Zmluvy 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp.č.190 – zmena

zmluvná strana: VW-stav, s.r.o., Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenie: 02.07.2021

dátum zverejnenia : 26.7.2021

dátum účinnosti : 27.7.2021 

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve – didaktické pomôcky

Priloha1 k Dodatku č.1 _Špecifikácia_predmetu_zákazky

zmluvná strana : Daffer spol. s r.o., Prievidza

dátum uzatvorenia : 14.7.2021

dátum zverejnenia : 14.7.2021

dátum účinnosti : 15.07.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021K529-222-13

zmluvná strana : Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava; zastúpená : TSK, Trenčín

dátum uzatvorenia : 02.07.2021

dátum zverejnenia : 12.07.2021

dátum účinnosti : 13.07.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.2_2020 web

zmluvná strana: MIVASOFT, spol. s r. o., Šaľa

dátum uzatvorenia : 22.06.2021

dátum zverejnenia : 22.06.2021

dátum účinnosti : 23.06.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb

zmluvná strana : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

dátum uzatvorenia : 31.05.2021

dátum zverejnenia: 31.05.2021

dátum účinnosti : 01.06.2021

Zmluva č. 1421 139

zmluvná strana : Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 14.5.2021

dátum zverejnenia: 14.5.2021

dátum účinnosti : 15.5.2021 

Zmluva_o_poskytnutí_sluzieb MOM

zmluvná strana: Obec Dohňany

dátum uzatvorenia : 30.04.2021

dátum zverejnenia: 30.04.2021

dátum účinnosti : 01.05.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Bistro_1_2021

zmluvná strana : Emília Pišojová, Záriečie

dátum uzatvorenie : 28.4.2021

dátum zverejnenia : 29.4.2021

dátum účinnosti : 30.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb M O M

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia: 16.04.2021

dátum zverejnenia : 16.04.2021

dátum účinnosti : 17.04.2021 

zmluvná strana: VW-stav, s.r.o., Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia : 12.04.2021

dátum zverejnenia : 13.04.2021

dátum účinnosti : 14.04.2021

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia: 31.03.2021

dátum zverejnenia: 31.03.2021

dátum účinnosti : 01.04.2021

zmluvná strana : Credit Audit, s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia : 29.03.2021

dátum zverejnenia : 29.03.2021

dátum účinnosti : 30.03.2021

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia : 19.03.2021

dátum zverejnenia : 19.03.2021

dátum účinnosti : 20.03.2021

zmluvná strana : Štatistický úrad SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.03.2021

dátum zverejnenia: 15.03.2021

dátum účinnosti: 16.03.2021

zmluvná strana : VW-stav, s.r.o., Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenie : 03.03.2021

dátum zverejnenia: 11.03.2021

dátum účinnosti : 12.03.2021

zmluvná strana: Obec Dohňany

dátum uzatvorenia: 05.03.2021

dátum zverejnenia: 05.03.2021

dátum účinnosti: 06.03.2021

zmluvná strana: Obec Záriečie s.r.o., Záriečie

dátum uzatvorenia : 1.1.2021

dátum zverejnenia : 10.2.2021

dátum účinnosti : 11.2.2021

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia: 05.02.2021

dátum zverejnenia: 05.02.2021

dátum účinnosti: 06.02.2021

zmluvná strana : ISG DRS, s.r.o., Trenčín

dátum uzatvorenia: 04.02.2021

dátum zverejnenia : 04.02.2021

dátum účinnosti : 05.02.2021

zmluvná strana: osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice

dátum uzatvorenia: 21.1.2021

dátum zverejnenia: 3.2.2021

dátum účinnosti: 4.2.2021

zmluvná strana : Váš Lekár, s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia : 21.1.2021

dátum zverejnenia : 21.1.2021

dátum účinnosti : 22.1.2021

Comments are closed.