Zmluvy 2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluvná strana : CREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia : 10.05.2024

dátum zverejnenia : 14.05.2024

dátum účinnosti : 15.05.2024

Zmluva o výpožičke č. 1_Vyp_2024

zmluvná strana : Cyklotrialový klub Záriečie , Záriečie

dátum uzatvorenia : 28.03.2024

dátum zverejnenia : 30.04.2024

dátum účinnosti : 01.05.2024

Dohoda 2024_TN_017

zmluvná strana : UPSVR Trenčín 

dátum uzatvorenia : 24.04.2024

dátum zverejnenia : 25.04.2024

dátum účinnosti : 26.04.2024

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby č. 202403226

zmluvná strana : Disig, a.s., Bratislava, zastúpená BROS Computing, s.r.o., Žilina 

dátum uzatvorenia : 24.04.2024

dátum zverejnenia : 25.04.2024

dátum účinnosti : 26.04.2024

Zmluva o poskytovaní služieb č. 24 014 04

zmluvná strana : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica 

dátum uzatvorenia : 10.04.2024

dátum zverejnenia : 10.04.2024

dátum účinnosti : 11.04.2024

Zmluva č. 25_0905_2024-OLH

zmluvná strana : Lesy SR, š. p., Žilina 

dátum uzatvorenia : 18.03.2024

dátum zverejnenia : 08.04.2024

dátum účinnosti : 09.04.2024

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

zmluvná strana : Waldera s.r.o, Brumov-Bylnice, ČR

dátum uzatvorenia : 27.03.2024

dátum zverejnenia : 03.04.2024

dátum účinnosti : 04.04.2024

Zmluva č. 1424134

zmluvná strana : Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 20.03.2024

dátum zverejnenia : 22.03.2024

dátum účinnosti : 23.03.2024

KZ Kupna zmluva

zmluvná strana : Zdeno Mišutka, Hvozdnica

dátum uzatvorenia : 23.02.2024

dátum zverejnenia : 11.03.2024

dátum účinnosti : 12.03.2024

Dodatok č.1_k Zmluve č. 23 0223 08U01

zmluvná strana : Environmentálny fond,  Bratislava

dátum uzatvorenia : 04.03.2024

dátum zverejnenia : 04.03.2024

dátum účinnosti : 05.03.2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana : Slovak Telekom a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia : 07.02.2024

dátum zverejnenia : 08.02.2024

dátum účinnosti : 09.02.2024

Kúpna zmluva

zmluvná strana : Waldera s.r.o, Brumov-Bylnice, ČR

dátum uzatvorenia : 05.02.2024

dátum zverejnenia : 08.02.2024

dátum účinnosti : 09.02.2024

Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní podľa § 16 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zmluvná strana : Obec Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia : 29.1.2024

dátum zverejnenia : 30.1.2024

dátum účinnosti : 31.1.2024

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom 

zmluvná strana : INTA, s.r.o.

dátum uzatvorenia : 2.1.2024

dátum zverejnenia : 10.1.2024

dátum účinnosti : 11.1.2024

Comments are closed.