Zmluvy 2022

Dohoda_o_skončení_rámcovej_zmluvy_zo_dňa_01102020

zmluvná strana : Púchov servis, s.r.o., Púchov

dátum uzatvorenia: 29.12.2022

dátum zverejnenia: 30.12.2022

dátum účinnosti : 31.12.2022

Dohoda 22_11_054_275

zmluvná strana : UPSVaR Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 16.12.2022

dátum zverejnenia: 21.12.2022

dátum účinnosti : 22.12.2022

Zmluva o Municipálnom úvere- eurofondy A 53_006_20

zmluvná strana : Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia: 13.12.2022

dátum zverejnenia: 13.12.2022

dátum účinnosti : 14.12.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

zmluvná strana : Enviropol SK, s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 02.12.2022

dátum zverejnenia: 13.12.2022

dátum účinnosti : 14.12.2022

Dodávateľsko – odberateľská zmluva

zmluvná strana : Marián Vachalík, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 01.12.2022

dátum zverejnenia: 01.12.2022

dátum účinnosti : 02.12.2022

Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve zo dňa 28.5.2010

zmluvná strana : Ľubomír Kmošena, Bratislava

dátum uzatvorenia: 26.10.2022

dátum zverejnenia: 27.10.2022

dátum účinnosti : 28.10.2022

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

zmluvná strana : Emil Drahuta, Dolná Breznica 

dátum uzatvorenia: 10.10.2022

dátum zverejnenia: 13.10.2022

dátum účinnosti : 14.10.2022

Licenčná zmluva Záriečie, licenčné poplatky Záriečie

Zmluva GDPR Záriečie

zmluvná strana : 3W Slovakia, s.r.o., Melčice Lieskové

dátum uzatvorenia: 29.09.2022

dátum zverejnenia: 30.09.2022

dátum účinnosti : 01.10.2022

Kúpna zmluva dodatok

zmluvná strana : Marek Krátky, Záriečie

dátum uzatvorenia: 27.09.2022

dátum zverejnenia: 27.09.2022

dátum účinnosti : 28.09.2022

Zmluva  o výkone dobrovoľníckej činnosti DŠ

zmluvná strana : Daniel Šv´íček, Záriečie 

dátum uzatvorenia: 25.09.2022

dátum zverejnenia: 26.09.2022

dátum účinnosti : 27.09.2022

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti PH

zmluvná strana : Peter Haluška, Záriečie 

dátum uzatvorenia: 25.09.2022

dátum zverejnenia: 26.09.2022

dátum účinnosti : 27.09.2022

Zmluva o dielo na opravu miestnej komunikácie -MK_1_2022

zmluvná strana : Alojz Pišoja, Záriečie 

dátum uzatvorenia: 22.08.2022

dátum zverejnenia: 14.09.2022

dátum účinnosti : 15.09.2022

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

zmluvná strana : Emil Drahuta, Dolná Breznica 

dátum uzatvorenia: 01.09.2022

dátum zverejnenia: 07.09.2022

dátum účinnosti : 08.09.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana : Slovak Telekom, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 31.08.2022

dátum zverejnenia: 31.08.2022

dátum účinnosti : 01.09.2022

Kúpna zmluva (Výpis Uznesenie +geometrický plán )

zmluvná strana : Marek Krátky, Záriečie

dátum uzatvorenia: 17.06.2022

dátum zverejnenia: 20.07.2022

dátum účinnosti : 21.07.2022

Zmluva Matica slovenská Záriečie 

zmluvná strana : MO Matice slovenskej Záriečie, Záriečie

dátum uzatvorenia: 18.07.2022

dátum zverejnenia: 20.07.2022

dátum účinnosti : 21.07.2022

Zmluva  poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.1_2022

zmluvná strana : Mesto Púchov, Púchov

dátum uzatvorenia: 03.06.2022

dátum zverejnenia: 08.06.2022

dátum účinnosti : 09.06.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2022

zmluvná strana : CREDIT AUDIT, s.r.o.

dátum uzatvorenia: 24.05.2022

dátum zverejnenia: 25.05.2022

dátum účinnosti : 26.05.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 19.05.2022

dátum zverejnenia: 19.05.2022

dátum účinnosti: 20.05.2022

Zmluva o propagácií

zmluvná strana : TSK, Trenčín

dátum uzatvorenia : 28.04.2022

dátum zverejnenia : 04.05.2022

dátum účinnosti : 05.05.2022

Zmluva č.1422 120

zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 29.04.2022

dátum zverejnenia: 04.05.2022

dátum účinnosti : 05.05.2022

Dodatok č.3 KŽP_PO4_SC431_2017-19_K482

zmluvná strana : SIEA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 22.04.2022

dátum zverejnenia : 29.04.2022

dátum účinnosti : 30.04.2022 

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 302021K529

zmluvná strana : Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava;

zastúpená : TSK, Trenčín

dátum uzatvorenia : 21.03.2022

dátum zverejnenia:29.03.2022

dátum účinnosti : 30.03.2022

Zmluva_č.5/2022

zmluvná strana : SVB a NP Záriečie 135, Záriečie

dátum uzatvorenia : 16.03.2022

dátum zverejnenia : 17.03.2022

dátum účinnosti : 18.03.2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.35_2021

zmluvná strana : BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec

dátum uzatvorenia : 01.03.2022

dátum zverejnenia : 01.03.2022

dátum účinnosti : 02.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

zmluvná strana : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia : 22.02.2022

dátum zverejnenia : 22.02.2022

dátum účinnosti : 23.02.2022

Comments are closed.