Aktuality archiv 2016

Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

 Od  18.07. 2016 /pondelok/   –   Do  22.07. 2016/piatok/

  Matrika –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  počas stránkových hodín.Pracovníčka –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk

Ing. Jozef Kollár

Pozvánka_OcZ_05_2016

Oznam – služba bezplatných SMS správ pre občanov

Pozvánka na Deň obce Záriečie 2016 -Dedičstvo predkov zachovajme

Pozvánka_OcZ_04_2016

Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín rastúcich mimo les
Číslo konania
Dátum začatia konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť  účastníkom v konaní
Predmet konania
182/2016/01-EB41
13.5.2016
23.5.2016
7 dní
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  na výrub  89ks drevín a 5 300 m2 krovitého porastu, ktoré   rastú na pozemkoch parc.č. KNC 2326, 2327, 2328, 2329, 2330 a 2331  v k.ú. Záriečie vo vlastníctve ŽSR Bratislava v rámci stavby „Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia“

TELEVÍZNY KÁBLOVÝ ROZVOD

Dopĺňali sa dalšie programy do programovej ponuky a robili potrebné zmeny ohľadom prechodu do MPEG 4 (HD).

Z tohto dôvodu je nutné si preladiť v tv príjmači DIGITÁLNU ponuku:

Frekvencie kHz
314 000
322 000
330 000
338 000
346 000
Rýchlosť 6900       Modulácia 256


Pozvánka_OcZ_03_2016

Pozvánka OcZ_02_2016

Pozvánka OcZ _012016

Zmena zmluvných podmienok TKR

Harmonogram Objemový odpad 2016

TDO harmonogram vývozu 2016