Komisie obce

Komisie OZ:

Stavebná komisia
predseda:  Ing. Ján Pecka st.
členovia:  Ing. Andrea Pecková,

Kultúrna komisia
predseda: Anna Beňová
členovia: Eva Almássyová, Zuzana Brtišová

Športová komisia
predseda: Ing. Peter Krátky
členovia: Milan Lišanik, Miloš Zvonek

Lesné hospodárstvo a životné prostredie
predseda: Ing. Radovan Mikas
členovia: Milan Lišanik, Peter Pastorek

Sociálna oblasť a životné prostredie

predseda: Mgr. Katarína Kožúriková
členovia: Andrea Nosková, Zuzana Brtišová

Ochrana verejného záujmu

predseda: Anna Beňová
členovia:  Mgr. Katarína Kožúriková, Zuzana Brtišová

Komisia pre verejný poriadok

Anna Beňová, Zuzana Brtišová, Mgr. Katarína Kožúriková, Ing. Rastislav Kredatus,

Milan Lišanik, Andrea Noskova, Miloš Zvon

Sobášiaci: Ing. Jozef Kollár,starosta obce

Zástupkyňa sobášiaceho: Anna Beňová