Komisie obce

Komisie OZ:

Stavebná komisia
predseda:  Ing. Ján Pecka st.
členovia:  Ing. Andrea Pecková,

Kultúrna komisia
predseda: Anna Beňová
členovia: Eva Almássyová, Zuzana Brtišová

Športová komisia
predseda: Ing. Peter Krátky
členovia: Milan Lišanik, Miloš Zvonek

Lesné hospodárstvo a životné prostredie
predseda: Ing. Radovan Mikas
členovia: Milan Lišanik, Peter Pastorek

Sociálna oblasť a životné prostredie

predseda: Mgr. Katarína Kožúriková
členovia: Andrea Nosková, Zuzana Brtišová

Ochrana verejného záujmu

predseda: Anna Beňová
členovia:  Mgr. Katarína Kožúriková, Zuzana Brtišová

Komisia pre verejný poriadok

Anna Beňová, Zuzana Brtišová, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav Kredatus,
Milan Lišanik, Andrea Noskova, Miloš Zvonek

Finančná komisia

Anna Beňová, Štefan Chodúr, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav Kredatus,
Milan Lišanik, Andrea Noskova, Miloš Zvonek

Sobášiaci: Ing. Jozef Kollár,starosta obce

Zástupkyňa sobášiaceho: Anna Beňová