Zmluvy 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana : Slovak Telekom a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia : 07.02.2024

dátum zverejnenia : 08.02.2024

dátum účinnosti : 09.02.2024

Kúpna zmluva

zmluvná strana : Waldera s.r.o, Brumov-Bylnice, ČR

dátum uzatvorenia : 05.02.2024

dátum zverejnenia : 08.02.2024

dátum účinnosti : 09.02.2024

Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní podľa § 16 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zmluvná strana : Obec Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia : 29.1.2024

dátum zverejnenia : 30.1.2024

dátum účinnosti : 31.1.2024

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom 

zmluvná strana : INTA, s.r.o.

dátum uzatvorenia : 2.1.2024

dátum zverejnenia : 10.1.2024

dátum účinnosti : 11.1.2024

Comments are closed.