Erb a znak obce

Obecná pečať – prvý krát sa stretávame až v r. 1870 a má priemer 25 mm. V pečatnom poli stoja tri stromy a pod nimi pluh, kosa a obilný snop . Na strome /dube/ sedí vták s roztiahnutými krídlami. Nad vyobrazením je nápis “ OBEC ZÁRIECZ“.

 Image