Zmluvy 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie 2023 611

zmluvná strana : MF SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 20.12.2023

dátum zverejnenia : 21.12.2023

dátum účinnosti : 22.12.2023

Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb

zmluvná strana : LEGAL POINT s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia : 20.12.2023

dátum zverejnenia : 20.12.2023

dátum účinnosti : 01.01.2024

Zmluva č. 230223 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

zmluvná strana : MŽP SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 06.12.2023

dátum zverejnenia : 07.12.2023

dátum účinnosti : 08.12.2023

Darovacia zmluva SITB-OO2-2023_001352-105

zmluvná strana : MV SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 06.12.2023

dátum zverejnenia : 08.12.2023

dátum účinnosti : 09.12.2023

01_Dohoda o ukončení Zmluvy

zmluvná strana : MPSVR SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 28.11.2023

dátum zverejnenia : 08.12.2023

dátum účinnosti : 09.12.2023

Zmluva o dodávke elektriny 2985_2023

zmluvná strana : MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany

dátum uzatvorenia : 07.11.2023

dátum zverejnenia : 20.11.2023

dátum účinnosti : 21.11.2023

D O H O D A č. 23_11_010_48

zmluvná strana : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia : 10.11.2023

dátum zverejnenia : 13.11.2023

dátum účinnosti : 14.11.2023

KRHZ-TN-VO-246-048-2023_Záriečie

zmluvná strana : Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 17.07.2023

dátum zverejnenia : 17.10.2023

dátum účinnosti : 18.10.2023

DOH_prevod_uzemne_rozh_PVS_x_Mestecko_Zariecie

zmluvná strana : Považská vodárenská spoločnosť , a.s., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia : 24.10.2023

dátum zverejnenia : 2.11.2023

dátum účinnosti : 03.11.2023

Kúpna zmluva_drevné peletky

zmluvná strana : Waldera s.r.o., Brumov-Bylnice, ČR

dátum uzatvorenia : 30.10.2023

dátum zverejnenia : 31.10.2023

dátum účinnosti : 01.11.2023

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027

zmluvná strana : Obec Lidečko, Lidečko ČR

dátum uzatvorenia : 27.9.2023

dátum zverejnenia : 28.9.2023

dátum účinnosti : 29.9.2023

Zmluva o prenájme FSk Záriečanka

zmluvná strana :OZ FSk Záriečanka, Záriečie

dátum uzatvorenia : 18.9.2023

dátum zverejnenia : 20.9.2023

dátum účinnosti : 21.9.2023

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha,servis a údržba – peletkovej kotolne v objektoch ZŠ s MŠ Záriečie

zmluvná strana :MITO Industry, s.r.o., Záriečie

dátum uzatvorenia : 7.9.2023

dátum zverejnenia : 8.9.2023

dátum účinnosti : 9.9.2023

Zmluva o NFP č. 302091DAW2

zmluvná strana:  MIRRI SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 27.07.2023

dátum zverejnenie: 31.07.2023

dátum účinnosti: 01.08.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-T714-512-005-004

Priloha_1_ZoP-Vseobecne_zmluvne_podmienky

Priloha_2_ZoP-Predmet_podpory

Príloha_3_ZoP-Rozpocet_projektu

zmluvná strana:  MAS Naše Považie, Púchov

dátum uzatvorenia: 09.06.2023

dátum zverejnenie: 19.06.2023

dátum účinnosti: 20.06.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.2_2023

zmluvná strana: FS Záriečanka, Záriečie

dátum uzatvorenia: 26.05.2023

dátum zverejnenie: 26.05.2023

dátum účinnosti: 27.05.2023

Dodatok č.5_ k Zmluve č. 22 041 05

zmluvná strana: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia:22.05.2023

dátum zverejnenie: 26.05.2023

dátum účinnosti: 27.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.5_2023

zmluvná strana: ZO SZZP Lúky, Lúky

dátum uzatvorenia: 19.05.2023

dátum zverejnenie: 23.05.2023

dátum účinnosti: 24.05.2023

Dodatok č. 1 k Dohode 23/11/054/91

zmluvná strana:  UPSVR Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 22.05.2023

dátum zverejnenie: 22.05.2023

dátum účinnosti: 23.05.2023

Dodatok č. 1 k Dohode 22/11/054/275

zmluvná strana:  UPSVR Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 22.05.2023

dátum zverejnenie: 22.05.2023

dátum účinnosti: 23.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.1_2023

zmluvná strana: Mesto Púchov, Púchov

dátum uzatvorenia: 16.05.2023

dátum zverejnenie: 22.05.2023

dátum účinnosti: 23.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.6_2023

zmluvná strana: ZO JDS Lúky, Lúky

dátum uzatvorenia: 19.05.2023

dátum zverejnenie: 22.05.2023

dátum účinnosti:23.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.4_2023

zmluvná strana:  MO Matice slovenskej Záriečie

dátum uzatvorenia: 16.05.2023

dátum zverejnenie: 16.05.2023

dátum účinnosti: 17.05.2023

Zmluva o dielo detské ihrisko v Záriečí

zmluvná strana:  Veríme v zábavu, s.r.o., Trenčín

dátum uzatvorenia: 29.03.2023

dátum zverejnenie: 09.05.2023

dátum účinnosti: 10.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.3_2023

zmluvná strana:  FS ROZMARÍNEK, Záriečie

dátum uzatvorenia: 04.05.2023

dátum zverejnenie: 04.05.2023

dátum účinnosti: 05.05.2023

Zmluva č.1423 141 o poskytnutí dotácie

zmluvná strana : Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 28.04.2023

dátum zverejnenia: 03.05.2023

dátum účinnosti : 04.05.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluvná strana : CREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 18.04.2023

dátum zverejnenia: 19.04.2023

dátum účinnosti : 20.04.2023

Dohoda 23_11_054_91

zmluvná strana:  UPSVR Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 24.03.2023

dátum zverejnenie:30.03.2023

dátum účinnosti:31.03.2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

zmluvná strana:  DataCentrum DEUS, Bratislava

dátum uzatvorenia: 27.02.2023

dátum zverejnenie:28.02.2023

dátum účinnosti:01.03.2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19/K482

zmluvná strana : MŽP SR v zastúpení SIEA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.02.2023

dátum zverejnenia: 28.02.2023

dátum účinnosti: 01.03.2023

Dodatok č.4 k Zmluve č.22 041 05

zmluvná strana : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

dátum uzatvorenia: 13.1.2023

dátum zverejnenia: 27.1.2023

dátum účinnosti : 28.1.2023

Comments are closed.