vyhlášky 2020 – 2021

Vyhláška_ UVZ SR  č.312

Vyhláška_ UVZ SR č.311

Vyhláška_ UVZ SR č.310

Vyhláška UVZ SR č.309

Uznesenie vlády 772_2021

Vyhláška_UVZ SR č.307

Vyhláška UVZ SR č.306

Vyhláška_UVZ SR č.301

Vyhláška_UVZ SR č.290

Vyhláška_ UVZ SR č.289

Vyhláška UVZ SR č.268

Uznesenie vlády  č. 695_2021 z 24.11.2021

Vyhláška UVZ SR č.264

Vyhláška_UVZ SR č.263

Vyhláška_UVZ SR č.262

Vyhláška UVZ SR č.261

Vyhláška UVZ SR č.260

Vyhláška_UVZ SR č. 259

Vyhláška_ UVZ SR č. 258

Oznámenie_ o oprave chýb č.256

Vyhláška UVZ SR č.255

Vyhláška_ UVZ SR č.254

Vyhláška UVZ SR č.253

Vyhláška_ UVZ SR č.252

Vyhláška UVZ SR č.250

Vyhláška UVZ SR č._247

Vyhláška_ UVZ SR č. 244

Vyhláška UVZ SR č._242

Dovodova_Sprava_

Vyhláška UVZ SR č._241

Vyhláška_ UVZ SR č. 240

Vyhláška UVZ SR č._239

Vyhláška UVZ SR č._238

Vyhláška UVZ SR č._237

Vyhláška UVZ SR č._236

Vyhláška UVZ SR č.234

Vyhláška UVZ SR č.233

Vyhláška_ UVZ SR č.231 –   Dovodova_sprava_vyhlaska_hranice_19-7-2021

Vyhláška UVZ SR č.227

Vyhláška UVZ SR č.226

Vyhláška_UVZ SR č.223

Vyhláška UVZ SR č._219

Vyhláška_UVZ SR č. 218

Vyhláška_UVZ SR č.217

Vyhláška_ UVZ SR č.216

Vyhláška UVZ SR č.212

Vyhláška UVZ SR č._208

Vyhláška UVZ SR č._207

Vyhláška UVZ SR č. 206

Vyhláška UVZ SR č._205

Vyhláška UVZ SR č.204

Vyhláška UVZ SR č.203

Vyhláška UVZ SR č.202

Vyhláška UVZ SR č.197

Vyhláška UVZ SR č.195

Vyhláška UVZ SR č.196

Vyhláška_UVZ SR č.187

Vyhláška_ UVZ SR č.186

Vyhláška_ UVZ SR č.176

Vyhláška_ UVZ SR č.175

Vyhláška_ č.158

Vyhláška vlády čiastka_51_2021

Vyhláška vlády čiastka_46_2021

Usmernenie_RUVZ_Považská Bystrica

Správne postupy respirátor

Vyhláška vlády čiastka_40_2021

Vyhláška vlády čiastka_26_2021

Opatrenia podľa novej epidemiologicke mapy  začínajú platiť  od pondelka 22.2.2021  prístupné na :  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-16-02-2021-okresy-automat

Čo platí v týchto okresoch prístupné na  : https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-15-02-2021-opatrenia

Od 22.1.2021   okres:   Ilava – čierny

                                        Púchov – bordový

                                        Považská Bystrica – bordový 

Informácia k školám a školským zariadeniam – Rozhodnutie zatvárať školy majú ministerstvo školstva a zriaďovatelia škôl a školských zariadení. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu k tomuto kroku pristúpiť, ak sa v školách a školských zariadeniach vyskytne nákaza. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v jednotlivých regiónoch však môžu miestne príslušné RÚVZ vo svojom územnom obvode dôrazne odporučiť, aby sa takéto zariadenia neotvárali. Táto informácia následne slúži zriaďovateľom zariadení i príslušnému rezortu pri ich rozhodovaní o otváraní škôl a školských zariadení.

Ak sa v konkrétnej škole a školskom zariadení objaví nákaza, miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva okamžite začína uplatňovať postupy na zamedzenie jej šírenia v rámci epidemiologického vyšetrovania a v prípade potreby aj k zatvoreniu zariadenia.

Vyhláška vlády čiastka_21_2021

Vyhláška vlády čiastka_19_2021

Covid_automat_2_2_2021

Vyhláška vlády čiastka_16_2021

Kritéria_poradia očkovania

Najmä starší ľudia často nemajú prístup na internet či dostatočné zručnosti. Ministerstvo zdravotníctva preto rozšírilo možnosti COVID-19 infolinky. Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia +421 270 074 174). Zavolať na tieto čísla môžete aj pri zmene termínu očkovania, ale aj testovania, v rámci odberných miest v pôsobnosti rezortu.

Odporúčame však na registráciu na očkovanie využívať prioritne registračný formulár. Ten môžu vyplniť aj príbuzní. Pri registrácii môžu zadať svoj e-mailový a telefonický kontakt (mobilné číslo).  Kapacity infolinky tak zostanú voľné pre ľudí, ktorí nemajú inú možnosť prihlásenia sa.

Vyhláška vlády čiastka_8_2021

Uznesenie vlády SR č. 44_2021 

Uznesenie vlády SR č.30 zo 17.1.2021

Vyhláška čiastka_4_2021

Vyhláška čiastka_2_2021

Vyhláška vlády čiastka_38_2020

Uznesenie vlády  č.  807_2020

Vyhláška vlády čiastka_29_2020

VYHLÁŠKA č.2 PB, PU,IL

Vyhláška vlády čiastka_26_2020

Vyhláška vlády čiastka_23_2020

Vyhláška vlády čiastka_22_2020

Vyhláška PB,PU,IL

Vestník vlády čiastka_21_2020

Vestník vlády čiastka_20_2020

Vestník vlády čiastka_19_2020

Vestník vlády čiastka_17_2020

Informácie-k-testovaniu-Zariečie_III-kolo

Vestník vlády čiastka_16_2020

Vestník vlády čiastka_14_2020

Informácie k testovaniu Záriečie_II kolo

Vyhláška pre obdobie 2. – 8. 11. 2020 vestnik_ciastka_12_2020

Vestník vlády čiastka_11_2020

Informácie k testovaniu Záriečie oprava platná

Rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Celoplošné testovanie : Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/ a bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

Opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu

Final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10

Opatrenia_ruska_15_10

Opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10

opatrenia_ruska_29_09

opatrenie_hranice_01_10

opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09

opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020

zmena_opatrenia_ruska_01_09

zmena_hranice_17_7 2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia.

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Opatrenie UVZSR karantena

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020

Informácie na stránke:

https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Comments are closed.