Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.októbra 2022

ZAPISOVATEĽKA PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY V OBCI ZÁRIEČIE a VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
dňa 29.10.2022

Ing. Andrea Pecková, Záriečie č. 262
telefón : 0911 297 129
e-mail: obec@zariecie.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za starostu obce

Oznámenie o delegovaní do miestnej volebnej komisie

Oznámenie  o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí októbra 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – voľby do OSO

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – voľby do  OSK

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Podrobné informácie a tlačivá na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

výsledky

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   :   obec@zariecie.sk

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný(Informácia pre voliča), alebo

–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie žiadosti o voľbu poštou   obec@zariecie.sk



Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :   obec@zariecie.sk

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   obec@zariecie.sk

Názov obce          Okrsok           Počet zapísaných voličov                   Počet vydaných obálok                  „Účasť voličov v %“
Záriečie                              1                                                     581                                                               121                                           20,82
Počet odovzdaných obálok       Podiel odovzdaných obálok v %    Počet platných hlasov         Podiel platných hlasov v %
                                          121                                                 100,00                                                            120                                          99,17
Názov politického subjektu                                                 Počet platných hlasov       Podiel platných hlasov v %
SMER – sociálna demokracia                                                                                          30                                                          25,00
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                                                                      11                                                             9,16
KOREKTÚRA – Andrej Hryc                                                                                             2                                                             1,66
Slovenská národná strana                                                                                                 6                                                            5,00
SME RODINA – Boris Kollár                                                                                            4                                                            3,33
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)                                                   4                                                            3,33
DOMA DOBRE                                                                                                                   3                                                             2,50
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce                           7                                                              5,83
Sloboda a Solidarita                                                                                                          9                                                             7,50
Kresťanská únia                                                                                                                  8                                                            6,66
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia                      32                                                          26,66
Demokratická strana                                                                                                         3                                                            2,50
NÁRODNÁ KOALÍCIA                                                                                                      1                                                           0,83

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach voliť a práva byť volený

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :   obec@zariecie.sk

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   obec@zariecie.sk

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16.marca 2019

1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

4.  Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

5.  Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

7.  Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

9.  František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Oficiálne výsledky 1. kola  zo 16.03.2019 v obci Záriečie

 1             Zuzana Čaputová              122 hlasov (38,36%)

2             Maroš   Šefčovič                   55 hlasov (17,29%)

3             Štefan  Harabin                    52 hlasov (16,35%)

4             Marian Kotleba                    48 hlasov (15,09%)

5             Eduard Chmelár                   14 hlasov (4,40%)

6             František Mikloško             11 hlasov (3,45%)

7             Milan    Krajniak                      7 hlasov (2,20%)

8             Béla       Bugár                         6 hlasov (1,88%)

9             Martin  Daňo                          2 hlasov (0,62%)

10           Robert  Mistrík                        1 hlasov (0,31%)

11           József   Menyhárt                   0 hlasov (0,00%)

12           Róbert  Švec                            0 hlasov (0,00%)

13           Bohumila Tauchmannová      0 hlasov (0,00%)

14           Juraj      Zábojník                      0 hlasov (0,00%)

15           Ivan       Zuzula                         0 hlasov (0,00%)

 Zdroj: Štatistický úrad SR  https://www.volbysr.sk/

Oficiálne výsledky 2. kola  z 30.03.2019 v obci Záriečie

Počet odovzdaných platných hlasov  245

1             Zuzana Čaputová    138  hlasov (56,32%)

2             Maroš   Šefčovič        107  hlasov (43,67%)

Comments are closed.