Poslanci OcZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Anna Beňová   908239050

Štefan Chodúr   

Mgr. Katarína Kožúriková   907477499

Ing. Rastislav Kredatus  949181351

Milan Lišanik   905445123

Andrea Nosková   911716719

Miloš Zvonek    902766576 

kontrolór obce:  Ing. Anna Hoštáková