Poslanci OcZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Anna Beňová

Štefan Chodúr

Mgr. Katarína Kožúriková

Ing. Rastislav Kredatus

Milan Lišanik

Andrea Nosková

Miloš Zvonek

kontrolór obce:  Ing. Anna Hoštáková