Kontakty

Obec Záriečie
Obecný úrad
020 52  Záriečie č. 190

IČO: 00317926

DIČ: 2020615652

 telefón:        042 4692110,        e-mail: obec@zariecie.sk

Pracovná doba :                     Stránkové hodiny  OcÚ

                   Pondelok              7:30 – 12:00     12:30 – 15:00

                   Utorok                  Nestránkový deň

                   Streda                   7:30 – 12:00     12:30 – 17:00

                   Štvrtok                 7:30 – 12:00      12:30 – 15:00

                   Piatok                   7:30 – 12:00

Matrika

 Pondelok              7:30 – 11:30

 Utorok                  Nestránkový deň

 Streda                   7:30 – 11:30

 Štvrtok                 7:30 – 11:30

 Piatok                   7:30 – 11:30

Pracovníci obecného úradu:

Ing. Andrea Pecková – stavebná agenda, dane a poplatky, životné prostredie, pokladňa

E-mail : peckova@zariecie.sk    telefón: 0911 297 129

Lenka Túčková – ekonomika obce ,účtovníctvo

E-mail: tuckova@zariecie.sk   

Hana Gardoňovámatrikárka, administratívna pracovníčka 

E-mail: matrika@zariecie.sk;   gardonova@zariecie.sk

telefón : 0910 162 835