Zmluvy

Zmluva o práve používania Služby ELWIS

zmluvná strana : JRK Slovensko s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia : 4.10.2021

dátum zverejnenia : 11.10.2021

dátum účinnosti : 12.10.2021

Dohoda o príležitostnom VO podľa §16 zákona č. 343/2015

zmluvná strana: Obec Lysá pod Makytou

dátum uzatvorenia: 04.08.2016

dátum zverejnenia: 10.08.2016

dátum účinnosti: 11.08.2016


Zmluva o dielo č. O/07/2016

Prílohy

zmluvná strana: METAL SERVIS Recycling  s.r.o., Slovenská Ľupča

dátum uzatvorenia: 04.08.2016  dátum zverejnenia: 10.08.2016

dátum účinnosti: 11.08.2016


Zmluva o poskytnutí služby

zmluvná strana: Gemini Group s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 07.07.2016  dátum zverejnenia: 14.7.2016

dátum účinnosti: 15.7.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2016_0288

zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj

dátum uzatvorenia: 01.07.2016  dátum zverejnenia: 4.7.2016

dátum účinnosti: 5.7.2016


Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

zmluvná strana: NATUR-PACK a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 29.07.2016  dátum zverejnenia: 11.7.2016

dátum účinnosti: 12.7.2016


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb2

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 20.6.2016  dátum zverejnenia: 28.6.2016

dátum účinnosti: 29.6.2016


Zmluva o dielo č.4

zmluvná strana:Bystrická kasňa

dátum uzatvorenia: 15.06.2016  dátum zverejnenia: 17.06.2016

dátum účinnosti:18.06.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.4_2016

zmluvná strana:  ZO SZZP Lúky

dátum uzatvorenia: 31.05.2016  dátum zverejnenia: 08.06.2016

dátum účinnosti:09.06.2016


Kúpna zmluva vlečka

zmluvná strana: Ing. Ján Pecka, Záriečie

dátum uzatvorenia: 7.06.2016  dátum zverejnenia: 7.06.2016

dátum účinnosti: 8.06.2016


Zmluva o dielo č.3 časť1.

Zmluva o dielo č.3 časť2.

Zmluva o dielo č.3 -rozpočet

zmluvná strana: Alpine Slovakia  s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 35.05.2016  dátum zverejnenia: 01.06.2016

dátum účinnosti: 02.06.2016


Zmluva o dielo časť 2

1zmluvná strana: VW-stav,  s.r.o, Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia: 05.05.2016  dátum zverejnenia: 09.05.2016

dátum účinnosti: 10.05.2016


Zmluva o dielo časť 1

1zmluvná strana: VW-stav,  s.r.o, Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia: 05.05.2016  dátum zverejnenia: 09.05.2016

dátum účinnosti: 10.05.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3_2016

zmluvná strana: Cyklotrialový klub Záriečie, Záriečie

dátum uzatvorenia: 03.05.2016  dátum zverejnenia: 03.05.2016

dátum účinnosti:04.05.2016


Zmluva o elektronickej komunikácii

zmluvná strana: DOVERA  ZP a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 03.05.2016  dátum zverejnenia: 03.05.2016

dátum účinnosti: 04.05.2016


Darovacia zmluva

zmluvná strana: Nadácia Matador, Púchov

dátum uzatvorenia: 2.5.2016  dátum zverejnenia: 3.5.2016

dátum účinnosti: 4.5.2016


Kúpna zmluva č.04_08_210_2016

zmluvná strana: Lesy Slovenskej republiky,š.p. OZ Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 22.03.2016  dátum zverejnenia: 28.04.2016

dátum účinnosti: 29.04.2016


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 4.4.2016  dátum zverejnenia: 26.4.2016

dátum účinnosti: 27.4.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 18.04.2016  dátum zverejnenia: 18.04.2016

dátum účinnosti: 19.04.2016


15-2016_Dodatok č. 2 -k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.2/2014

zmluvná strana: obec Dohňany, Mestečko, Vydrná, Lúky, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou

dátum uzatvorenia: 24.03.2016 dátum zverejnenia: 12.04.2016,

dátum účinnosti:13.04.2016


Poistná zmluva Biznis Plus

zmluvná strana: ČSOB Poisťovňa a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 06.04.2016  dátum zverejnenia: 08.04.2016

dátum účinnosti: 09.04.2016


Zmluva o poskytovaní služieb

zmluvná strana: eGov Systems spol. s r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 31.03.2016  dátum zverejnenia: 07.04.2016

dátum účinnosti: 08.04.2016


Zmluva o budúcej zmluve_systém financovania triedeného zberu

zmluvná strana: ENVI-REK,a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 21.03.2016  dátum zverejnenia: 29.03.2016

dátum účinnosti: 30.03.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie č.2_2016

zmluvná strana: Sports_Training center, s.r.o, Púchov

dátum uzatvorenia: 24.02.2016  dátum zverejnenia: 22.03.2016

dátum účinnosti: 23.03.2016


Zmluva o manažmente projektu

zmluvná strana: MP Profit PB s.r.o, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 11.03.2016  dátum zverejnenia: 14.03.2016

dátum účinnosti: 15.03.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1_2016

zmluvná strana: Mesto Púchov

dátum uzatvorenia: 10.03.2016  dátum zverejnenia: 14.03.2016

dátum účinnosti: 15.03.2016


Zmluva na vypracovanie štúdie

zmluvná strana: MP Profit PB s.r.o, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 25.01.2016  dátum zverejnenia: 25.01.2016

dátum účinnosti: 26.01.2016


Zmluva č.5/2015

zmluvná strana: Megawaste Slovakia s.r.o, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 28.12.2015  dátum zverejnenia: 07.01.2016

dátum účinnosti: 08.01.2016


Zmluva o dielo č.EA PRV 2015-04 745

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o, Komárno

dátum uzatvorenia: 14.12.2015  dátum zverejnenia: 15.12.2015

dátum účinnosti: 16.12.2015


Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-04 745p

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o, Komárno

dátum uzatvorenia: 14.12.2015  dátum zverejnenia: 15.12.2015

dátum účinnosti: 16.12.2015


Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-04 741

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o, Komárno

dátum uzatvorenia: 14.12.2015  dátum zverejnenia: 15.12.2015

dátum účinnosti: 16.12.2015


Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-04 741p

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o, Komárno

dátum uzatvorenia: 14.12.2015  dátum zverejnenia: 15.12.2015

dátum účinnosti: 16.12.2015


Zmluva o dielo 20-11-1_2015

zmluvná strana: Ing. arch. Jozef Sobčák, Žilina

dátum uzatvorenia: 23.11.2015  dátum zverejnenia: 15.12.2015

dátum účinnosti: 16.12.2015


Zmluva o dielo 20-11-2_2015

zmluvná strana: Ing. arch. Jozef Sobčák, Žilina

dátum uzatvorenia: 21.11.2015  dátum zverejnenia: 15.12.2015

dátum účinnosti: 16.12.2015


Dohoda č.2015_§10_15

zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 04.11.2015  dátum zverejnenia: 10.11.2015

dátum účinnosti:12.11.2015


Zmluva o poskytnutí dotácie

zmluvná strana: Cyklotrialový klub Záriečie, Záriečie

dátum uzatvorenia: 9.11.2015  dátum zverejnenia: 10.11.2015

dátum účinnosti:12.11.2015


Kúpna zmluva č.15_08_210_2015

zmluvná strana: Lesy Slovenskej republiky,š.p. OZ Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 26.10.2015  dátum zverejnenia: 29.10.2015

dátum účinnosti: 30.10.2015


Zmluva o dielo

zmluvná strana: Regionalna rozvojová agentura Púchov

dátum uzatvorenia: 6.10.2015  dátum zverejnenia: 8.10.2015

dátum účinnosti:9.10.2015


Dodatok č.1 DCOM

zmluvná strana: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

dátum uzatvorenia: 23.9.2015  dátum zverejnenia: 24.9.2015

dátum účinnosti:25.9.2015


Zmluva o poskytnutí dotácie

zmluvná strana: Cyklotrialový klub Záriečie, Záriečie

dátum uzatvorenia: 20.8.2015  dátum zverejnenia: 24.8.2015

dátum účinnosti:25.8.2015


Dohoda o poskytovaní údajov

zmluvná strana: Sociálna poisťovňa, Bratislava

dátum uzatvorenia: 28.7.2015  dátum zverejnenia: 4.8.2015

dátum účinnosti:29.7.2015


Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

zmluvná strana:Made spol. sr.o., Banská Bystrica

dátum uzatvorenia: 10.7.2015  dátum zverejnenia: 15.7.2015

dátum účinnosti:16.7.2015


Zmluva č U2007 2015.

zmluvná strana:MADE spol. s r.o., Banská Bystrica

dátum uzatvorenia: 10.7.2015  dátum zverejnenia: 15.7.2015

dátum účinnosti: 16.7.2015


Zmluva o nájme

zmluvná strana:Viera Hudecová, Záriečie

dátum uzatvorenia: 1.7.2015  dátum zverejnenia: 2.7.2015

dátum účinnosti: 2.7.2015


Zmluva o dodávke a odbere tepla č.17 2015

zmluvná strana:BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec

dátum uzatvorenia: 1.7.2015  dátum zverejnenia: 2.7.2015

dátum účinnosti: 2.7.2015


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.5.2015  dátum zverejnenia: 18.6.2015

dátum účinnosti: 18.6.2015


Zmluva o spolupráci

zmluvná strana: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

dátum uzatvorenia: 9.6.2015  dátum zverejnenia: 15.6.2015

dátum účinnosti: 15.6.2015


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.5.2015  dátum zverejnenia: 15.6.2015

dátum účinnosti: 15.6.2015


Zmluva o ozvučení

zmluvná strana: P. Mareček,  Púchov

dátum uzatvorenia: 14.6.2015  dátum zverejnenia: 15.6.2015

dátum účinnosti: 15.6.2015


Zmluva o dielo 2_2015 na externý projektový manažment

zmluvná strana: Ing. Zuzana Žideková, Rajec

dátum uzatvorenia: 1.6.2015  dátum zverejnenia: 15.6.2015

dátum účinnosti: 15.6.2015


Zmluva č.500080/51 o odbere triedeného odpadu

zmluvná strana: Marius Pedersen,a.s, Trenčín

dátum uzatvorenia: 4.6.2015  dátum zverejnenia: 4.6.2015

dátum účinnosti: 4.6.2015


Zmluva o poskytnutí FP č. 2015_0214 

príloha

zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj

dátum uzatvorenia: 25.5.2015  dátum zverejnenia: 3.6.2015

dátum účinnosti: 27.5.2015


Zmluva o dielo č. Z20158345-Z

zmluvná strana:Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r.o. Poprad

dátum uzatvorenia: 21.5.2015  dátum zverejnenia: 21.5.2015

dátum účinnosti: 21.5.2015


Zmluva – predaj pozemku

zmluvná strana: M.Rusnák, Záriečie, B.Košecký Púchov, P. Babčan, Púchov

dátum uzatvorenia: 11.5.2015  dátum zverejnenia: 21.5.2015

dátum účinnosti: 21.5.2015


Zmluva č. 55 00 80 52 o vývoze triedeného odpadu

zmluvná strana: Marius Pedersen,a.s, Trenčín

dátum uzatvorenia: 30.4.2015  dátum zverejnenia: 20.5.2015

dátum účinnosti: 20.5.2015


Zmluva č.5_08-210_2015

zmluvná strana: Lesy Slovenskej republiky,š.p. OZ Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 29.4.2015  dátum zverejnenia: 7.5.2015

dátum účinnosti: 7.5.2015


Kúpna zmluva na vlečku

zmluvná strana: Marek Zboja, Liesek

dátum uzatvorenia: 1.5.2015  dátum zverejnenia: 4.5.2015

dátum účinnosti: 4.5.2015


Zmluva č.20150110 o poskytnutí dotácie

zmluvná strana: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín

dátum uzatvorenia: 17.4.2015  dátum zverejnenia: 24.4.2015

dátum účinnosti: 21.4.2015


Zmluva o dielo – pd Rekonštrukcia viacúčelovej budovy

zmluvná strana: Ing. arch. Jozef Sobčák, Žilina

dátum uzatvorenia: 17.4.2015  dátum zverejnenia: 20.4.2015

dátum účinnosti: 20.4.2015


Dohoda o zrušení zmluvy   

dátum uzatvorenia: 14.12.2015   dátum zverejnenia: 15.12.2015 

 dátum účinnosti: 16.12.2015

Zmluva o dielo EA PRV 2015-04

zmluvná strana: Premier Consulting, s.r.o

dátum uzatvorenia: 10.3.2015  dátum zverejnenia: 13.3.2015

dátum účinnosti: 14.3.2015


Zmluva o dotácii z rozpočtu obce

zmluvná strana: Mesto Púchov

dátum uzatvorenia: 5.3.2015  dátum zverejnenia: 6.3.2015

dátum účinnosti: 6.3.2015


Zmluva o poskytnutí verejných služieb

zmluvná strana: Slovak Telekom  a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 13.2.2015 dátum zverejnenia: 02.03.2015

dátum účinnosti:02.03.2015


Zmluva o poskytnutí verejných služieb

zmluvná strana: Slovak Telekom  a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 13.2.2015 dátum zverejnenia: 02.03.2015

dátum účinnosti:02.03.2015


Zmluva o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana: O2 Slovakia s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 25.02.2015 dátum zverejnenia: 26.02.2015

dátum účinnosti:26.02.2015


Zmluva o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana: Slovak Telekom  a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 20.02.2015 dátum zverejnenia: 26.02.2015

dátum účinnosti:26.02.2015


Zmluva odborné služby OLH

zmluvná strana: LESY SR,š.p. OZ Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 19.12.2014 dátum zverejnenia: 21.1.2015

dátum účinnosti:21.1.2015


Dodatok č.12 k zmluve č.22/2006

zmluvná strana: Biomasa, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec č.743

dátum uzatvorenia: 23.12.2014  dátum zverejnenia: 30.12.2014

dátum účinnosti: 30.12.2014


Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.2/2014

zmluvná strana: obec Dohňany, Mestečko, Vydrná, Lúky, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou

dátum uzatvorenia: 19.12.2014 dátum zverejnenia: 30.12.2014,

dátum účinnosti:30.12.2014


Zmluva – rekonštrukcia a modernizácia VO obce Záriečie

Zmluva o dielo -VO

Zmluva o dielo dodatok č.1

č.zmluvy: D/13/488/486001

zmluvná strana: Siemens s.r.o, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31 349 307

dátum uzatvorenia:12.6.2014, dátum  zverejnenia: 12.6.2014, dátum účinnosti: 13.6.2014,

Zmluva o zabezpečení ozvučenia

zmluvná strana: Pavel Mareček, Chmelinec 14/18, Púchov

dátum uzatvorenia: 27.6.2014, dátum zverejnenia: 2.7.2014, dátum účinnosti: 3.7.2014

Zmluva o výpožičke podperných bodov

č. zmluvy: ZovPB-11101 02/ZA/03/2014

zmluvná strana: Stredoslovenská energetika -Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

dátum uzatvorenia: 2.7.2014, dátum zverejnenia: 2.7.2014, dátum účinnosti: 1.7.2014,

Zmluva o dielo dodatok č.2

č.zmluvy: D/13/488/486001

zmluvná strana: Siemens s.r.o, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31 349 307

dátum uzatvorenia:26.6.2014, dátum  zverejnenia: 28.7.2014, dátum účinnosti: 28.7.2014,

Zmluva k projektu POD

č. zmluvy: 56/POD2-24/14

zmluvná strana: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica

dátum uzatvorenia: 23.7.2014, dátum zverejnenia: 28.7.2014, dátum účinnosti: 29.7.2014,

Zmluva VO dodatok č. 1

č. zmluvy :KaHR-22VS-1001/0178/10

zmluvná strana: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava

dátum uzatvorenia: 28.7.2014, dátum zverejnenia: 28.7.2014, dátum účinnosti: 29.7.2014,

Zmluva o dielo

č.zmluvy : TÚ-01/2014

zmluvná strana: VW stav, s.r.o, Lazy pod Makytou – Dubková9

dátum uzatvorenia: 10.6.2014, dátum zverejnenia: 29.7.2014, dátum účinnosti: 29.7.2014,

Kúpna zmluva na pozemok

zmluvná strana: Daniel Kres, Záriečie č.100

dátum uzatvorenia:12.11.2014, dátum  zverejnenia: 13.11.2014, dátum účinnosti: 13.11.2014,