Verejné obstarávanie

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

verejný obstarávateľ:   Obec Záriečie

sídlo : Záriečie č.190, 020 52

IČO: 00317926

kontaktná osoba: Ing. Jozef Kollár

e-mail:  obec@zariecie.sk              telefón: +421 424692110

Obec Záriečie je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.


Výzva na predkladanie ponúk Záriečie

01_SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018 (1)

01_SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018

02_SITUÁCIA _ úsek 01_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018

03_SITUÁCIA _ úsek 02_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018

04_priečny rez A-A_Komunikácia KLECENEC – Záriečie_2018

Záriečie cesta_STS_2018

Záriečie cesta_TS_2018

Príloha č. 1 Výkaz výmer

Príloha č. 2 Navrh zmluvy o dielo_Zariečie


Výzva 1_2019 : Wifi pre Teba v obci Záriečie

Záriečie AP 1-8 , Záriečie AP 9-10 ,Záriečie Body


Vyzva_2_2018

Vyzva_1_2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky na štúdiu uskutočniteľnosti

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Klecenec

zverejnené:11.01.2016


Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Klecenec

zverejnené:11.11.2015


ZMENA  11.11.2015

Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia   nevyužitej obecnej budovy starej školy.

zverejnené:2.11.2015


Výzva na predloženie cenovej ponuky FMP 2015

zverejnené: 5.5.2015


Vyhodnotenie     zverejnené: 10.3.2015

Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia viacúčelovej budovy súp.č.190

zverejnené:16.2.2015