Zverejňovanie

Pozvánka_8_OcZ 2022

Pozvánka_7_OcZ 9.8.2022

Pozvánka_6 OcZ_13.7.2022

Pozvánka_5 OcZ 15.6._2022

Vyhlásenie_VOS_4.5.2022    –  Vzor FO         Vzor PO

Pozvánka_4 OcZ 11.5. 2022

Pozvánka_3_OcZ 13.4.2022

Pozvánka_2_OcZ 30.3.2022

Pozvánka_1 OcZ 16.2.2022

Pozvánka 10 OcZ 10.12.21

Pozvánka_9_OcZ_24.11.2021

Pozvánka_8_ OcZ_13.10.2021_

Pozvánka_7_2021_nová

Pozvánka_7_2021_8.9.2021

Pozvánka_6.OcZ_11.8.2021

Pracovná ponuka  

Pozvánka_5.OcZ_9.6.2021.hod.

Pozvánka_4.OcZ_26.5.2021

Pozvánka_3 OcZ_21.4.2021

Pozvánka_1.OcZ_3.2.2021

Pozvánka_12.OcZ_14.12.2020
Pozvánka_11 OcZ_9.12.2020
Pozvánka_10.OcZ_7.10.2020
Pozvánka_9.OcZ_2.9.2020
Pozvánka_8.OcZ_5.8.2020
Pozvánka_7.OcZ_8.7.2020
Pozvánka_6.OcZ_10.6.2020
Pozvánka_5.OcZ_6.5.2020

Základná škola s materskou školou oznamuje, že od  13.3.2020 bude škola zatvorená do odvolania- minimálne 14 dní. „

Pozvánka_4.OcZ_11.3.2020

Pozvánka_3.OcZ 19.02.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Pozvánka_2.OcZ_12.2.2020

Pozvánka_1.OcZ_15.1.2020

16Pozvánka OcZ_16.12.2019

14Pozvánka OcZ_11.12.2019

13Pozvánka OcZ_20.11.2019

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

12Pozvánka_OcZ_28.10.2019

11Pozvánka_OcZ_9.10.2019

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytového priestoru

10Pozvánka OcZ_4.9.2019

9  Pozvánka OcZ_7.8.2019

8_Pozvánka_OcZ

Pozvánka_7.OcZ_3.7.2019

06_Pozvánka_OcZ_

05_Pozvánka OcZ

04- Pozvánka OcZ

Oznámenie o vyhlásení výberového konania -ZŠ s MŠ Záriečie

03_Pozvánka_OcZ

02_Pozvánka OcZ

01_Pozvánka OcZ

9. Pozvánka -OcZ 12.12.2018

8 Pozvánka OcZ 30.11.2018

7 Pozvánka OcZ 29_11_2018

Pozvánka R6 – príprava EIA 

6.Pozvánka OcZ 2018_06

5.Pozvánka OcZ 2018_05

4. Pozvánka OcZ_2018_04 úprava

Pozvánka OcZ _2018_03

Pozvánka_OcZ_2018_02

eon_2017 Záriečie

1.pozvánka_OcZ_2018_01

Pozvánka OcZ 11.12.2017


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Obec Záriečie; Názov zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu Záriečie ; Stručný opis zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Záriečie; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, 13:00 hod.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Obec Záriečie; Názov zákazky: Investície do využívania OZE- Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu; Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/. Lehota na predkladanie ponúk: do 27.11.2017, 13:00 hod.


Pozvánka_OcZ_30.10._2017

Pozvánka OcZ 20.09.2017

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA  – Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O -VV –

“ Územný plán obce Záriečie ( ÚPN-O Záriečie)“

Pozvánka OcZ 23.08.2017

VYHLÁSENIE   VÝZVY   VOĽBY   HLAVNÉHO   KONTROLÓRA   OBCE  

Znenie výzvy : Voľba hlavného kontrolóra – vyhlásenie


Zariečie – OP KZP 6     Projekt spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – administratívna budova v obci Záriečie Prijímateľ: Obec Záriečie Opis projektu: – zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy – obnova administratívnej budovy Cieľ projektu: – zníženie energetickej náročnosti – úspora tepelnej energie – zníženie prevádzkových nákladov – úspora finančných prostriedkov

Začiatok realizácie projektu: 06/2017


Pozvánka_OcZ_26 06 2017

Pozvánka_OcZ_14.06.2017

Pozvánka OcZ 18.05.2017

Pozvánka OcZ 5.4.2017

Pozvánka OcZ 1_3_2017

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce

Pozvánka_OcZ_03_2017_

Pozvánka VZ

Pozvánka_OcZ_01_2017

Pozvánka OcZ 11_2016

Pozvánka-OcZ10_2016

Pozvánka-OcZ-9_2016

Pozvánka-OcZ-08-2016

Pozvánka_OcZ_06_2016_

Pozvánka_OcZ_05_2016

Oznam – služba bezplatných SMS správ pre občanov

Pozvánka_OcZ_04_2016

Pozvánka_OcZ_03_2016

Pozvánka OcZ_02_2016

Pozvánka OcZ _012016

Pozvánka OcZ_10 2015

Pozvánka OcZ_09_2015

Pozvánka na zasadnutie OcZ 082015

Pozvánka na zasadnutie OcZ_072015

Pozvánka_OcZ_06_2015

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Verejná_obchodná_súťaž 1/2014   ,   príloha,

Pozvánka_na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9

2.štvrťrok 2014