Poslanci OcZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

  • Anna Beňová 908239050
  • Štefan Chodúr
  • Mgr. Katarína Daníková 907477499
  • Ing. Rastislav Kredatus 949181351
  • Milan Lišanik 905445123
  • Andrea Nosková 911716719
  • Miloš Zvonek 902766576
  • kontrolór obce: Ing. Anna Hoštáková