Verejné vyhlášky

Stavebné povolenie – ZSPoD Peter PRAČKO 1017_2023   vyvesené 27.11.2023

Oznámenie SK OzVV   – Stavebné úpravy rodinného domu   vyvesené 18.08.2023

Kolaudačné rozhodnutie “ Rodinný dom a žumpa“   vyvesené 13.07.2022

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vyvesené 14.06.2022

Upovedomenie o odvolaní  vv   vyvesené 11.05.2022

Stavebné povolenie – rozhodnutie   vyvesené 20.4.2022

Oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie – výzva,  vyvesené 31.1.2022

Rozhodnutie o prerušení S.R,  vyvesené 10.12.2021

Oznámenie o začatí SK SR _ PH-vv

vyvesené : 19.11.2021

ÚR optická sieť INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie

Príloha č.1 mapa širších vzťahov

Príloha č. 2 zoznamu  účastníkov UK

vyvesené : 09.11.2020 do

ME-Profi NETWORK-optická sieť Mestečko, Záriečie – ÚR

Príloha č. 1 k ÚR č. M-S2020-00022-772-003

Príloha č. 2 k ÚR č. M-S2020-00022-772-003

vyvesené : 04.11.2020 do 

Profi-NETWORK s.r.o. – optická siet Slovak Telekom a.s. Záriečie

zoznam účastníkov UK INS_FTTH_PU_ Záriečie

vyvesené :  od 17.08.2020  do  02.09.2020       


Profi-NETWORK, s.r.o., – optická siet Slovak Telekom, a.s. Mestečko – OÚK

zoznam účastníkov konania, Mestečko, Záriečie

vyvesené: od 17.08.2020  do 02.09.2020


Návrh Zadania UPO Záriečie Verejná vyhláška

SP rekonštrukcia MK Podhájik vv – Obec Záriečie

Oznámenie o začatí SK-vv  – Obec Záriečie

Stavebné povolenie -vv – Ján Brtiš a Monika Brtišová

Oznámenie o začatí stavebného konania -vv  –  Ján Brtiš a  Monika Brtišová