Zmluvy 2020

zmluvná strana : BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec

dátum uzatvorenia: 24.9.2020

dátum zverejnenia: 30.9.2020

dátum účinnosti: 1.10.2020

zmluvná strana: Jaroslav Hanuš, Trenčianska Teplá

dátum uzatvorenia: 23.9.2020

dátum zverejnenia: 23.9.2020

dátum účinnosti: 24.9.2020

zmluvná strana: Slovanet, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 17.09. 2020

dátum zverejnenia: 28.09.2020

dátum účinnosti: 29.09.2020

zmluvná strana: Slovanet, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 24.07. 2020

dátum zverejnenia: 07.08.2020

dátum účinnosti: 08.08.2020

dátum uzatvorenia:27.07. 2020

dátum zverejnenia: 04.08.2020

dátum účinnosti: 05.08.2020

zmluvná strana: Daffer spol. s r.o., Prievidza

dátum uzatvorenia: 13.7.2020

dátum zverejnenia: 14.7.2020

dátum účinnosti: 15.7.2020

zmluvná strana: Rudolf Minárik, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 23.06.2020

dátum zverejnenia:29.06.2020

dátum účinnosti:30.06.2020

zmluvná strana: Mgr. Katarína Kožúriková, Záriečie

dátum uzatvorenia: 23.06.2020

dátum zverejnenia: 29.06.2020

dátum účinnosti: 30.06.2020

zmluvná strana: Božena Pecková, Záriečie

dátum uzatvorenia: 23.06.2020

dátum zverejnenia: 29.06.2020

dátum účinnosti: 30.06.2020

zmluvná strana : Emília Pišojová, Záriečie

dátum uzatvorenia: 23.06.2020

dátum zverejnenia: 24.06.2020

dátum účinnosti: 25.06.2020

zmluvná strana : MIVASOFT spol.s r.o. Šaľa

dátum uzatvorenia : 22.06.2020

dátum zverejnenia: 22.06.2020

dátum účinnosti: 23.06.2020

zmluvná strana : Daffe spol.s r.o.

dátum uzatvorenia: 8.6.2020

dátum zverejnenia: 8.6.2020

dátum účinnosti : 9.6.2020

zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 13.05.2020

dátum zverejnenia: 25.5.2020

dátum účinnosti: 26.5.2020

zmluvná strana : VW-stav, s.r.o., Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia: 18.03.2020

dátum zverejnenia: 18.03.2020

dátum účinnosti: 19.03.2020

zmluvná strana : CREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 10.03.2020

dátum zverejnenia: 14.03.2020

dátum účinnosti:15.03.2020

zmluvná strana: NATUR-PACK, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 25.02.2020

dátum zverejnenia: 26.02.2020

dátum účinnosti: 27.02.2020

zmluvná strana: LEGAL POINT .r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 14.02.2020

dátum zverejnenia:18.02.2020

dátum účinnosti:19.02.2020

zmluvná strana: SIEA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 23.01.2020

dátum zverejnenia: 27.01.2020

dátum účinnosti: 28.01.2020

zmluvná strana: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

dátum uzatvorenia: 16.01.2020

dátum zverejnenia: 17.01.2020

dátum účinnosti: 18.01.2020

Comments are closed.