyvateľstva. V prípade, že majú podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami, majú kontaktovať políciu na čísle 158 alebo obecný úrad.

 Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

www.scitanie.sk

1.https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2.https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3 

3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

Comments are closed.