Zmluvy 2016, 2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.17_2015

zmluvná strana:BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec

dátum uzatvorenia: 8.12.2017  dátum zverejnenia: 29.12.2017

dátum účinnosti: 30.12.2017


Dodatok k zmluve EA PRV 2015_04 745

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o, Komárno

dátum uzatvorenia: 24.11.2017  dátum zverejnenia: 11.12.2017

dátum účinnosti: 12.12.2017


Dodatok k zmluve EA PRV 2015_04 741

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o, Komárno

dátum uzatvorenia: 24.11.2017  dátum zverejnenia: 11.12.2017

dátum účinnosti: 12.12.2017


Zmluva o účinkovaní

zmluvná strana: Jaroslava Gaňová, Divinka -Lalinok

dátum uzatvorenia: 1.12.2017  dátum zverejnenia:1.12.2017

dátum účinnosti: 2.12.2017


Zmluva o dielo ÚPN

zmluvná strana: A3A atelier s.r.o.

dátum uzatvorenia: 1.12.2017  dátum zverejnenia: 1.12.2017

dátum účinnosti: 2.12.2017


Darovacia zmluva

zmluvná strana: Nadácia Matador, Púchov

dátum uzatvorenia: 21.11.2017  dátum zverejnenia: 23.11.2017

dátum účinnosti: 24.11.2017


Odstúpenie od zmluvy -časť2

Odstúpenie od zmluvy -časť1

zmluvná strana: VW-stav,  s.r.o, Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia: 22.11.2017  dátum zverejnenia: 23.11.2017

dátum účinnosti: 24.11.2017


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie č.6_2017

zmluvná strana: Mesto Púchov,  Púchov

dátum uzatvorenia:03.11.2017  dátum zverejnenia: 21.11.2017

dátum účinnosti: 22.11.2017


Zmluva o dielo 16067 -rozpočet časť3.

Zmluva o dielo 16067 -rozpočet časť2.

Zmluva o dielo 16067 -rozpočet časť1.

Zmluva o dielo 16067 

zmluvná strana: HBH, a.s., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia:06.10.2017  dátum zverejnenia: 06.10.2017

dátum účinnosti: 07.10.2017


Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

zmluvná strana: DHZ Záriečie, Záriečie

dátum uzatvorenia: 01.06.2017  dátum zverejnenia: 04.10.2017

dátum účinnosti: 05.10.2017


Zmluva o dielo FS2_17

zmluvná strana: Ing. Peter Chovanec, Púchov

dátum uzatvorenia: 18.09.2017  dátum zverejnenia: 18.09.2017

dátum účinnosti: 19.09.2017


Zmluva o dielo FS1_17

zmluvná strana: Anna Pastorková, Záriečie

dátum uzatvorenia: 18.09.2017  dátum zverejnenia: 18.09.2017

dátum účinnosti: 19.09.2017


Dodatok č. 1 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/137

zmluvná strana: MŽP SR, SIEA , Bajkalská 27, Bratislava

dátum uzatvorenia: 23.08.2017  dátum zverejnenia: 04.09.2017

dátum účinnosti: 05.09.2017


Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu

zmluvná strana:  Brantner Altgas, s.r.o., Dubnica nad Váhom

dátum uzatvorenia: 12.05.2017  dátum zverejnenia: 27.07.2017

dátum účinnosti: 28.07.2017


Darovacia zmluva 2

zmluvná strana: NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, nadácia, Bratislava

dátum uzatvorenia: 14.07.2017  dátum zverejnenia: 14.07.2017

dátum účinnosti: 15.07.2017


Dodatok č.2 k Zmluve o prevádzke č. N119_03-02

zmluvná strana: Vares, s.r.o, Banská Bystrica

dátum uzatvorenia: 27.06.2017  dátum zverejnenia: 27.06.2017

dátum účinnosti: 28.06.2017


Zmluva o poskytnutí služieb

zmluvná strana: Pixel Print, s.r.o, Vyšný Orlík

dátum uzatvorenia: 26.06.2017  dátum zverejnenia: 26.06.2017

dátum účinnosti: 27.06.2017


Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora

zmluvná strana: RK  PROJECT CONTROL, s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 26.06.2017  dátum zverejnenia: 26.06.2017

dátum účinnosti: 27.06.2017


Zmluva č.147362 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR

zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 21.06.2017  dátum zverejnenia: 21.06.2017

dátum účinnosti: 22.06.2017


Dodatok k zmluve EA KP ZVB 0001

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o, Komárno

dátum uzatvorenia: 30.05.2017  dátum zverejnenia: 16.06.2017

dátum účinnosti: 17.06.2017


Dodatok k zmluve EA KP ZVB 0001 VO

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o, Komárno

dátum uzatvorenia: 30.05.2017  dátum zverejnenia: 16.06.2017

dátum účinnosti: 17.06.2017


Zmluva o účinkovaní 3

zmluvná strana: Anna Adamčíková, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 09.06.2017  dátum zverejnenia: 09.06.2017

dátum účinnosti: 10.06.2017


Zmluva o manažmente projektu

zmluvná strana: MP Profit PB s.r.o, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 22.05.2017  dátum zverejnenia: 05.06.2017

dátum účinnosti: 06.06.2017


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r., Bratislava

dátum uzatvorenia: 10.5.2017  dátum zverejnenia: 18.5.2017

dátum účinnosti: 19.5.2017


Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6_137

Zmluva o poskytnutí NFP príloha č.2
Zmluva o poskytnutí NFP príloha č.3a4
Zmluva o poskytnutí NFP príloha č.5

zmluvná strana: MŽP SR, SIEA , Bajkalská 27, Bratislava

dátum uzatvorenia: 08.03.2017  dátum zverejnenia: 14.03.2017

dátum účinnosti: 15.03.2017


Zmluva o účinkovaní 2

zmluvná strana: Marian Lieskovský, Horný Moštenec

dátum uzatvorenia: 17.05.2017  dátum zverejnenia: 18.05.2017

dátum účinnosti: 19.05.2017


Zmluva o účinkovaní 1

zmluvná strana: Dana Šedová, Žilina

dátum uzatvorenia: 17.05.2017  dátum zverejnenia: 18.05.2017

dátum účinnosti: 19.05.2017


Zmluva o dielo č.1/s.r.o./2017

zmluvná strana: Obec Záriečie, s.r.o., Záriečie

dátum uzatvorenia: 19.05.2017  dátum zverejnenia: 19.05.2017

dátum účinnosti: 20.05.2017


Kúpna zmluva traktor ZETOR 6718

zmluvná strana: Marek Matúška, Brezovica

dátum uzatvorenia: 30.03.2017  dátum zverejnenia: 25.04.2017

dátum účinnosti: 26.04.2017


Darovacia zmluva

zmluvná strana: Nadácia Matador, Púchov

dátum uzatvorenia: 18.04.2017  dátum zverejnenia: 19.04.2017

dátum účinnosti: 20.04.2017


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie 5_2017

zmluvná strana:  Cyklotrialový klub Záriečie,  Púchov

dátum uzatvorenia: 13.04.2017  dátum zverejnenia: 19.04.2017

dátum účinnosti: 20.04.2017


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Záriečie 4_2017

zmluvná strana:  ZO SZZP Lúky,  Lúky

dátum uzatvorenia: 28.03.2017  dátum zverejnenia: 19.04.2017

dátum účinnosti: 20.04.2017


Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.1_2017

zmluvná strana: obec Dohňany, Mestečko, Vydrná, Lúky, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou

dátum uzatvorenia: 03.04.2017 dátum zverejnenia: 11.04.2017,

dátum účinnosti:12.04.2017


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 03_2017

zmluvná strana:  Cyklotrialový klub Záriečie,  Púchov

dátum uzatvorenia: 27.03.2017  dátum zverejnenia: 28.03.2017

dátum účinnosti: 29.03.2017


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 1_2017

zmluvná strana: Sports&Training Centre,s.r.o,  Púchov

dátum uzatvorenia: 27.02.2017  dátum zverejnenia: 22.03.2017

dátum účinnosti: 23.03.2017


Zmluva o poskytnutí dotácie č. 043_TN_2017

zmluvná strana: MV SR – Okresný úrad Trenčín, Trenčín

dátum uzatvorenia: 10.03.2017  dátum zverejnenia: 14.03.2017

dátum účinnosti: 15.03.2017

Príloha k zmluve o poskytnutí dotácie č. 043_TN_2017


Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1 s.r.o.2017

zmluvná strana: Obec Záriečie, s.r.o., Záriečie

dátum uzatvorenia: 01.03.2017  dátum zverejnenia: 03.03.2017

dátum účinnosti: 04.03.2017


Zmluva č. EA KP ZVB 0001VO

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o,Komárno  v zastúpení Euro Asset s.r.o. Trenčín

dátum uzatvorenia: 01.03.2017  dátum zverejnenia: 03.03.2017

dátum účinnosti: 04.03.2017


Zmluva č. EA KP ZVB 0001

zmluvná strana: Premier Consulting EU, s.r.o,Komárno  v zastúpení Euro Asset s.r.o. Trenčín

dátum uzatvorenia: 01.03.2017  dátum zverejnenia: 03.03.2017

dátum účinnosti: 04.03.2017


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2_2017

zmluvná strana: Mesto Púchov

dátum uzatvorenia: 23.02.2017  dátum zverejnenia: 03.03.2017

dátum účinnosti: 04.03.2017


Zmluva o dielo č. 04_2017

zmluvná strana: Ing. Zuzana Žideková, Rajec

dátum uzatvorenia: 24.02.2017  dátum zverejnenia: 24.02.2017

dátum účinnosti: 25.02.2017


Kúpna zmluva na výsuvný rebrík

zmluvná strana: Ivan Filuz, Bzince pod Javorinou

dátum uzatvorenia: 18.02.2017  dátum zverejnenia: 20.02.2017

dátum účinnosti: 21.02.2017


Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Záriečie_01

zmluvná strana: MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.02.2017  dátum zverejnenia: 16.02.2017

dátum účinnosti: 17.02.2017


Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredko

zmluvná strana: MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 15.02.2017  dátum zverejnenia: 16.02.2017

dátum účinnosti: 17.02.2017


Kúpna zmluva – vlečka

zmluvná strana: Jozef Slyško, Kamenná Poruba

dátum uzatvorenia: 04.02.2017  dátum zverejnenia: 06.02.2017

dátum účinnosti: 07.02.2017


Zmluva o bežnom účte

zmluvná strana:Prima banka Slovensko, a.s.

dátum uzatvorenia: 16.01.2017  dátum zverejnenia: 16.01.2017

dátum účinnosti: 17.01.2017


Zmluva o poskytovani sluzieb

zmluvná strana: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 4.1.2017  dátum zverejnenia: 4.1.2017

dátum účinnosti: 5.1.2017


ROK 2016

Zmluva o zverení majetku do spravy č.1_16_ZŠ

zmluvná strana: ZŠ s MŠ v Záriečí, Záriečie

dátum uzatvorenia: 5.12.2016  dátum zverejnenia: 14.12.2016

dátum účinnosti: 15.12.2016


Dodatok č.1 k zmluve č.17_2015

zmluvná strana:BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec

dátum uzatvorenia: 7.12.2016  dátum zverejnenia: 14.12.2016

dátum účinnosti: 15.12.2016


Cena elektrickej energie k zmluve č.181302121010_2013

zmluvná strana: MAGNA  ENERGIA a.s, Piešťany

dátum uzatvorenia: 16.11.2016  dátum zverejnenia: 8.12.2016

dátum účinnosti: 9.12.2016


Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie

zmluvná strana: Environmentálny fond, Bratislava

dátum uzatvorenia: 21.11.2016  dátum zverejnenia: 22.11.2016

dátum účinnosti: 23.11.2016


Kúpna zmluva

zmluvná strana: S. Gardoňová, Ladce

dátum uzatvorenia: 14.11.2016  dátum zverejnenia: 14.11.2016

dátum účinnosti: 15.11.2016


Zmluva o účinkovaní

zmluvná strana: E. Gacíková, Papradno

dátum uzatvorenia: 21.10.2016  dátum zverejnenia: 24.10.2016

dátum účinnosti: 25.10.2016


Zmluva o dielo č.17102016A

zmluvná strana: Pro Class, s.r.o., Gočovo

dátum uzatvorenia: 21.10.2016  dátum zverejnenia: 24.10.2016

dátum účinnosti: 25.10.2016


Zmluva o bežnom účte

zmluvná strana:Prima banka Slovensko, a.s.

dátum uzatvorenia: 17.10.2016  dátum zverejnenia: 17.10.2016

dátum účinnosti: 18.10.2016


Zmluva o zabezpečení služieb č.2./s.r.o/2016

zmluvná strana: Obec Záriečie, s.r.o., Záriečie

dátum uzatvorenia: 12.10.2016  dátum zverejnenia: 13.10.2016

dátum účinnosti: 14.10.2016


Nájomná zmluva č.1/s.r.o./2016

zmluvná strana: Obec Záriečie, s.r.o.

dátum uzatvorenia: 15.09.2016  dátum zverejnenia: 13.10.2016

dátum účinnosti: 14.10.2016


Zmluva dodatok Telekom 2016

zmluvná strana: Slovak Telekom a.s, Bratislava

dátum uzatvorenia: 28.09.2016  dátum zverejnenia: 28.09.2016

dátum účinnosti: 29.09.2016


Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-z-rozpočtu-obce-č-5_2016

zmluvná strana: DHZ Záriečie

dátum uzatvorenia: 25.08.2016  dátum zverejnenia: 26.08.2016

dátum účinnosti:27.08.2016


Dohoda o príležitostnom VO podľa §16 zákona č. 343/2015

zmluvná strana: Obec Lysá pod Makytou

dátum uzatvorenia: 04.08.2016  dátum zverejnenia: 10.08.2016

dátum účinnosti: 11.08.2016


Zmluva o dielo č. O/07/2016

Prílohy

zmluvná strana: METAL SERVIS Recycling  s.r.o., Slovenská Ľupča

dátum uzatvorenia: 04.08.2016  dátum zverejnenia: 10.08.2016

dátum účinnosti: 11.08.2016


Zmluva o poskytnutí služby

zmluvná strana: Gemini Group s.r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 07.07.2016  dátum zverejnenia: 14.7.2016

dátum účinnosti: 15.7.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2016_0288

zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj

dátum uzatvorenia: 01.07.2016  dátum zverejnenia: 4.7.2016

dátum účinnosti: 5.7.2016


Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

zmluvná strana: NATUR-PACK a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 29.07.2016  dátum zverejnenia: 11.7.2016

dátum účinnosti: 12.7.2016


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb2

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 20.6.2016  dátum zverejnenia: 28.6.2016

dátum účinnosti: 29.6.2016


Zmluva o dielo č.4

zmluvná strana:Bystrická kasňa

dátum uzatvorenia: 15.06.2016  dátum zverejnenia: 17.06.2016

dátum účinnosti:18.06.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.4_2016

zmluvná strana:  ZO SZZP Lúky

dátum uzatvorenia: 31.05.2016  dátum zverejnenia: 08.06.2016

dátum účinnosti:09.06.2016


Kúpna zmluva vlečka

zmluvná strana: Ing. Ján Pecka, Záriečie

dátum uzatvorenia: 7.06.2016  dátum zverejnenia: 7.06.2016

dátum účinnosti: 8.06.2016


Zmluva o dielo č.3 časť1.

Zmluva o dielo č.3 časť2.

Zmluva o dielo č.3 -rozpočet

zmluvná strana: Alpine Slovakia  s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 35.05.2016  dátum zverejnenia: 01.06.2016

dátum účinnosti: 02.06.2016


Zmluva o dielo časť 2

zmluvná strana: VW-stav,  s.r.o, Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia: 05.05.2016  dátum zverejnenia: 09.05.2016

dátum účinnosti: 10.05.2016


Zmluva o dielo časť 1

zmluvná strana: VW-stav,  s.r.o, Lazy pod Makytou

dátum uzatvorenia: 05.05.2016  dátum zverejnenia: 09.05.2016

dátum účinnosti: 10.05.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3_2016

zmluvná strana: Cyklotrialový klub Záriečie, Záriečie

dátum uzatvorenia: 03.05.2016  dátum zverejnenia: 03.05.2016

dátum účinnosti:04.05.2016


Zmluva o elektronickej komunikácii

zmluvná strana: DOVERA  ZP a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 03.05.2016  dátum zverejnenia: 03.05.2016

dátum účinnosti: 04.05.2016


Darovacia zmluva

zmluvná strana: Nadácia Matador, Púchov

dátum uzatvorenia: 2.5.2016  dátum zverejnenia: 3.5.2016

dátum účinnosti: 4.5.2016


Kúpna zmluva č.04_08_210_2016

zmluvná strana: Lesy Slovenskej republiky,š.p. OZ Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 22.03.2016  dátum zverejnenia: 28.04.2016

dátum účinnosti: 29.04.2016


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluvná strana:CREDIT AUDIT s.r.o, Bratislava

dátum uzatvorenia: 4.4.2016  dátum zverejnenia: 26.4.2016

dátum účinnosti: 27.4.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

dátum uzatvorenia: 18.04.2016  dátum zverejnenia: 18.04.2016

dátum účinnosti: 19.04.2016


15-2016_Dodatok č. 2 -k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.2/2014

zmluvná strana: obec Dohňany, Mestečko, Vydrná, Lúky, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou

dátum uzatvorenia: 24.03.2016 dátum zverejnenia: 12.04.2016,

dátum účinnosti:13.04.2016


Poistná zmluva Biznis Plus

zmluvná strana: ČSOB Poisťovňa a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 06.04.2016  dátum zverejnenia: 08.04.2016

dátum účinnosti: 09.04.2016


Zmluva o poskytovaní služieb

zmluvná strana: eGov Systems spol. s r.o., Bratislava

dátum uzatvorenia: 31.03.2016  dátum zverejnenia: 07.04.2016

dátum účinnosti: 08.04.2016


Zmluva o budúcej zmluve_systém financovania triedeného zberu

zmluvná strana: ENVI-REK,a.s., Bratislava

dátum uzatvorenia: 21.03.2016  dátum zverejnenia: 29.03.2016

dátum účinnosti: 30.03.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie č.2_2016

zmluvná strana: Sports_Training center, s.r.o, Púchov

dátum uzatvorenia: 24.02.2016  dátum zverejnenia: 22.03.2016

dátum účinnosti: 23.03.2016


Zmluva o manažmente projektu

zmluvná strana: MP Profit PB s.r.o, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 11.03.2016  dátum zverejnenia: 14.03.2016

dátum účinnosti: 15.03.2016


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1_2016

zmluvná strana: Mesto Púchov

dátum uzatvorenia: 10.03.2016  dátum zverejnenia: 14.03.2016

dátum účinnosti: 15.03.2016


Zmluva na vypracovanie štúdie

zmluvná strana: MP Profit PB s.r.o, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 25.01.2016  dátum zverejnenia: 25.01.2016

dátum účinnosti: 26.01.2016


Zmluva č.5/2015

zmluvná strana: Megawaste Slovakia s.r.o, Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 28.12.2015  dátum zverejnenia: 07.01.2016

dátum účinnosti: 08.01.2016

Comments are closed.