Zmluvy 2018

Záväzok

zmluvná strana: H B H a.s., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 30.11.2018  dátum zverejnenia: 25.01.2019

dátum účinnosti: 26.01.2019


Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb

zmluvná strana: LEGAL POINT s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 01.12.2018  dátum zverejnenia: 20.12.2018

dátum účinnosti: 21.12.2018


Zmluva o termínovanom úvere č.53_009_18

Zmluva o úvere č.53_007_09 Dodatok č.2

zmluvná strana: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

dátum uzatvorenia: 5.12.2018  dátum zverejnenia: 5.12.2018

dátum účinnosti: 6.12.2018


Zmluva o NFP č. SK/FMP/6c/01/014

zmluvná strana: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

dátum uzatvorenia: 15.11.2018  dátum zverejnenia: 26.11.2018

dátum účinnosti: 27.11.2018


Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere šatstva

zmluvná strana: TextilEco a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 07.09.2018  dátum zverejnenia: 21.11.2018

dátum účinnosti: 22.11.2018


Zmluva o výpožičke č. KRHZ_TN_255_108_2018

zmluvná strana: SR zastúpená MV SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 18.10.2018  dátum zverejnenia: 18.10.2018

dátum účinnosti: 30.10.2018


Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.17_2015

zmluvná strana: BIOMASA, z.p.o., Kysucký Lieskovec

dátum uzatvorenia: 18.10.2018  dátum zverejnenia: 5.11.2018

dátum účinnosti: 6.11.2018


Zmluva o NFP č. 072TN130032 Dodatok č.2

zmluvná strana: PPA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 16.10.2018  dátum zverejnenia: 22.10.2018

dátum účinnosti: 23.10.2018


Zmluva o NFP č. 072TN130032 Dodatok č.1

zmluvná strana: PPA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 07.09.2018  dátum zverejnenia: 24.09.2018

dátum účinnosti: 25.09.2018


Zmluva o nájme nebytových priestorov

zmluvná strana:  Megwaste  Slovakia s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 03.01.2018  dátum zverejnenia: 12.09.2018

dátum účinnosti: 13.09.2018


Zmluva o poskytovaní verejných elektonických komunikačných služ

zmluvná strana:  Slovanet, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 07.08.2018  dátum zverejnenia: 16.08.2018

dátum účinnosti: 17.08.2018


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu TSK

zmluvná strana:  Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín

dátum uzatvorenia: 27.06.2018  dátum zverejnenia: 02.07.2018

dátum účinnosti: 03.07.2018


Zmluva o účinkovaní 3

zmluvná strana: Mgr. Jaroslav Gabčo, Púchov

dátum uzatvorenia: 10.06.2018  dátum zverejnenia: 27.06.2018

dátum účinnosti: 28.06.2018


Zmluva o účinkovaní 2

zmluvná strana: Mgr. Jaroslava Botošová, Púchov

dátum uzatvorenia: 10.06.2018  dátum zverejnenia: 27.06.2018

dátum účinnosti: 28.06.2018


Zmluva o účinkovaní

zmluvná strana: Bronislava Šimkovičová, Drnholec

dátum uzatvorenia: 08.06.2018  dátum zverejnenia: 08.06.2018

dátum účinnosti: 09.06.2018


Zmluva o spolupráci

zmluvná strana: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

dátum uzatvorenia: 01.06.2018  dátum zverejnenia: 08.06.2018

dátum účinnosti: 09.06.2018


Kúpna zmluva 03_08_210_20186

zmluvná strana: Lesy Slovenskej republiky,š.p. OZ Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 31.05.2018  dátum zverejnenia: 04.06.2018

dátum účinnosti: 05.06.2018


Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r., Bratislava

dátum uzatvorenia: 24.5.2018  dátum zverejnenia: 25.5.2018

dátum účinnosti: 26.5.2018


Dodatok č.1 k Zmluve č.1_s.r.o._2016

Výpis z uznesení

zmluvná strana:  Obec Záriečie, s.r.o.,  Záriečie

dátum uzatvorenia: 09.05.2018  dátum zverejnenia: 11.05.2018

dátum účinnosti: 12.05.2018


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.4

zmluvná strana:  Cyklotrialový club Záriečie, Záriečie

dátum uzatvorenia: 10.05.2018  dátum zverejnenia: 11.05.2018

dátum účinnosti: 12.05.2018


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3 2018

zmluvná strana:  OZ Folklórna skupina Záriečanka, Záriečie

dátum uzatvorenia: 10.05.2018  dátum zverejnenia: 10.05.2018

dátum účinnosti: 11.05.2018


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2_2018

zmluvná strana:  Sports & Training Centre, s.r.o.,  Púchov

dátum uzatvorenia: 13.04.2018  dátum zverejnenia: 30.04.2018

dátum účinnosti: 01.05.2018


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.1

zmluvná strana:  Mesto Púchov, Púchov

dátum uzatvorenia: 19.04.2018  dátum zverejnenia: 25.04.2018

dátum účinnosti: 26.04.2018


Zmluva o vydaní kvalifik. certifikátu

zmluvná strana:  Disig, a.s.,  Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.02.2018  dátum zverejnenia: 20.04.2018

dátum účinnosti: 21.04.2018


Dodatok k zmluve o dielo

zmluvná strana: A3A atelier . s r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 10.04.2018  dátum zverejnenia: 12.04.2018

dátum účinnosti: 13.04.2018


Zmluva o poskytnutí NFPPríloha č.2 a č.3

zmluvná strana: PPA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 04.04.2018  dátum zverejnenia: 12.04.2018

dátum účinnosti: 13.04.2018


Dohoda č. 18/11/054/33

zmluvná strana: Úrad práce sociálnych veci a rodiny Pov. Bystrica, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 23.03.2018  dátum zverejnenia: 26.03.2018

dátum účinnosti: 27.03.2018


Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

zmluvná strana: HOLZ-trade . s r.o., Dolný Kubín

dátum uzatvorenia: 10.03.2018  dátum zverejnenia: 10.03.2018

dátum účinnosti: 11.03.2018


Zmluva o účinkovaní 1

zmluvná strana: Jozef Kyseľ, Jasenica

dátum uzatvorenia: 11.03.2018  dátum zverejnenia: 12.03.2018

dátum účinnosti: 13.03.2018


Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb

zmluvná strana: eGov Systems spol. s r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 09.02.2018  dátum zverejnenia: 21.02.2018

dátum účinnosti: 22.02.2018


Licenčná zmluva

zmluvná strana: TENDERnet s.r.o, Žilina

dátum uzatvorenia: 11.01.2018  dátum zverejnenia: 16.01.2018

dátum účinnosti: 17.01.2018

Comments are closed.