Komisie obce

Komisie OZ:

Stavebná komisia
predseda:  Ing. Ján Pecka st.
členovia: Stanislav Brtiš, Ing. Andrea Pecková, Milan Jurenka

Kultúrna komisia
predseda: Anna Beňová
členovia: Eva Almássyová,Mgr. Natália Vráblová

Športová komisia
predseda: Ing. Peter Krátky
členovia: Mgr. Anna Šidlíková, Pavol Fujerík

Lesné hospodárstvo a životné prostredie
predseda: Drahoslav Marman
členovia: Juraj Húževka, Jozef Boško, Milan Jurenka

 

Finančná komisia a ochrana verejného záujmu

Eva Almássyová (KSS), Jozef Boško (nezávislý), Anna Beňová (SNS), Mgr. Anna Šidlíková (Smer-SD), Ing. Andrea Štrbáková

 

ZPOZ Človek – človeku … – Anna Beňová, Mgr, Eva Jirmanová,, Božena Pecková, Mgr. Emilia Novosádová, Marta Jurenková, Mgr. Zuzana Kredatusová,Bc. Katarína Bošková,

Vedenie pamätnej knihy: Anna Bartáková

Sobášiaci: Ing. Jozef Kollár,starosta obce
Zástupkyňa sobášiaceho: Eva Almássyová

Kronikár obce: Ing. Zuzana Ostrochovská