Zmluvy 2022

Zmluva o dielo na opravu miestnej komunikácie -MK_1_2022

zmluvná strana : Alojz Pišoja, Záriečie 

dátum uzatvorenia: 22.08.2022

dátum zverejnenia: 14.09.2022

dátum účinnosti : 15.09.2022

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

zmluvná strana : Emil Drahuta, Dolná Breznica 

dátum uzatvorenia: 01.09.2022

dátum zverejnenia: 07.09.2022

dátum účinnosti : 08.09.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana : Slovak Telekom, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 31.08.2022

dátum zverejnenia: 31.08.2022

dátum účinnosti : 01.09.2022

Kúpna zmluva (Výpis Uznesenie +geometrický plán )

zmluvná strana : Marek Krátky, Záriečie

dátum uzatvorenia: 17.06.2022

dátum zverejnenia: 20.07.2022

dátum účinnosti : 21.07.2022

Zmluva Matica slovenská Záriečie 

zmluvná strana : MO Matice slovenskej Záriečie, Záriečie

dátum uzatvorenia: 18.07.2022

dátum zverejnenia: 20.07.2022

dátum účinnosti : 21.07.2022

Zmluva  poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.1_2022

zmluvná strana : Mesto Púchov, Púchov

dátum uzatvorenia: 03.06.2022

dátum zverejnenia: 08.06.2022

dátum účinnosti : 09.06.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2022

zmluvná strana : CREDIT AUDIT, s.r.o.

dátum uzatvorenia: 24.05.2022

dátum zverejnenia: 25.05.2022

dátum účinnosti : 26.05.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 19.05.2022

dátum zverejnenia: 19.05.2022

dátum účinnosti: 20.05.2022

Zmluva o propagácií

zmluvná strana : TSK, Trenčín

dátum uzatvorenia : 28.04.2022

dátum zverejnenia : 04.05.2022

dátum účinnosti : 05.05.2022

Zmluva č.1422 120

zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 29.04.2022

dátum zverejnenia: 04.05.2022

dátum účinnosti : 05.05.2022

Dodatok č.3 KŽP_PO4_SC431_2017-19_K482

zmluvná strana : SIEA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 22.04.2022

dátum zverejnenia : 29.04.2022

dátum účinnosti : 30.04.2022 

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 302021K529

zmluvná strana : Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava;

zastúpená : TSK, Trenčín

dátum uzatvorenia : 21.03.2022

dátum zverejnenia:29.03.2022

dátum účinnosti : 30.03.2022

Zmluva_č.5/2022

zmluvná strana : SVB a NP Záriečie 135, Záriečie

dátum uzatvorenia : 16.03.2022

dátum zverejnenia : 17.03.2022

dátum účinnosti : 18.03.2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.35_2021

zmluvná strana : BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec

dátum uzatvorenia : 01.03.2022

dátum zverejnenia : 01.03.2022

dátum účinnosti : 02.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

zmluvná strana : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia : 22.02.2022

dátum zverejnenia : 22.02.2022

dátum účinnosti : 23.02.2022

Comments are closed.