Poslanci OcZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Anna Beňová
Tel: 042 4692 125
mobil: 0908 239 050
Branislav Boško
Mobil: 0907 779 286
Jozef Boško

Tel: 042 4692142

Milan Jurenka
Tel: 042 4692102
Mobil: 0902 812641
Ing. Rastislav Kredatus
Mobil: 0949 181 351
Mgr. Anna Šidlíková
mobil: 0907 776 887
Peter Vodár
Mobil: 0908 587 288
Kontrolór obceJozef Baška
Mobil: 0908 713 522