Aktuality archiv 2015

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

  Z A T V O R E N Ý

dňa 23.12 2015 /streda/

dňa 29.12. 2015/utorok – nestránkový deň/

dňa   30.12. 2015/streda/

dňa   31.12. 2015/štvrtok/

28.12. 2015 / pondelok/ bude matrika otvorená od 12:00 do 15:00

Ing. Jozef Kollár

 

Pozvánka OcZ_10 2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.marca 2016

                              ELEKTRONICKÁ ADRESA

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@zariecie.sk

Pozvánka OcZ_09_2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.marca 2016

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Pozvánka na zasadnutie OcZ 082015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na zasadnutie OcZ_07 2015

Pozvánka_OcZ_06_2015

540. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁRIEČIE

Obec Záriečie

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

pozývajú všetkých na stretnutie

14. jún 2015 – nedeľa – o 14.00 h

areál letného amfiteátra

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Harmonogram vývozu TDO 2015

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva