Faktúry

ROK 2024

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január , február, marec , apríl , máj , jún ,

júl , august , september , október , november, december

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec , apríl, máj, jún,

júl, august, september, október, november, december

————————————————————————————-

ROK 2023

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január , február, marec , apríl , máj , jún ,

júl , august , september , október , november , december

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún,

júl, august, september, október, november, december


ROK 2022

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január , február, marec , apríl, máj , jún,

júl , august , september, október , november, december

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún,

júl, august,  september, október, november, december


ROK 2021

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún,

júl, august, september, október , november, december

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún,

júl, august, september, október, november, december


ROK 2020

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún ,

júl, august, september, október, november, december

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún,

júl, august, septemberoktóber, november, december


ROK 2019

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún

júl, august, september, október, november, december

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún

júl, august, september, október, november, december


ROK 2018

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

januárfebruármarec, apríl, máj, jún,

júl, august, september, október, november, december

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec , apríl, máj, jún,

júl, august, september, októbernovemberdecember


ROK 2017

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec, apríl, máj, jún,

júl, august, september, október, november, december

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec , apríl, máj, jún,

júl, august, september , október, november, december


ROK 2016

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec , apríl, májjún

júl, august, september, október, novemberdecember

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január, február, marec , apríl, májjún

júl, august,september , október,november, december


ROK 2015

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

január,  február,marec, apríl, máj jún

júl, august, september, október, novemberdecember

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

január,február, marec , apríl, máj,jún

júl, august, september, október, novemberdecember


ROK 2014

DODÁVATEĽSKÉ  FAKTÚRY

január, február,  marec,  apríl,  májjún
júlaugust,  september,  október, november  december

ODBERATEĽSKÉ   FAKTÚRY

január,  február, marec , apríl,  májjún
júl,  august,  september, október,  novemberdecember