Zmluvy 2019

Dodatok č.1 k Zmluve na ŠU

zmluvná strana: MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 25.11.2019  dátum zverejnenia: 25.11.2019

dátum účinnosti: 26.11.2019


Zmluva o poskytnutí NFP IROP_Z_302021K529-222-13

Zmluva o poskytnutí NFP K529-222-13 Všeobecné podmienky_ 1

Zmluva o poskytnutí NFP K529-222-13 Všeobecné podmienky_2

Zmluva o poskytnutí NFP K529-222-13 ITMS2014+

Zmluva o poskytnutí NFP K529-222-13 Rozpočet projektu_1

Zmluva o poskytnutí NFP K529-222-13 Rozpočet projektu_ 2

Zmluva o poskytnutí NFP K529-222-13 Príloha č.4

zmluvná strana: MPaRV SR, Bratislava, TSK, Trenčín

dátum uzatvorenia: 09.10.2019  dátum zverejnenia: 18.10.2019

dátum účinnosti: 19.10.2019


Zmluva o NFP Wifi pre teba

Zmluva o NFP -Wifi pre teba -príloha ITMS2014+

zmluvná strana: MDaV SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Bratislava

dátum uzatvorenia: 07.10.2019  dátum zverejnenia: 15.10.2019

dátum účinnosti: 16.10.2019


Zmluva o dielo v zmysle §51OZ

zmluvná strana: A. Pišoja, Záriečie

dátum uzatvorenia: 09.09.2019  dátum zverejnenia: 26.09.2019

dátum účinnosti: 27.09.2019


Zmluva č. OU-9_2019_46

zmluvná strana: Zberné suroviny Žilina, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia: 17.09.2019  dátum zverejnenia: 26.09.2019

dátum účinnosti: 27.09.2019


Zmluva o NFP č. KŽP_PO4_SC431_2017_19_K482 – časť 1

Zmluva o NFP č. KŽP_PO4_SC431_2017_19_K482 – časť 2

Zmluva o NFP_K482 -Všeobecné podmienky časť1

Zmluva o NFP_K482 -Všeobecné podmienky časť2

Zmluva o NFP_K482 -Všeobecné podmienky časť3

Zmluva o NFP_K482 -Všeobecné podmienky časť4

Zmluva o NFP_K482 -Všeobecné podmienky časť5

Zmluva o NFP_K482 -Všeobecné podmienky časť6

Zmluva o NFP_K482 -Všeobecné podmienky časť7

Príloha č.2,3 k NFP_K482

Príloha č.4 k NFP_K482 -položkový rozpočet

zmluvná strana: MŽP SR, SIEA, Bratislava

dátum uzatvorenia: 17.09.2019  dátum zverejnenia: 24.09.2019

dátum účinnosti: 25.09.2019


Zmluva o dielo č.2_s.r.o._2019

zmluvná strana:Obec Záriečie s.r.o., Záriečie

dátum uzatvorenia: 23.09.2019  dátum zverejnenia: 23.09.2019

dátum účinnosti: 24.09.2019


Rámcová kúpna zmluva

zmluvná strana: JÁGRIK Metal s.r.o., Púchov

dátum uzatvorenia: 12.09.2019  dátum zverejnenia: 13.09.2019

dátum účinnosti: 14.09.2019


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3

zmluvná strana: Slovak Telekom,a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 12.09.2019  dátum zverejnenia: 13.09.2019

dátum účinnosti: 14.09.2019


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnych služieb 2

zmluvná strana: Slovak Telekom,a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 05.09.2019  dátum zverejnenia: 03.09.2019

dátum účinnosti: 04.09.2019


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnych služieb 1

zmluvná strana: Slovak Telekom,a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 05.09.2019  dátum zverejnenia: 03.09.2019

dátum účinnosti: 04.09.2019


Výpoveď k zmluve o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana: Slovak Telekom,a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 05.09.2019  dátum zverejnenia: 03.09.2019

dátum účinnosti: 04.09.2019


Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A)

Protokol u ukončení Zmluvy o Municipálnom úvere

zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia: 06.09.2019  dátum zverejnenia: 09.09.2019

dátum účinnosti: 09.09.2019


Zmluva o dielo na výkon stavebného dozoru

zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia: 02.09.2019  dátum zverejnenia: 09.09.2019

dátum účinnosti: 10.09.2019


Dohoda o náhr.škody 2

zmluvná strana: D. Škuláň, Púchov

dátum uzatvorenia: 12.08.2019  dátum zverejnenia: 03.09.2019

dátum účinnosti: 04.09.2019


Dohoda o náhr.škody 1

zmluvná strana: R. Vršata, Červený Kameň

dátum uzatvorenia: 12.08.2019  dátum zverejnenia: 03.09.2019

dátum účinnosti: 04.09.2019


Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.06.2019

zmluvná strana: ASFA_KDK, s.r.o., Dubnica nad Váhom

dátum uzatvorenia: 03.09.2019  dátum zverejnenia: 03.09.2019

dátum účinnosti: 04.09.2019


Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

zmluvná strana:Dobrovoľné združenie obyvateľov obce Záriečie – Horný koniec

dátum uzatvorenia: 08.08.2019  dátum zverejnenia: 12.08.2019

dátum účinnosti: 13.08.2019


Zmluva o dielo č.1_s.r.o_2019

zmluvná strana:Obec Záriečie s.r.o., Záriečie

dátum uzatvorenia: 01.07.2019  dátum zverejnenia: 12.08.2019

dátum účinnosti: 13.08.2019


Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny

zmluvná strana : MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany

dátum uzatvorenia: 29.05.2019

dátum zverejnenia : 03.07.2019

dátum účinnosti : 04.07.2019


Zmluva č. 149 680

zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 03.07.2019  dátum zverejnenia: 03.07.2019

dátum účinnosti: 04.07.2019


Zmluva o dielo

zmluvná strana:ASFA_KDK, s.r.o., Dubnica nad Váhom

dátum uzatvorenia: 14.06.2019  dátum zverejnenia: 03.07.2019

dátum účinnosti: 04.07.2019


Licenčná zmluva

zmluvná strana: LITA, autorská spoločnosť, Bratislava

dátum uzatvorenia: 02.05.2019  dátum zverejnenia: 21.05.2019

dátum účinnosti: 22.05.2019


Kúpna zmluva č. 04_08_210_2019

zmluvná strana: ŠL SR.š.p., OZ Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 16.04.2019  dátum zverejnenia: 26.04.2019

dátum účinnosti: 27.04.2019


Zmluva o dielo 021-20190014

zmluvná strana: Slovanet, a. s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.04.2019  dátum zverejnenia: 24.04.2019

dátum účinnosti: 25.04.2019


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.1_2019

zmluvná strana: Mesto Púchov, Púchov

dátum uzatvorenia: 01.04.2019  dátum zverejnenia: 11.04.2019

dátum účinnosti: 12.04.2019


Zmluva na poskytovanie servisných služieb

zmluvná strana: IS-Industry Solutions, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia: 08.03.2019  dátum zverejnenia: 10.04.2019

dátum účinnosti: 11.04.2019


Zmluva o termínovanom úvere č.53_002_19

zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia: 01.04.2019  dátum zverejnenia: 01.04.2019

dátum účinnosti: 02.04.2019


Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb

zmluvná strana: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 25.03.2019  dátum zverejnenia: 27.03.2019

dátum účinnosti: 28.03.2019


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r., Bratislava

dátum uzatvorenia: 18.3.2019  dátum zverejnenia: 20.3.2019

dátum účinnosti: 21.3.2019


Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného 

zmluvná strana: NATUR-PACK, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 08.03.2019  dátum zverejnenia: 08.03.2019

dátum účinnosti: 09.03.2019


Zmluva č.ZO_2019C6270-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

zmluvná strana: osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice

dátum uzatvorenia: 27.02.2019  dátum zverejnenia: 27.02.2019

dátum účinnosti: 28.02.2019


Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.16067

zmluvná strana: H B H a.s., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 11.02.2019  dátum zverejnenia: 11.02.2019

dátum účinnosti: 12.02.2019

Comments are closed.