Zber odpadu

Vývoz komunálneho odpadu a zber plastov

oznam : P&P import – výkup starého papiera 22.04.2022 od 17:20 – 17:35 pred OcÚ

oznam : Zberný dvor Lúky bude v dňoch 11.04.2022 – 14.04.2022 zatvorený

plasty : 25.4.2022

komunálny odpad : 28.4.2022


komunálny odpad : 31.3.2022

plasty : 22.3.2022

oznam : Zberný dvor Lúky 18.3.2022 zatvorený

Comments are closed.