Komisie obce

Komisie OZ:

Stavebná komisia
predseda:
členovia:

Kultúrna komisia
predseda:
členovia:

Športová komisia
predseda:
členovia:

Lesné hospodárstvo a životné prostredie
predseda: Ing. Radovan Mikas
členovia: Milan Lišanik, Peter Pastorek

Sociálna oblasť a životné prostredie

predseda:
členovia:

Ochrana verejného záujmu

predseda:
členovia:

Komisia pre verejný poriadok

Ing. Rastislav Kredatus, Ing. Jozef Kollár
Milan Lišanik, Andrea Noskova, Miloš Zvonek

Finančná komisia

Sobášiaci:  ,starosta obce

Zástupkyňa sobášiaceho: