Zmluvy 2021

Zmluva o municipálnom úvere 53_008_21

zmluvná strana : Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia : 28.12.2021

dátum zverejnenia : 29.12.2021

dátum účinnosti : 30.12.2021

Zmluva o municipálnom úvere 53_007_21

zmluvná strana : Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia : 17.12.2021

dátum zverejnenia : 20.12.2021

dátum účinnosti : 21.12.2021

Zmluva o NFP – Podpora opatrovateľskej služby v obci Záriečie

zmluvná strana : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 15.12.2021

dátum zverejnenia: 16.12.2021

dátum účinnosti : 17.12.2021

Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy(A) 53_006_20

zmluvná strana : Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia : 15.12.2021

dátum zverejnenia : 15.12.2021

dátum účinnosti : 16.12.2021

Zmluva o dielo

zmluvná strana : VW stav, s.r.o., Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenie: 26.11.2021

dátum zverejnenia: 13.12.2021

dátum účinnosti : 14.12.2021

Zmluva_o_nájme_dopravného_prostriedku

zmluvná strana : Emil Drahuta, Dolná Breznica

dátum uzatvorenia : 28.09.2021

dátum zverejnenia: 09.12.2021

dátum účinnosti : 10.12.2021

Kúpna zmluva č.05_08_200_2021

zmluvná strana : Lesy SR, OZ Považská Bystrica

dátum uzatvorenia : 26.11.2021

dátum zverejnenia: 03.12.2021

dátum účinnosti : 04.12.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 7.9.2021 web

zmluvná strana : STITCH and COMP, s.r.o., Lúky

dátum uzatvorenia : 23.11.2021

dátum zverejnenia : 24.11.2021

dátum účinnosti : 25.11.2021

Príloha č.1

Priloha č 2__Podrobny_popis_AP

Príloha č. 3 : ENH1350EXT Data Sheet_20190511S ENH1350EXT MTBF Reliability Prediction Report_20190322S EnSky_Series_EWS_11ax_IndoorAP_Datasheet_20200225EN EWS357APv3_MTBF(45C) SkyKey_Series_Datasheet_20190827EU WFA77979 (20190926 WFA77979 9699513) WFA91193 (20200303 WFA91193 10679919)

Priloha_4    Test_splnenia_TP

Príloha č. 5 : Záriečie AP 1-8 Záriečie AP 9-10 Záriečie Body

Zmluva o výpožičke č.V-1_2021

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia : 12.11.2021

dátum zverejnenia: 16.11.2021

dátum účinnosti : 17.11.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zmluvná strana : Slovak Telekom, a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia : 10.11.2021

dátum zverejnenia: 10.11.2021

dátum účinnosti : 11.11.2021

Dohoda o príležitostnom VO_PU dolina

zmluvná strana : Obec Lysá pod Makytou

dátum uzatvorenia : 08.11.2021

dátum zverejnenia : 08.11.2021

dátum účinnosti : 09.11.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Rekapitulácia rozpočtu 

SO1- Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu

SO2_ Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu .._

zmluvná strana : VW-stav, s.r.o.

dátum uzatvorenia : 29.10.2021

dátum zverejnenia : 02.11.2021

dátum účinnosti : 03.11.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

zmluvná strana : TextilEco a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia : 19.10.2021

dátum zverejnenia : 28.10.2021

dátum účinnosti : 29.10.2021

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb, obsluha, s

zmluvná strana : Púchov servis s.r.o., Púchov

dátum uzatvorenia : 12.10.2021

dátum zverejnenia : 13.10.2021

dátum účinnosti : 14.10.2021

Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy (A) č. 53_004_21

Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o úvere č. 53_004_21

zmluvná strana : Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia : 1.10.2021

dátum zverejnenia : 1.10.2021

dátum účinnosti : 2.10.2021

Dodatok č. k Licenčnej zmluve č.U2007_2015

zmluvná strana : MADE spol. s r.o., Banská Bystrica

dátum uzatvorenia : 24.09.2021

dátum zverejnenia: 24.09.2021

dátum účinnosti : 25.09.2021

Zmluva o zabezpečení prevádzkovania kolotočov

zmluvná strana : Jaroslav Hanuš, Trenčianska Teplá

dátum uzatvorenia : 22.09.2021

dátum zverejnenia : 22.09.2021

dátum účinnosti : 23.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov

zmluvná strana : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia : 03.08.2021

dátum zverejnenia : 13.09.202

dátum účinnosti : 14.09.2021

Rámcová kúpna zmluva 35_2021

zmluvná strana : BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec

dátum uzatvorenia : 07.09.2021

dátum zverejnenia : 08.09.2021

dátum účinnosti : 09.09.2021

Zmluva o dielo – Wifi pre Teba

zmluvná strana : STTICH and COMP, s.r.o., Lúky

dátum uzatvorenia : 07.09.2021

dátum zverejnenia : 07.09.2021

dátum účinnosti : 08.09.2021

Zmluva o municipálnom úvere 53_006_21

zmluvná strana : Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

dátum uzatvorenia: 2.9.2021

dátum zverejnenia: 2.9.2021

dátum účinnosti: 3.9.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR

zmluvná strana : Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 9.7.2021

dátum zverejnenia : 16.08.2021

dátum účinnosti : 17.08.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp.č.190 – zmena

 Odstúpenie od Dodatku č.1 k Zmluve o dielo z 2.7.2021

zmluvná strana: VW-stav, s.r.o., Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenie: 02.07.2021

dátum zverejnenia : 26.7.2021

dátum účinnosti : 27.7.2021 

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve – didaktické pomôcky

Priloha1 k Dodatku č.1 _Špecifikácia_predmetu_zákazky

zmluvná strana : Daffer spol. s r.o., Prievidza

dátum uzatvorenia : 14.7.2021

dátum zverejnenia : 14.7.2021

dátum účinnosti : 15.07.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021K529-222-13

zmluvná strana : Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava; zastúpená : TSK, Trenčín

dátum uzatvorenia : 02.07.2021

dátum zverejnenia : 12.07.2021

dátum účinnosti : 13.07.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.2_2020 web

zmluvná strana: MIVASOFT, spol. s r. o., Šaľa

dátum uzatvorenia : 22.06.2021

dátum zverejnenia : 22.06.2021

dátum účinnosti : 23.06.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb

zmluvná strana : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

dátum uzatvorenia : 31.05.2021

dátum zverejnenia: 31.05.2021

dátum účinnosti : 01.06.2021

Zmluva č. 1421 139

zmluvná strana : Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia : 14.5.2021

dátum zverejnenia: 14.5.2021

dátum účinnosti : 15.5.2021 

Mandátna zmluva

zmluvná strana : Ing. Peter Sapák, Púchov

dátum uzatvorenia: 10.5.2021

dátum zverejnenia : 10.05.2021

dátum účinnosti : 11.05.2021 

Zmluva_o_poskytnutí_sluzieb MOM

zmluvná strana: Obec Dohňany

dátum uzatvorenia : 30.04.2021

dátum zverejnenia: 30.04.2021

dátum účinnosti : 01.05.2021

2021-04-29 ZMLUVA 340569-1 Obec Záriečie web

zmluvná strana: Global Network Systems s.r.o., Dubnica nad Váhom 

dátum uzatvorenia : 29.04.2021

dátum zverejnenia: 30.04.2021

dátum účinnosti : 01.05.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Bistro_1_2021

zmluvná strana : Emília Pišojová, Záriečie

dátum uzatvorenie : 28.4.2021

dátum zverejnenia : 29.4.2021

dátum účinnosti : 30.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb M O M

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia: 16.04.2021

dátum zverejnenia : 16.04.2021

dátum účinnosti : 17.04.2021 

zmluvná strana: VW-stav, s.r.o., Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia : 12.04.2021

dátum zverejnenia : 13.04.2021

dátum účinnosti : 14.04.2021

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia: 31.03.2021

dátum zverejnenia: 31.03.2021

dátum účinnosti : 01.04.2021

zmluvná strana : Credit Audit, s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia : 29.03.2021

dátum zverejnenia : 29.03.2021

dátum účinnosti : 30.03.2021

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia : 19.03.2021

dátum zverejnenia : 19.03.2021

dátum účinnosti : 20.03.2021

zmluvná strana : Štatistický úrad SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.03.2021

dátum zverejnenia: 15.03.2021

dátum účinnosti: 16.03.2021

zmluvná strana : VW-stav, s.r.o., Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenie : 03.03.2021

dátum zverejnenia: 11.03.2021

dátum účinnosti : 12.03.2021

zmluvná strana: Obec Dohňany

dátum uzatvorenia: 05.03.2021

dátum zverejnenia: 05.03.2021

dátum účinnosti: 06.03.2021

zmluvná strana: Obec Záriečie s.r.o., Záriečie

dátum uzatvorenia : 1.1.2021

dátum zverejnenia : 10.2.2021

dátum účinnosti : 11.2.2021

zmluvná strana : Obec Dohňany

dátum uzatvorenia: 05.02.2021

dátum zverejnenia: 05.02.2021

dátum účinnosti: 06.02.2021

zmluvná strana : ISG DRS, s.r.o., Trenčín

dátum uzatvorenia: 04.02.2021

dátum zverejnenia : 04.02.2021

dátum účinnosti : 05.02.2021

zmluvná strana: osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice

dátum uzatvorenia: 21.1.2021

dátum zverejnenia: 3.2.2021

dátum účinnosti: 4.2.2021

zmluvná strana : Váš Lekár, s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia : 21.1.2021

dátum zverejnenia : 21.1.2021

dátum účinnosti : 22.1.2021

Comments are closed.