Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí stavebného konania -vv  –  Ján Brtiš a  Monika Brtišová