Zmluvy 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

zmluvná strana:  DataCentrum DEUS, Bratislava

dátum uzatvorenia: 27.02.2023

dátum zverejnenie:28.02.2023

dátum účinnosti:01.03.2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19/K482

zmluvná strana : MŽP SR v zastúpení SIEA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.02.2023

dátum zverejnenia: 28.02.2023

dátum účinnosti: 01.03.2023

Dodatok č.4 k Zmluve č.22 041 05

zmluvná strana : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

dátum uzatvorenia: 13.1.2023

dátum zverejnenia: 27.1.2023

dátum účinnosti : 28.1.2023

Comments are closed.