Zmluvy 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.16067

zmluvná strana: H B H a.s., Považská Bystrica

dátum uzatvorenia: 11.02.2019  dátum zverejnenia: 11.02.2019

dátum účinnosti: 12.02.2019

Comments are closed