Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

verejný obstarávateľ:   Obec Záriečie

sídlo : Záriečie č.190, 020 52

IČO: 00317926

kontaktná osoba: Peter Haluška

e-mail:  obec@zariecie.sk              telefón: +421 424692110

 

Obec Záriečie je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

 

Voľba hl. kontrolóra obce – vyhlásenie


Výzva na predkladanie ponúk – Wifi pre Teba;   zverejnené 06.04.2021

Výzva na predkladanie ponúk_n

Záriečie AP 1-8 ;   Záriečie AP 9-10  Záriečie Body


Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodávka peliet pre ZŠ a obec Záriečie,  zverejnené: 12.08.2020

Výzva _3_2020


Projekt : „Vybudovanie odborných učební v ZŠ s MŠ Záriečie“   zverejnené 3.6.2020

kontaktná osoba : Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA, +421 918 524 698, info@geminigroup.sk

Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky_didakticke_pomocky

Priloha1_Specifikacia_predmetu_zakazky_

Príloha č. 2 -Návrh uchádzača na plnenie kritéria_ZS_Zariecie_Did_pomocky

Priloha_3_vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f


Projekt s názvom: Púchovská dolina-svůdná krasavice ! Obrazy z československej histórie 

zverejnené 15.05.2020

č.5600_zverejnenie  výzvy


„Vybudovanie odborných učební v ZŠ s MŠ Záriečie“

zverejnené 05.02.2020

_Výzva na predloženie ponuky_ZS_Zariecie

Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria_ZS_Zariecie

Vykaz_vymer_ZS_Zarecie

Projektova_dokumentacia_stavebnej častiVýzva na predkladanie ponúk Záriečie

01_SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018 (1)

01_SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018

02_SITUÁCIA _ úsek 01_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018

03_SITUÁCIA _ úsek 02_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018

04_priečny rez A-A_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018

Záriečie cesta_STS_2018

Záriečie cesta_TS_2018

Príloha č. 1 Výkaz výmer

Príloha č. 2 Navrh zmluvy o dielo_Zariečie


Výzva 1_2019 : Wifi pre Teba v obci Záriečie

Záriečie AP 1-8 , Záriečie AP 9-10 ,Záriečie Body


Vyzva_2_2018

Vyzva_1_2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky na štúdiu uskutočniteľnosti

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Klecenec

zverejnené:11.01.2016


Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Klecenec

zverejnené:11.11.2015


ZMENA  11.11.2015

Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia   nevyužitej obecnej budovy starej školy.

zverejnené:2.11.2015


Výzva na predloženie cenovej ponuky FMP 2015

zverejnené: 5.5.2015


Vyhodnotenie     zverejnené: 10.3.2015

Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia viacúčelovej budovy súp.č.190

zverejnené:16.2.2015