Zverejňovanie

3 Pozvánka_OcZ_05.06.2024

Výzva na uskutočnenie volieb do RŠ Záriečie

2 Pozvánka_OcZ_03.04.2024

1 Pozvánka_OcZ_31.01.2024


09 Pozvánka_OcZ_14.12.2023

08 Pozvánka_OcZ_13.11.2023

07 Pozvánka_OcZ_19.09.2023

06 Pozvánka_OcZ_23.08.2022

05 Pozvánka_OcZ_14.06.2023

04 Pozvánka_OcZ_10.05.2023

03 Pozvánka_OcZ_03.05.2023

02 Pozvánka_OcZ_29.03.2023

01 Pozvánka__OcZ_10.2_2023

Pozvánka__OcZ_14.12_2022

Pozvánka_nové_OcZ_10_2022

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Vážení občania,

v súlade s § 11 písmena b Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. zvoláva obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie občanov dňa 21.10. 2022 o 18,00 hod. do veľkej sály DK v Záriečí s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Predstavenie kandidátov na post starostky/starostu obce
  • Predstavenie kandidátov na poslancov OcZ
  • Rôzne
  • Diskusia
  • Záver

Prosíme občanov, aby si pripravili otázky. Môžete tak urobiť aj tak, že vhodíte otázku do schránok poslancov alebo do schránky na zábradlí pred budovou obecného úradu. Ďakujeme.

Tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka_8_OcZ 2022

Pozvánka_7_OcZ 9.8.2022

Pozvánka_6 OcZ_13.7.2022

Pozvánka_5 OcZ 15.6._2022

Vyhlásenie_VOS_4.5.2022    –  Vzor FO         Vzor PO

Pozvánka_4 OcZ 11.5. 2022

Pozvánka_3_OcZ 13.4.2022

Pozvánka_2_OcZ 30.3.2022

Pozvánka_1 OcZ 16.2.2022

Pozvánka 10 OcZ 10.12.21

Pozvánka_9_OcZ_24.11.2021

Pozvánka_8_ OcZ_13.10.2021_

Pozvánka_7_2021_nová

Pozvánka_7_2021_8.9.2021

Pozvánka_6.OcZ_11.8.2021

Pracovná ponuka  

Pozvánka_5.OcZ_9.6.2021.hod.

Pozvánka_4.OcZ_26.5.2021

Pozvánka_3 OcZ_21.4.2021

Pozvánka_1.OcZ_3.2.2021

Pozvánka_12.OcZ_14.12.2020
Pozvánka_11 OcZ_9.12.2020
Pozvánka_10.OcZ_7.10.2020
Pozvánka_9.OcZ_2.9.2020
Pozvánka_8.OcZ_5.8.2020
Pozvánka_7.OcZ_8.7.2020
Pozvánka_6.OcZ_10.6.2020
Pozvánka_5.OcZ_6.5.2020

Základná škola s materskou školou oznamuje, že od  13.3.2020 bude škola zatvorená do odvolania- minimálne 14 dní. „

Pozvánka_4.OcZ_11.3.2020

Pozvánka_3.OcZ 19.02.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Pozvánka_2.OcZ_12.2.2020

Pozvánka_1.OcZ_15.1.2020

16Pozvánka OcZ_16.12.2019

14Pozvánka OcZ_11.12.2019

13Pozvánka OcZ_20.11.2019

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

12Pozvánka_OcZ_28.10.2019

11Pozvánka_OcZ_9.10.2019

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytového priestoru

10Pozvánka OcZ_4.9.2019

9  Pozvánka OcZ_7.8.2019

8_Pozvánka_OcZ

Pozvánka_7.OcZ_3.7.2019

06_Pozvánka_OcZ_

05_Pozvánka OcZ

04- Pozvánka OcZ

Oznámenie o vyhlásení výberového konania -ZŠ s MŠ Záriečie

03_Pozvánka_OcZ

02_Pozvánka OcZ

01_Pozvánka OcZ

9. Pozvánka -OcZ 12.12.2018

8 Pozvánka OcZ 30.11.2018

7 Pozvánka OcZ 29_11_2018

Pozvánka R6 – príprava EIA 

6.Pozvánka OcZ 2018_06

5.Pozvánka OcZ 2018_05

4. Pozvánka OcZ_2018_04 úprava

Pozvánka OcZ _2018_03

Pozvánka_OcZ_2018_02

eon_2017 Záriečie

1.pozvánka_OcZ_2018_01

Pozvánka OcZ 11.12.2017


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Obec Záriečie; Názov zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu Záriečie ; Stručný opis zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Záriečie; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, 13:00 hod.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Obec Záriečie; Názov zákazky: Investície do využívania OZE- Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu; Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/. Lehota na predkladanie ponúk: do 27.11.2017, 13:00 hod.


Pozvánka_OcZ_30.10._2017

Pozvánka OcZ 20.09.2017

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA  – Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O -VV –

“ Územný plán obce Záriečie ( ÚPN-O Záriečie)“

Pozvánka OcZ 23.08.2017

VYHLÁSENIE   VÝZVY   VOĽBY   HLAVNÉHO   KONTROLÓRA   OBCE  

Znenie výzvy : Voľba hlavného kontrolóra – vyhlásenie


Zariečie – OP KZP 6     Projekt spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – administratívna budova v obci Záriečie Prijímateľ: Obec Záriečie Opis projektu: – zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy – obnova administratívnej budovy Cieľ projektu: – zníženie energetickej náročnosti – úspora tepelnej energie – zníženie prevádzkových nákladov – úspora finančných prostriedkov

Začiatok realizácie projektu: 06/2017


Pozvánka_OcZ_26 06 2017

Pozvánka_OcZ_14.06.2017

Pozvánka OcZ 18.05.2017

Pozvánka OcZ 5.4.2017

Pozvánka OcZ 1_3_2017

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce

Pozvánka_OcZ_03_2017_

Pozvánka VZ

Pozvánka_OcZ_01_2017

Pozvánka OcZ 11_2016

Pozvánka-OcZ10_2016

Pozvánka-OcZ-9_2016

Pozvánka-OcZ-08-2016

Pozvánka_OcZ_06_2016_

Pozvánka_OcZ_05_2016

Oznam – služba bezplatných SMS správ pre občanov

Pozvánka_OcZ_04_2016

Pozvánka_OcZ_03_2016

Pozvánka OcZ_02_2016

Pozvánka OcZ _012016

Pozvánka OcZ_10 2015

Pozvánka OcZ_09_2015

Pozvánka na zasadnutie OcZ 082015

Pozvánka na zasadnutie OcZ_072015

Pozvánka_OcZ_06_2015

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Verejná_obchodná_súťaž 1/2014   ,   príloha,

Pozvánka_na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9

2.štvrťrok 2014