Verejné vyhlášky

SP rekonštrukcia MK Podhájik vv – Obec Záriečie

Oznámenie o začatí SK-vv  – Obec Záriečie

Stavebné povolenie -vv – Ján Brtiš a Monika Brtišová

Oznámenie o začatí stavebného konania -vv  –  Ján Brtiš a  Monika Brtišová