Územný plán

VZN č.1_2024 Záriečie   zverejnené 7.6.2024

návrh VZN Záriečie

02_KOMPLEXNÝ NÁVRH

VV – prerokovanie Návrhu ÚPN-O Záriečie

zverejnené : 11.10.2021,

LEHOTA NA PODANIE PRIPOMIENOK OBČANMI  SA PREDLŽUJE  DO 08.12. 2021

Návrh_ÚPN-O Záriečie_textová časť

link na grafickú časť:

https://www.dropbox.com/s/912bvf4eo9xmi0m/UP_Z%C3%A1rie%C4%8Die.pdf?dl=0

Návrh Zadania UPO Záriečie Verejná vyhláška

Návrh zadanie_Záriečie

Zadanie_Záriečie01_PROBLÉMOVÝ VÝKRES_ZÁRIEČIE