Poslanci OcZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Anna Beňová
Štefan Chodúr
Mgr. Katarína Kožúriková
 
Ing. Rastislav Kredatus
Milan Lišanik
Andrea Nosková
Miloš Zvonek
Kontrolór obce: Anna Hoštáková