Základné informácie

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023: 50,56%  

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 15,00 € (platná od 29.02.2024 do 28.2.2025)

TDO harmonogram 2024   

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 45,55%  

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 18,00 € (platná od 01.03.2023 do 28.2.2024)

TDO harmonogr.2023

 Upravený termín vývozu v prípade potreby bude včas oznámený  sms správou/miestnym rozhlasom.


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021: 27,75%
   
   
Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 27,00 €
(platná od 01.03.2022 do 28.2.2023)  

TDO harmonogr.2022    upravený termín vývozu v prípade potreby bude včas oznámený  sms správou/miestnym rozhlasom

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020: 28,36%
   
   
Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 27,00 €
(platná od 01.03.2021 do 28.2.2022)  

TDO harmonogr.2021

Obec Záriečie za rok 2019 dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu vo výške 20,95 %, t.j. podľa prílohy č.1 tabuľka č.1 k nariadeniu vlády 330/2018 Z. z. je sadzba pre obec  na rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov vo výške 22,- Eur/t.

TDO harmonogram 2020

Obec Záriečie za rok 2018 dosiahla úroveň vytriedenia komunálneho odpadu vo výške 20,61 %, t.j. podľa prílohy č.1 tabuľka č.1 k nariadeniu vlády 330/2018 Z.z. je sadzba pre obec  na rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov vo výške 10,- Eur/t.

TDO harmonogr.2019