Zber odpadu

Vývoz komunálneho odpadu a zber plastov

oznam : P&P import – výkup starého papieraStreda 8.2. 2023 17:05-17:15 hod.- Záriečie – pred OCÚ

– papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

– balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

– z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

komunálny odpad : 15.2.2023

plasty : 17.2.2023

komunálny odpad : 5.1.2023 a 26.1.2023

plasty : 23.1.2023


rok 2022

O Z N A M : Zberný dvor Lúky bude
dňa 16.12.2022 do 11.00 hod.
dňa 19.12.2022 z a t v o r e n ý

komunálny odpad : 15.12.2022

plasty : 16.12.2022

komunálny odpad : 3.11.2022; 24.11.2022

plasty : 23.11.2022

plasty : 20.10.2022

oznam : P&P import – výkup starého papiera – Streda 19.10. 2022  17:05-17:15 hod.- Záriečie – pred OCÚ

komunálny odpad : 13.10.2022

Oznam: Zberný dvor Lúky  dňa 16.09.2022  z a t v o r e n ý

komunálny odpad : 16.9.2022

plasty : 26.9.2022

Oznam: Zberný dvor Lúky  dňa 26.08 až 02.09.2022  z a t v o r e n ý

oznam : P&P import – výkup starého papiera – Streda 13. 7. 2022  17:05-17:15 hod.- Záriečie – pred OCÚ

Oznam: Zberný dvor Lúky  dňa 11.07 až 18.07.2022  z a t v o r e n ý

Oznam: Zberný dvor Lúky  dňa 29.06.2022  z a t v o r e n ý

Oznam: Zberný dvor Lúky  dňa 10.06.2022  z a t v o r e n ý


komunálny odpad : 26.7.2022

plasty : 25.7.2022


komunálny odpad : 23.6.2022

plasty : 20.6.2022


oznam : P&P import – výkup starého papiera 22.04.2022 od 17:20 – 17:35 pred OcÚ

oznam : Zberný dvor Lúky bude v dňoch 11.04.2022 – 14.04.2022 zatvorený

plasty : 25.4.2022

komunálny odpad : 28.4.2022


komunálny odpad : 31.3.2022

plasty : 22.3.2022

oznam : Zberný dvor Lúky 18.3.2022 zatvorený

Comments are closed.