Verejné vyhlášky

Stavebné povolenie -vv – Ján Brtiš a Monika Brtišová

Oznámenie o začatí stavebného konania -vv  –  Ján Brtiš a  Monika Brtišová